portrait

Ariunaa

Ulaanbaatur, Mongolia

Translate From: English (EN)

Translate To: Mongolian (MN)

957

Words Translated

51

Terms Translated

Ariunaa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ariunaa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)long-term

Involving, maturing after, or being in effect for a long time

Mongolian (MN)урт хугацааны

урт хугацааг хамарсан буюу урт хугацаанд хэрэгжих.

General; Miscellaneous

English (EN)luster

The shine on the surface of a mineral. Luster is important in describing different kinds of minerals.

Mongolian (MN)гялтганаа

Эрдсийн гадаргуу гялалзах байдал. Гялтганаа нь эрдэс чулуулгийн төрөл зүйлийг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй.

General; Miscellaneous

English (EN)strain

The degree to which an object's shape and size change as a result of being stretched or squeezed.

Mongolian (MN)чивчрэлт

Юмсыг сунган татах буюу шахан агшаасны дүнд хэлбэр, дүрс нь өөрчлөгдөх түвшин.

General; Miscellaneous

English (EN)principle

A fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief.

Mongolian (MN)зарчим

Тогтолцоо буюу итгэл үнэмшлийн суурь болдог тулгуур үнэн, төсөөлөл.

General; Miscellaneous

English (EN)cave popcorn

Cave popcorn is formed when calcium carbonate creates cauliflower-shaped clusters, deposited on cave walls through limestone pores, or by splashes from a waterfall.

Mongolian (MN)эрдэнэшишэн агуй

Кальцийн карбонат шохойн чулууны сүвүүдээр дамжин, эсвэл усны цалгилтаас агуйн хананд цэцэгт байцаа хэлбэрт хонгорцогууд үүсгэснийг "Эрдэнэшишэн агуй" ...

Science;

English (EN)lattice

A set of points that forms the outline of a pattern or shape. The molecules of crystals in minerals are arranged in a lattice.

Mongolian (MN)сараалж, тор

Ямар нэг хэлбэр дүрс буюу хээ угалзыг бүрдүүлэх цэгүүдийн олонлог. Эрдсийн талстын молекулууд нь торлосон байдлаар оршдог.

General; Miscellaneous

English (EN)nocturnal

Most active at night. Owls, bats, and mice are nocturnal animals and they look for their pray at night.

Mongolian (MN)шөнийн амьдралтай

Шөнөөр илүү идэвхтэй амьдардаг. Шар шувуу, сарьсан багваахай, хулгана зэрэг нь шөнийг амьдралтай амьтад бөгөөд идэж тэжээлээ шөнөөр эрж ...

General; Miscellaneous

English (EN)symbol

A thing that represents or stands for something else, esp. a material object representing something abstract.

Mongolian (MN)бэлэг тэмдэг

Өөр нэг юмыг төлөөлөн илэрхийлж буй зүйл. ямар нэг хийсвэр зүйлийг төлөөлсөн материаллаг биет.

General; Miscellaneous

English (EN)show cave

Cave that is open to the public for guided tours.

Mongolian (MN)үзмэрийн агуй

Жуулчид, олон нийтэд үзүүлэхэд зориулагдсан агуй.

Science;

English (EN)annex

Append or add as an extra or subordinate part, esp. to a document.

Mongolian (MN)хавсралт

Баримт бичиг зэрэгт нэмэлт хийж, хавсаргаж оруулсан хэсэг.

General; Miscellaneous