portrait

Ariunaa

Ulaanbaatur, Mongolia

Translate From: English (EN)

Translate To: Mongolian (MN)

957

Words Translated

51

Terms Translated

Ariunaa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ariunaa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)tusunami

A series of big waves by a violent shake-up of the ocean's floor,such as an earthquake.

Mongolian (MN)цунами

Газар хөдлөлтийн улмаас далай тэнгисийн ёроол хүчтэй донслон хөдөлснөөр үүсэж, ар араасаа түрэн ирэх асар том давалгаа.

General; Miscellaneous

English (EN)corpus

Group of scientific data that could be use for research purposes.

Mongolian (MN)цуглуулга

Судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглаж болох шинжлэх ухааны мэдээлэл, тоо баримтууд.

General; Miscellaneous

English (EN)medium

A means by which something is communicated or expressed.

Mongolian (MN)арга хэрэгсэл

Ямар нэг зүйлийг илэрхийлэх, харилцах хэрэгсэл

General; Miscellaneous

English (EN)list

A series of names or items written or printed together in meaningful grouping or sequence so as to constitute a record is termed as a list.

Mongolian (MN)жагсаалт

Хоорондоо холбоо бүхий хэсэг бүлэгт хамаарах хүмүүс буюу юмсын нэрийг тодорхой дэс дарааалалтайгаар жагсаан бичсэн буюу хэвлэсэн нь.

General; Miscellaneous

English (EN)symbol

A thing that represents or stands for something else, esp. a material object representing something abstract.

Mongolian (MN)бэлэг тэмдэг

Өөр нэг юмыг төлөөлөн илэрхийлж буй зүйл. ямар нэг хийсвэр зүйлийг төлөөлсөн материаллаг биет.

General; Miscellaneous

English (EN)cave formations

Mineral deposits formed by the deposition of dissolved minerals in a cave.

Mongolian (MN)агуйн тогтоц

Агуй доторх уусмал эрдсүүдээс бий болсон хуримтлал.

Science;

English (EN)corvee

Unpaid labor in lieu of taxation, usually on road construction and maintenance.

Mongolian (MN)хүнд хүчир ажил

Албан татварын орондох хөлсгүй хөдөлмөр, ихэвчлэн зам барилга ба засвар арчлалт дээр байдаг.

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)typical

Having the distinctive qualities of a particular type of person or thing.

Mongolian (MN)нэг хэвийн

Хүн ба юмс үзэгдлийн тодорхой хэв шинжийг агуулсан.

General; Miscellaneous

English (EN)extract

Extract is to take from or pull out of something else; hina used tweezers to extract the thorn from her feet.

Mongolian (MN)гаргаж авах

Өөр нэг зүйлээс юмыг татан гаргаж авах; хина хөлөндөө орсон өргөсийг жижиг хямсаагаар түүж гаргав.

General; Miscellaneous

English (EN)gypsum

Gypsum is made of calcium sulfate and is one of the more beautiful mineral decorations. The snowy white gypsum can grow in swordlike needles (up to 30 inches), flower shapes, tendrils, or sheets covering ceilings, walls, or floors.

Mongolian (MN)гөлтгөнө

Гөлтгөнө кальцийн сульфатаас тогтох бөгөөд хамгийн гоёмсог эрдсийн чимэглэлийн нэг юм. Цасан цагаан гөлтгөнө ургасаар илд хэлбэрт зүүнүүд,(30 инч хүртэл урт), цэцгэн хэлбэр, үсэнцэр, эсвэл хуудсан байдлаар агуйн хана, тааз, шалыг ...

Science;