portrait

Dorota Sałata-Czaplińska

Lublin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

2,746

Words Translated

193

Terms Translated

Dorota’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dorota’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)standby

Waiting for a seat on a desired flight, and is usually a long and painful wait.

Polish (PL)czekanie w gotowości

Oczekiwanie na miejsce na wybrany rejs, zazwyczaj jest długie czekanie. Pasażer na liście rezerwowej.

Travel; Air travel

English (EN)Széchenyi's Monal Partridge

The Szechenyi's Monal-Partridge or Buff-throated Partridge (Tetraophasis szechenyii) is a species of bird in the Phasianidae family. It is found in China and India. Its natural habitat is boreal forests.

Polish (PL)górak płowogardły

Szechenyi rudogardły lub Buff perlisty Partridge (Tetraophasis szechenyii) jest gatunkiem ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae). Hotel znajduje się w Chinach i Indiach. Jego naturalnym środowiskiem są lasy borealne.

Animals; Birds

English (EN)base fare

The airplane ticket price, before all of the added taxes.

Polish (PL)opłata podstawowa

Cena biletu lotniczego przed dodaniem dodatkowych opłat i podatku.

Travel; Air travel

English (EN)Ferruginous Flycatcher

The Ferruginous Flycatcher (Muscicapa ferruginea) is a passerine bird breeding in East Asia.

Polish (PL)muchołówka rdzawa

Leśnica Muchołówka (Muscicapa ferruginea) – gatunek ptaka hodowlanego w Azji Wschodniej.

Animals; Birds

English (EN)Australian Silky Terrier

The Australian Silky Terrier is a small breed of dog of the terrier dog type. The breed was developed in Australia, although the ancestral types and breeds were from Great Britain. It is closely related to the Australian Terrier and the Yorkshire Terrier.

Polish (PL)australijski silky terier

Australian Silky Terrier jest pewien mały rasa psów terierów. Rasa została opracowana w Australii, chociaż przodków typów i ras zostały z Wielkiej Brytanii. Jest to ściśle związane z Terier australijski i Yorkshire Terrier.

Animals; Dogs

English (EN)welcome banquet

an elaborate and formal evening meal for welcoming people, often followed by speeches

Polish (PL)bankiet powitalny

Formalna kolacja, która odbywa się często po przemówieniach.

Travel; Cruise

English (EN)Red-winged Laughingthrush

The Red-winged Laughingthrush (Garrulax formosus) is a passerine bird found in southwest China and northwest Vietnam.

Polish (PL)sójkowiec czerwonoskrzydły

Czerwony skrzydlaty Sójkowiec wietnamski (Garrulax formosus) – gatunek ptaka w Chinach południowo-zachodniej i północno-zachodnim Wietnamie.

Animals; Birds

English (EN)hiv/aids services

Units specifically designed for people with HIV/AIDS. These departments also offer educational information to the public.

Polish (PL)usługi dotyczące HIV / AIDS

Jednostki zaprojektowane specjalnie dla osób z HIV / AIDS. Oferują również informacje edukacyjne.

Health care; Hospitals

English (EN)overbooking

When an airline sells more seats than are available on a particular flight.

Polish (PL)overbooking

Kiedy linie lotnicze sprzedają więcej miejsc niż jest dostępne na dany lot. Planowana rezerwacja większej ilości osób niż może pomieścić hotel , zakładając, że część osób posiadających rezerwacje zrezygnuje.

Travel; Air travel

English (EN)input method editor (IME)

A program that performs the conversion between keystrokes and ideographs or other characters, usually by user-guided dictionary lookup.

Polish (PL)edytor metody input (IME)

Program lub komponent systemu operacyjnego, który pozwala użytkownikowi wprowadzić skomplikowane znaki i symbole (takie jak japońskie, koreańskie, itp.) za pomocą standardowej klawiatury.

Software; Internationalization (I18N)