portrait

Dorota Sałata-Czaplińska

Lublin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

2,746

Words Translated

193

Terms Translated

Dorota’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dorota’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)round trip

A flight to a single destination and a return.

Polish (PL)podróż w obie strony

Lot do jednego miejsca docelowego i powrót.

Travel; Air travel

English (EN)press/publicity release

A news article or feature story written by the subject of the story for delivery and potential placement in the media.

Polish (PL)komunikat prasowy

Artykuł lub funkcji historia wiadomości napisane przez przedmiot historia miejsca dostawy i potencjał w mediach.

Tourism & hospitality; Hotels

English (EN)area code

a number dialed before the desired telephone number that allows the subscriber who is outside a specific area to connect directly with the desired number.

Polish (PL)numer kierunkowy

numer wybierany przed odpowiednim numerem telefonu, który pozwala abonentowi, który znajduje się poza określonym obszarem wykonanie bezpośredniego połączenia z żądanym numerem.

Travel; Travel services

English (EN)zona pellucida

A thick, transparent, noncellular layer or envelope of uniform thickness surrounding an oocyte. Also called the oolemma.

Polish (PL)osłona przejrzysta

Cienka warstwa galaretowatej substancji pozakomórkowej pomiędzy oocytem a komórkami warstwy ziarnistej. Inna nazwa to oolemma.

Anatomy; Developmental anatomy

English (EN)nonstop

A flight that does not stop while on route to its first destination.

Polish (PL)bezpośredni

Lot, który nie zatrzymuje się na trasie do miejsca docelowego.

Travel; Air travel

English (EN)Snow Partridge

The Snow Partridge (Lerwa lerwa) is a gamebird in the pheasant family Phasianidae found widely distributed across the high-altitude Himalayan regions of India, Pakistan, Nepal and China.

Polish (PL)śnieżnik

Śnieżnik (Lerwa lerwa) to ptak z rodziny Bażant, Phasianidae znaleźć rozpowszechnione we wszystkich regionach Himalajów wysokościowo Indie, Pakistan, Nepal i Chiny.

Animals; Birds

English (EN)syncytiotrophoblast

The outer syncytial layer of the trophoblast, eventually gives rise to outer layer of the placenta and other extra embryonic structures.

Polish (PL)syncytiotrofoblast

Syncytiotrofoblasty to wielojądrowe komórki łożyska. U człowieka pojawiają się 7 dnia od zapłodnienia. Syncytiotrofoblasty stanowią zewnętrzną część trofoblastu i mają zdolność inwazji ściany macicy.

Anatomy; Developmental anatomy

English (EN)Northern Bobwhite

The Northern Bobwhite, Virginia Quail or (in its home range) Bobwhite Quail (Colinus virginianus) is a ground-dwelling bird native to the United States, Mexico, and the Caribbean. It is a member of the group of species known as New World quails ...

Polish (PL)przepiór wirginijski

Północnej Bobwhite, Virginia przepiórki lub (w jego domu zakres) Bobwhite Przepiórka (Colinus virginianus) jest ptakiem mieszkania ziemi do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i na Karaibach. Jest członkiem grupy gatunków znany jako New World przepiórki ...

Animals; Birds

English (EN)tap root

A primary root that grows vertically downward and gives off small lateral roots; occurs in dicots. Root system in plants characterized by one root longer than the other roots. Example: carrot.

Polish (PL)Palowy (osiowy) system korzeniowy

typ, forma wzrostu korzeni rozpowszechniona wśród nagozalążkowych i dwuliściennych. Składa się z jednego korzenia głównego, rosnącego pionowo w dół oraz z korzeni bocznych, zwykle krótszych i cieńszych, rosnących ukośnie lub poziomo, których dalsze ...

Biology; Cell biology

English (EN)Grey-headed Canary Flycatcher

The Grey-headed Canary Flycatcher, Culicicapa ceylonensis, is a small passerine bird found in South and Southeast Asia.

Polish (PL)komarówka szarogłowa

Szary-na czele Kanaryjskie Flycatcher, Culicicapa ceylonensis, to mały ptak z rodziny w Azji Południowej i południowo-wschodniej Azji.

Animals; Birds