portrait

Ariunaa

Ulaanbaatur, Mongolia

Translate From: English (EN)

Translate To: Mongolian (MN)

957

Words Translated

51

Terms Translated

Ariunaa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ariunaa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)nocturnal

Most active at night. Owls, bats, and mice are nocturnal animals and they look for their pray at night.

Mongolian (MN)шөнийн амьдралтай

Шөнөөр илүү идэвхтэй амьдардаг. Шар шувуу, сарьсан багваахай, хулгана зэрэг нь шөнийг амьдралтай амьтад бөгөөд идэж тэжээлээ шөнөөр эрж ...

General; Miscellaneous

English (EN)lattice

A set of points that forms the outline of a pattern or shape. The molecules of crystals in minerals are arranged in a lattice.

Mongolian (MN)сараалж, тор

Ямар нэг хэлбэр дүрс буюу хээ угалзыг бүрдүүлэх цэгүүдийн олонлог. Эрдсийн талстын молекулууд нь торлосон байдлаар оршдог.

General; Miscellaneous

English (EN)list

A series of names or items written or printed together in meaningful grouping or sequence so as to constitute a record is termed as a list.

Mongolian (MN)жагсаалт

Хоорондоо холбоо бүхий хэсэг бүлэгт хамаарах хүмүүс буюу юмсын нэрийг тодорхой дэс дарааалалтайгаар жагсаан бичсэн буюу хэвлэсэн нь.

General; Miscellaneous

English (EN)limestone

Limestone is a sedimentary rock made up of shells gathered on the floor of the sea and hardened into layers of rock.

Mongolian (MN)шохойн чулуу

Шохойн чулуу нь далай тэнгисийн ёроолд хуримтлагдсаар давхаргажин хатуурсан хайрслаг тунамал чулуулаг юм.

Science;

English (EN)corpus

Group of scientific data that could be use for research purposes.

Mongolian (MN)цуглуулга

Судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглаж болох шинжлэх ухааны мэдээлэл, тоо баримтууд.

General; Miscellaneous

English (EN)show cave

Cave that is open to the public for guided tours.

Mongolian (MN)үзмэрийн агуй

Жуулчид, олон нийтэд үзүүлэхэд зориулагдсан агуй.

Science;

English (EN)annex

Append or add as an extra or subordinate part, esp. to a document.

Mongolian (MN)хавсралт

Баримт бичиг зэрэгт нэмэлт хийж, хавсаргаж оруулсан хэсэг.

General; Miscellaneous

English (EN)domiciled at

The country in which a person has permanent residence.

Mongolian (MN)-д амьдардаг

Тухайн хүний байнга оршин суудаг улс орон.

General; Miscellaneous

English (EN)tusunami

A series of big waves by a violent shake-up of the ocean's floor,such as an earthquake.

Mongolian (MN)цунами

Газар хөдлөлтийн улмаас далай тэнгисийн ёроол хүчтэй донслон хөдөлснөөр үүсэж, ар араасаа түрэн ирэх асар том давалгаа.

General; Miscellaneous

English (EN)principle

A fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief.

Mongolian (MN)зарчим

Тогтолцоо буюу итгэл үнэмшлийн суурь болдог тулгуур үнэн, төсөөлөл.

General; Miscellaneous