portrait

DavidK

Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Hungarian (HU)

1,725

Words Translated

46

Terms Translated

DavidK’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent DavidK’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)open economy

An economy that allows the unrestricted flow of people, capital, goods and services across its borders; the opposite of a closed economy.

Hungarian (HU)nyitott gazdaság

Egy olyan gazdaság amely megengedi az emberek, a tőke, a javak és szolgáltatások határain való szabad áramlását; a zárt gazdaság ellentéte.

Economy; Economics

English (EN)bureaucratization

The managing of a society by enhancing controls on behavior, implementing specific procedures, and assuring conformity to a set of principles.

Hungarian (HU)bürokratizáció

Egy adott társadalomnak; a viselkedés fokozott korlátozásán, speciális eljárások alkalmazásán és a bizonyos elvekkel való azonosuláson alapuló irányítása.

Sociology; Social sciences standardization

English (EN)Johnny Cage

Johnny Cage is a video game character from the Mortal Kombat series. The character, whose birth name is John Carlton, is a martial arts film actor who provides the comic relief of the franchise.

Hungarian (HU)Johnny Cage

Johnny Cage egy videojáték karakter a Mortal Kombat sorozatból. A szereplő - kinek születési neve John Carlton - egy harcművészeti filmszínész aki a franchise komikus eleme.

Video games; Characters

English (EN)beat movement

A period featuring a group of American poets and novelists of the 1950s and 1960s — including Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, William S. Burroughs, and Lawrence Ferlinghetti — who rejected established social and literary values. Using such ...

Hungarian (HU)A beat mozgalom

Az 1950-es 1960-as évek amerikai költői és írói, egy a meglévő társadalmi és irodalmi értékeket tagadó csoportjával - beleértve Jack Kerouac-ot, Allan Ginsberg-et, Gregory Corso-t, William S. Burroughs-st és Lawrence Ferlinghetti-t - fémjelzett időszak. A ...

Literature; General literature

English (EN)Frank Zappa

Frank Zappa (Dec. 21, 1940 — Dec. 4, 1993) was an American musician, composer, guitarist, and satirist. His work was intentionally shocking and politically charged. In the early days, he performed with the Mothers of Invention and released his first album, ...

Hungarian (HU)Frank Zappa

Frank Zappa (Dec. 21, 1940 — Dec. 4, 1993.) egy amerikai zenész, zeneszerző, gitáros és szatíraíró volt. Politikai töltetű munkássága szándékosan sokkoló volt. Pályája elején a Mothers of Invention-nel lépett fel és adta ki első albumát a Freak Out!-ot ...

People; Musicians

English (EN)bicep muscle

The muscle in the front of your upper arm above the elbow. It has two heads (hence, "bi") that attach to different parts of your shoulder. Flexing makes you feel studly.

Hungarian (HU)bicepsz izom

A felkar elülső felén a könyök felett lévő izom. Két részből áll (innen a \"bi\"-\"kettős\")melyek a váll különböző részeihez csatlakoznak. Ha befeszíted erőteljesnek érzed magad.

Fitness; Workouts

English (EN)air-cooled system

A type of air conditioning system that uses freon as a refrigerant and air as a condensing medium. Typically, the air-cooled condenser is located outside and refrigerant lines are piped to it from the indoor unit.

Hungarian (HU)léghűtéses rendszer

Olyan légkondicionáló rendszer, mely freont használ hűtőszerként és levegőt mint közvetítő közeget. Jellemző módon, a léghűtött kondenzátort külső térbe helyezik és hűtőcsöveket csatlakoznak hozzá a beltéri egységből.

Household appliances; Air conditioners

English (EN)lcd

An abbreviation for a screen type - Liquid Crystal Display.

Hungarian (HU)LCD

Egy képernyőtípusra használatos rövidítés - Liquid Crystal Display (folyadékkristályos képernyő).

Household appliances; Air conditioners

English (EN)tonnage

The amount of waste that a landfill accepts, usually expressed in tons per month. The rate at which a landfill accepts waste is limited by the landfill's permit.

Hungarian (HU)tonnatartalom

A légkondicionálásban egy rendszer hűtőképességének a leírására használt mérési egység. Egy tonnányi hűtés (1 RT, Refrigerating Ton) az a hőmennyiség, ami egy tonna (2000lbs.) jeget 24 óra alatt olvaszt el. Egy tonnányi hűtés (1 RT, Refrigerating Ton) 12,000 ...

Household appliances; Air conditioners

English (EN)Stanislaw Lem

(1921 – 2006) Stanisław Lem was a Polish writer of science fiction, philosophy and satire. He was named a Knight of the Order of the White Eagle. He is perhaps best known as the author of the 1961 novel Solaris. His works explore philosophical themes; ...

Hungarian (HU)Stanislaw Lem

Stanislaw Lem(1921-2006) egy néhai lengyel tudományos fantasztikum, filozófia és szatíra író. A Fehér Sas Érdemrend kitüntetettje. Leginkább talán az 1961-es Solaris című regény írójaként ismerik. Munkáiban olyan filozófiai témákat tár fel mint; a ...

People; Authors