portrait

Annikki.Kallay

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

9,485

Words Translated

611

Terms Translated

Annikki.Kallay’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annikki.Kallay’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sacroiliac

Having to do with the joint formed by the sacrum and the ilium in the lower back.

Swedish (SV)sakroiliaka

Har att göra med leden som bildas av korsbenet (sacrum) och tarmbenet (ilium) i nedre delen av ryggen.

Health care; General

English (EN)anaerobic

1. lacking molecular oxygen. 2. growing, living, or occurring in the absence of molecular oxygen; pertaining to an anaerobe.

Swedish (SV)anaerobisk

Ett liv eller en process som sker, eller som inte förstörs, vid avsaknad av syre.

Agricultural chemicals; Pesticides

English (EN)anoxia

a severe lack of oxygen to the body & brain.

Swedish (SV)anoxi

En allvarlig brist på syre till kroppen och hjärnan.

Health care; Hospitals

English (EN)memory function

A clever feature which remembers your favourite programmes making it quicker for you when doing the laundry Back to top

Swedish (SV)minnesfunktion

En smart funktion som minns dina favoritprogram och gör det snabbare för dig när du tvättar. Tillbaka till toppen.

Household appliances; Washing machines & dryers

English (EN)energy expenditure

For the purposes of this weight loss glossary, the amount of energy, measured in calories, that a person uses. Calories are used by people to breath, circulate blood, digest food, and be physically active.

Swedish (SV)energiförbrukning

För syftet i denna ordlista om viktminskning, den mängd energi, mätt i kalorier, som en människa använder. Kalorier används av människor för att andas, för blodcirkulation, matsmältning och för att vara fysiskt aktiva.

Fitness; Weight loss

English (EN)Latter-day Saint

A member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Swedish (SV)sista dagars helig

En medlem i kyrkan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Religion; Mormonism

English (EN)facial nerve

The facial nerve is a mixed nerve that has fibers both going out and coming in. It supplies the muscles of the of facial expression.

Swedish (SV)facialisnerv

Facialisnerven är en blandad nerv som har både utgående och inkommande fibrer. Den försörjer ansiktsuttryckets muskler.

Anatomy; Cranial nerves

English (EN)boil

A skin abscess, a collection of pus localized deep in the skin. A boil usually starts as a reddened, tender area and in time becomes firm and hard. Eventually, the center of the abscess softens and becomes filled with white blood cells that the body sends to ...

Swedish (SV)böld

En hud abscess, en samling av pus lokaliserad djupt i huden. En böld börjar vanligtvis som ett rodnat, ömmande område och blir med tiden fast och hård. Slutligen mjukar mitten av bölden och blir fylld med vita blodkroppar som kroppen skickar för att bekämpa ...

Fitness; Weight loss

English (EN)gastric

Having to do with the stomach.

Swedish (SV)gastrisk

Har med magen att göra.

Health care; General

English (EN)enduring to the end

The doctrine that converted individuals must continue to show their faith through good works till the end of mortal life.

Swedish (SV)hålla ut intill slutet

Läran att omvända individer måste fortsätta att visa sin tro genom goda gärningar till slutet av det jordiska livet.

Religion; Mormonism