portrait

Iulia Malita

Oradea, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

19,973

Words Translated

1,004

Terms Translated

Iulia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iulia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)fetus

Human organism from eight weeks of development until birth.

Romanian (RO)făt

Organism uman de la opt săptămâni de dezvoltare până la naștere.

Archaeology; Human evolution

English (EN)blister agents

Agents which cause pain and incapacitation instead of death and might be used to injury many people at once, thereby overloading medical facilities and causing fear in the population. Mustard gas is the best known blister agent.

Romanian (RO)agenți vezicanți

Agenți care cauzează durere și incapacitate în loc de moarte și ar putea fi folosiți la rănirea mai multor persoane simultan, astfel supraîncărcând facilitățile medicale și provocând frica în rândul populației. Gazul muștar este cel mai cunoscut agent ...

Law enforcement; Terrorism

English (EN)mosaic evolution

Evolution that proceeds at different rates for different features.

Romanian (RO)evoluție mozaic

Evoluţie care are loc în ritmuri diferite pentru caracteristici diferite.

Archaeology; Human evolution

English (EN)anthrax

Often fatal infectious disease contracted from animals. Anthrax spores have such a long sufvival period; the incubation period is short; disability is severe. All this combine to make anthrax a bioweapon developed by several nations.

Romanian (RO)antrax

Boală infecțioasă adesea fatală contractată de la animale. Sporii de antrax au o perioadă de supraviețuire lungă; perioada de incubație este scurtă; boala este severă. Toate acestea combinate fac din antrax o armă biologică dezvoltată de mai multe ...

Law enforcement; Terrorism

English (EN)microevolution

Evolution of populations over short periods of time, in response to observable causes.

Romanian (RO)microevoluție

Evoluţia populațiilor pe perioade scurte de timp, ca răspuns la cauze observabile.

Archaeology; Human evolution

English (EN)faunal dating

A method of relative dating based on observing the evolutionary changes in particular species of mammals, so as to form a rough chronological sequence.

Romanian (RO)datare faunistică

O metodă de datare relativă bazată pe observarea schimbări evolutive la anumite specii de mamifere, pentru a forma o succesiunea cronologică aproximativă.

Archaeology; General archaeology

English (EN)paleontology

That specialized branch of physical anthropology that analyzes the emergence and subsequent evolution of human physiology.

Romanian (RO)paleontologie

Acea ramură specializată a antropologiei fizice, care analizează apariția și evoluția ulterioară a fiziologiei umane.

Archaeology; General archaeology

English (EN)tensor veli palatini

A broad, thin, ribbon-like muscle in the head that tenses the soft palate.

Romanian (RO)mușchiul tensor al vălului palatin

Un mușchi lat, subțire, ca o panglică în zona craniului, care tensionează palatul moale.

Anatomy; Muscular

English (EN)pyrimidine

A type of nitrogenous base. Cytosine is a pyrimidine in DNA and RNA; thymine is a pyrimidine in DNA, and uracil is a pyrimidine in RNA.

Romanian (RO)pirimidina

Un tip de bază azotată. Citozină este o pirimidină în ADN şi ARN; timina este o pirimidină în ADN şi uracilul este o pirimidină în ARN.

Archaeology; Human evolution

English (EN)lysogenic

A term describing a bacterium that contains a temperate phage in the prophage state. The bacterium is said to be lysogenic for that phage. On induction phage reproduction is initiated, progeny phages are produced, and the bacterial cell lyses.

Romanian (RO)lizogenic

Un termen care descrie o bacterie ce conţine un fag temperat în stadiul de profază. Bacteria este denumită lizogenică pentru acel fag. La fagii de inducție reproducerea este iniţiată, fagii descendenți sunt produși şi celula bacteriană intră în ...

Archaeology; Human evolution