portrait

Ariunaa

Ulaanbaatur, Mongolia

Translate From: English (EN)

Translate To: Mongolian (MN)

957

Words Translated

51

Terms Translated

Ariunaa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ariunaa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)siphon

A tube that looks like an upside down U. It is used to make liquid flow upward through it from one container and down into a lower container.

Mongolian (MN)сифон

Доошоо харсан U хэлбэртэй гуурсан хоолой. Нэг савнаас доор байрлалтай нөгөө сав руу шингэнийг урсган оруулах зориулалттай.

General; Miscellaneous

English (EN)luster

The shine on the surface of a mineral. Luster is important in describing different kinds of minerals.

Mongolian (MN)гялтганаа

Эрдсийн гадаргуу гялалзах байдал. Гялтганаа нь эрдэс чулуулгийн төрөл зүйлийг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй.

General; Miscellaneous

English (EN)gross pay

The total amount of an employee's pay including allowances, overtime pay, commissions, and bonuses before deductions are made.

Mongolian (MN)нийт цалин

Үндсэн цалин, олговор, илүү цагийн хөлс, шимтгэл, урамшуулал зэргийг багтаасан, татвар суутгалын өмнөх нийт дүн.

General; Miscellaneous

English (EN)second

A unit of time equal to 1/60 of a minute. In geography, a unit used to measure longitude and latitude.

Mongolian (MN)секунд, хором

Минутыг 60 хуваасны нэгтэй тэнцүү цаг хугацааны нэгж. Газар зүйн ухаанд өргөрөг, уртрагийг хэмжихэд ашигладаг нэгж.

General; Miscellaneous

English (EN)corvee

Unpaid labor in lieu of taxation, usually on road construction and maintenance.

Mongolian (MN)хүнд хүчир ажил

Албан татварын орондох хөлсгүй хөдөлмөр, ихэвчлэн зам барилга ба засвар арчлалт дээр байдаг.

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)medium

A means by which something is communicated or expressed.

Mongolian (MN)арга хэрэгсэл

Ямар нэг зүйлийг илэрхийлэх, харилцах хэрэгсэл

General; Miscellaneous

English (EN)nocturnal

Most active at night. Owls, bats, and mice are nocturnal animals and they look for their pray at night.

Mongolian (MN)шөнийн амьдралтай

Шөнөөр илүү идэвхтэй амьдардаг. Шар шувуу, сарьсан багваахай, хулгана зэрэг нь шөнийг амьдралтай амьтад бөгөөд идэж тэжээлээ шөнөөр эрж ...

General; Miscellaneous

English (EN)limestone

Limestone is a sedimentary rock made up of shells gathered on the floor of the sea and hardened into layers of rock.

Mongolian (MN)шохойн чулуу

Шохойн чулуу нь далай тэнгисийн ёроолд хуримтлагдсаар давхаргажин хатуурсан хайрслаг тунамал чулуулаг юм.

Science;

English (EN)payroll

A list of employees receiving wages or salaries, with the amounts due to each.

Mongolian (MN)цалингийн хүснэгт

Цалинтай ажиллагсдын нэрс ба цалингийн хэмжээг харуулсан жагсаалт.

General; Miscellaneous

English (EN)calcite

A mineral composed of calcium carbonate. When carbonic acid in rainwater comes in contact with calcite, the calcite begins to dissolve. The process of dissolving enough calcite to form a large cavern may take hundreds of thousands of years.

Mongolian (MN)кальцит

Кальцийн карбонатаас тогтсон эрдэс. Борооны усан дахь нүүрсний хүчил кальциттай хүрэлцэхэд кальцит уусаж эхэлдэг. Газрын хөрсөн дэх кальцит ийнхүү ууссаар томоохон хөндий, агуй үүсгэх хэмжээнд хүрэхэд хэдэн зуу, мянган жил шаардагдана. ...

Science;