portrait

AnneV

Cape Town, South Africa

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

328

Words Translated

22

Terms Translated

AnneV’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent AnneV’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)geographic segmentation

The identification of market or audience segments based solely on geographic factors.

Dutch (NL)geografische segmentatie

De identificatie van markt- of publieksegmenten uitsluitend gebaseerd op geografische factoren.

Advertising; Marketing communications

English (EN)global marketing

The adoption of a common marketing strategy and implementation plan for all countries in which a manufacturer markets his goods.

Dutch (NL)globale marketing

Het aannemen van een gemeenschappelijke marketingstrategie en -implementatie voor alle landen waar een fabrikant zijn goederen promoot.

Advertising; Marketing communications

English (EN)exposure

The consequence of presenting an advertising campaign to target audiences.

Dutch (NL)blootstelling

Het gevolg wanneer een reclamecampagne aan een doelgroep wordt voorgeschoteld.

Advertising; Marketing communications

English (EN)reach

The percentage of a total audience which will be exposed to a message during a defined period of time.

Dutch (NL)bereik

Het percentage mensen van een publiek dat wordt blootgesteld aan een bericht gedurende een specifieke tijd.

Advertising; Marketing communications

English (EN)external databases

Computer-based records compiled from external sources which can be used for the purposes of direct marketing.

Dutch (NL)externe databases

Gegevens van externe bronnen samengesteld met de computer die kunnen worden gebruikt voor directe marketing.

Advertising; Marketing communications

English (EN)every day low prices (EDLP)

A pricing policy adopted by some companies in which short-term promotional pricing is either reduced or eliminated and replaced by a consistent level of lower prices.

Dutch (NL)elke dag lage prijzen (EDLP)

Een prijsstrategie van sommige bedrijven waarbij op korte termijn promotionele prijzen ofwel verminderd ofwel afgeschaft worden en vervangen door een consistent lager prijsniveau.

Advertising; Marketing communications

English (EN)flighting

A pattern of media scheduling in which periods of advertising are alternated with periods of inactivity.

Dutch (NL)flighting

Een systeem voor mediaplanning waar een periode van reclame wordt afgewisseld met een periode van inactiviteit.

Advertising; Marketing communications

English (EN)halo effect

The creation of an aura or beneficial image which is transferred from one category to another.

Dutch (NL)Halo-effect

Het creëren van een aura of gunstig imago dat wordt overgebracht van de ene categorie naar de andere.

Advertising; Marketing communications

English (EN)RoboEarth

RoboEarth is a World Wide Web for robots: a giant network and database repository where robots can share information and learn from each other about their behavior and their environment. Bringing a new meaning to the phrase "experience is the best teacher", ...

Dutch (NL)RoboEarth

RoboEarth is een World Wide Web voor robots: een gigantisch netwerk en een bewaarplaats voor gegevens waar robots informatie kunnen delen en van elkaar leren over hun gedrag en hun omgeving. Geeft een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'al doende leert men'. ...

Robots; Emotional robots

English (EN)feedback

The process of ensuring an understanding of the recipient’s comprehension of a message by the sender.

Dutch (NL)feedback

Het proces waarbij wordt gezorgd dat de ontvanger een boodschap van de zender heeft begrepen.

Advertising; Marketing communications