portrait

Dorota Sałata-Czaplińska

Lublin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

2,746

Words Translated

193

Terms Translated

Dorota’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dorota’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)bone marrow

The soft blood-forming tissue that fills the cavities of bones and contains fat and immature and mature blood cells, including white blood cells, red blood cells and platelets.

Polish (PL)szpik kostny

Miękka tkanka krwiotwórcza, znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości.

Anatomy; Human body

English (EN)Raso Lark

The Raso Lark (Alauda razae) is a small, critically endangered, passerine bird found only on Raso islet in the Cape Verde Islands.

Polish (PL)skowronek wyspowy

Raso Lark (Alauda razae) jest mały, zagrożony wyginięciem, ptak z rodziny tylko na wysepce Raso na Wyspach Zielonego Przylądka.

Animals; Birds

English (EN)sclera

The tough white outer coat of the eyeball, covering approximately the posterior five sixths of its surface, and continuous anteriorly with the cornea and posteriorly with the external sheath of the optic nerve.

Polish (PL)twardówka

Gruba, biała warstwa ochronna, nadająca kształt gałce ocznej, otaczająca oko od strony oczodołu, na powierzchni gałki ocznej przechodzi w rogówkę.

Anatomy; Developmental anatomy

English (EN)endometrial

Pertaining to the endometrium. The endometrium is the inner mucous membrane, the thickness and structure changing with the phase of the menstrual cycle. It is functionally divided into three layers: the stratum basale, stratum spongiosum, and stratum ...

Polish (PL)endometrium

Odnosi się do błony śluzowej macicy. Endometrium jest wewnętrzną błoną śluzową, grubość i struktura zmienia się wraz z fazą cyklu miesiączkowego. Funkcjonalnie podzielona na trzy warstwy: warstwę podstawną, gąbczastą, i warstwę zbitą.

Anatomy; Developmental anatomy

English (EN)Sedge Warbler

The Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) is a passerine bird breeding in Europe and central and western Asia.

Polish (PL)rokitniczka

Turzyca Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) – gatunek ptaka hodowlanego w Europie i Azji Środkowej i zachodniej.

Animals; Birds

English (EN)base fare

The airplane ticket price, before all of the added taxes.

Polish (PL)opłata podstawowa

Cena biletu lotniczego przed dodaniem dodatkowych opłat i podatku.

Travel; Air travel

English (EN)Grey-headed Canary Flycatcher

The Grey-headed Canary Flycatcher, Culicicapa ceylonensis, is a small passerine bird found in South and Southeast Asia.

Polish (PL)komarówka szarogłowa

Szary-na czele Kanaryjskie Flycatcher, Culicicapa ceylonensis, to mały ptak z rodziny w Azji Południowej i południowo-wschodniej Azji.

Animals; Birds

English (EN)Austrian Pinscher

The Austrian Pinscher is a medium large breed of pinscher-type dog from Austria, where dogs of the type were originally farm dogs, keeping barns free of rats and acting as home guards, livestock guardians, and drovers.

Polish (PL)pinczer austriacki

Pinczer austriacki jest średnio duży rasa Pinczer typ psa z Austrii, gdzie psy tego typu były pierwotnie Ferma psów, utrzymanie stodoły szczury i działając jako główna straży, opiekunów zwierząt gospodarskich, a drovers.

Animals; Dogs

English (EN)Streak-breasted Scimitar Babbler

The Streak-breasted Scimitar Babbler (Pomatorhinus ruficollis) is a passerine bird found in South and Southeast Asia.

Polish (PL)Łączniak rudoszyi

Smuga breasted Scimitar gaduła (Pomatorhinus ruficollis) – gatunek ptaka w Azji Południowej i południowo-wschodniej Azji.

Animals; Birds

English (EN)aboard

on or into (a ship, aircraft, train, or other vehicle)

Polish (PL)na pokład

Czynność wchodzenia na pokład statku, samolotu, pociągu itp.

Travel;