portrait

BjornCleophas

Netherlands

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

281

Words Translated

16

Terms Translated

BjornCleophas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent BjornCleophas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)BlizzCon

An annual two day convention for the products of Blizzard Entertainment. Held at the end of October it is when Blizzard announce details of their upcoming games or updates to their existing games.

Dutch (NL)BlizzCon

Een jaarlijkse bijeenkomst van twee dagen rondom de producten van Blizzard Entertainment. Wordt eind oktober georganiseerd, en Blizzard kondigt er details van aankomende spellen, of updates voor bestaande spellen, aan.

Video games; General gaming

English (EN)crosshair

The indicator in the centre of the screen that shows where the player is aiming.

Dutch (NL)crosshair

Het kruis in het midden van het scherm dat aangeeft waar de speler op richt.

Video games; First person shooters

English (EN)democracy

Rule by the people

Dutch (NL)democratie

Regering door het volk

Political systems; General

English (EN)isolationism

A policy of avoiding foreign entanglements.

Dutch (NL)isolationisme

Een beleid van het vermijden van verwikkelingen in het buitenland.

Political systems; General

English (EN)desegregation

The process of ending separation of persons by race.

Dutch (NL)desegregatie

Het proces van het opheffen van rassenscheiding

Political systems; General

English (EN)government

The individuals, institutions, and processes that make the rules for society and possess the power to enforce them.

Dutch (NL)overheid

De personen, instellingen en processen die de regels en wetten maken voor de maatschappij en de macht bezitten om op de naleving van deze regels toe te zien.

Political systems; General

English (EN)civil rights

The constitutional rights of all individuals and especially of blacks and other minorities, to enjoy full equality and equal protection of the laws.

Dutch (NL)burgerrechten

De grondwettelijke rechten van alle individuen, en vooral van minderheden, om volledige gelijkheid en gelijke bescherming onder de wet te genieten.

Political systems; General

English (EN)civil service

The civilian employees of the government and the administrative system in which they work.

Dutch (NL)ambtenarij

De civiele medewerkers van de overheid en het administratieve systeem waarin zij werken.

Political systems; General

English (EN)alt

A player's alternative character that they use less often than their main character.

Dutch (NL)alt

Een ander karakter van een speler waar minder vaak mee gespeeld wordt dan het hoofdkarakter.

Video games; MMO

English (EN)optional boss

A boss monster that the player does not need to fight, but may choose to do so for the reward or the challenge. They can be orders of magnitude harder than any other enemy in the game.

Dutch (NL)keuzebaas

Een baas monster dat de speler niet per se hoeft te verslaan, maar de speler kan ervoor kiezen om dit te doen voor de beloning of de uitdaging. Ze kunnen vele malen moeilijker te verslaan zijn dan elke andere vijand in het spel.

Video games; Role playing games