portrait

Annikki.Kallay

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

9,485

Words Translated

611

Terms Translated

Annikki.Kallay’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annikki.Kallay’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sigmoid

S-shaped.

Swedish (SV)sigmoid

S-formad.

Health care; General

English (EN)accommodation

adjustment, especially that of the eye for various distances.

Swedish (SV)ackommodation

Förmåga till justering, speciellt ögats för olika avstånd.

Pharmaceutical;

English (EN)basal ganglia

a network of brain structures that are involved in movement control

Swedish (SV)basala ganglia

Ett nätverk av hjärstrukturer som ansvarar för kontroll av rörelse.

Medical; Implants and interventional materials

English (EN)oxidation

Harmful free radicals that are produced as a reaction of any substance with oxygen.

Swedish (SV)oxidation

Skadliga fria radikaler som bildas som en reaktion av ett ämne med syre.

Fitness; Weight loss

English (EN)salvation

The forgiveness of sins and restoration of friendship with God, which can be done by God alone (169).

Swedish (SV)frälsning

Syndernas förlåtelse och ett återställande av gemenskapen med Gud, vilket kan göras endast av Gud (169).

Religion; Catholic church

English (EN)dysfunction

disturbance, impairment, or abnormality of the functioning of an organ

Swedish (SV)dysfunktion

Störning, skada eller abnormitet i funktionen av ett organ.

Medical; Implants and interventional materials

English (EN)redemption

Jesus Christ, redeemer of mankind. Christ paid the price of his own sacrificial death on the cross to ransom us, to set us free from the slavery of sin, thus achieving our redemption. (571, 601; cf. 517, 1372).

Swedish (SV)förlossning

Jesus Kristus, mänsklighetens förlossare. Kristus betalade priset med sin egen offerdöd på korset för att återlösa oss, frige oss från syndens slaveri och på så sätt åstadkomma vår förlossning. (571, 601; cf.517, 1372).

Religion; Catholic church

English (EN)battery-powered

using a battery as the power source

Swedish (SV)batteridriven

Använder ett batteri som kraftkälla.

Medical; Implants and interventional materials

English (EN)hysterectomy

The surgical removal of the uterus. May also include the removal of other reproductive structures, such as the fallopian tubes and ovaries.

Swedish (SV)hysterektomi

Ett operativt borttagande av livmodern gjord antingen genom bukväggen (abdominal hysterektomi) eller via slidan (vaginal hysterektomi).

Pharmaceutical;

English (EN)atherosclerosis

An accumulation of deposits of fat and fibrous tissue, called plaques, within the walls of arteries that can narrow the arteries and reduce blood flow.

Swedish (SV)ateroskleros

En ansamling av inlagringar av fett och fibrös vävnad, kallat plack, i artärernas väggar som kan förtränga artärerna och minska blodflödet.

Fitness; Weight loss