portrait

Iulia Malita

Oradea, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

19,973

Words Translated

1,004

Terms Translated

Iulia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iulia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)posterior tooth loading

Force placed on the postcanine teeth, usually during mastication.

Romanian (RO)încărcare posterioară a dintelui

Forță plasată pe dinții postcanini, de obicei, în timpul masticaţie.

Archaeology; Human evolution

English (EN)harpoon head (point)

The arming tip of a harpoon. Generally classifiable into 2 main forms - toggling and barbed - each of which may be composite or single-piece, and may or may not carry additional cutting-blades or side-blades. Always have line-guards or other means of line ...

Romanian (RO)cap de harpon (ascuțit)

Vârful de înarmare a unui harpon. În general, clasificat în 2 forme principale - comutativ și ghimpat - fiecare dintre ele poate fi compus sau dintr-o singură bucată, și poate sau nu poate conține lame de taiere suplimentare sau lame duble. Au întotdeauna ...

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)sinus

A pocket or cavity within a cranial bone, also applied to describe the grooved pathways for blood vessels on the endocranial surface.

Romanian (RO)sinus

Un buzunar sau cavitate într-un os cranian, de asemenea, denumire utilizată și pentru a descrie căile canelate pentru vasele de sânge pe suprafața endocranială.

Archaeology; Human evolution

English (EN)Wayne State University

A public research university located in Detroit, Michigan with an enrollment of over 32,500 students. Wayne state is comprised of 13 schools that offer more than 400 majors, and is considered on e of the 30 largest universities in the United States.

Romanian (RO)Universitatea de Stat Wayne

O universitate publică, de cercetare, situată în Detroit, Michigan, cu peste 32,500 de studenţi. Universitatea de Stat Wayne este formată din 13 facultăți, care oferă mai mult de 400 de specializări, şi este considerată a fi una dintre cele mai mari 30 de ...

Education; Colleges & universities

English (EN)monophyletic group

A number of relatives (individuals, species, etc.) who are all the descendants of their last common ancestor.

Romanian (RO)grup monofiletic

Un număr de rude (indivizi, specii, etc), care descind din ultimul lor strămoș comun.

Archaeology; Human evolution

English (EN)ethnoarchaeology

The study of contemporary cultures with a view to understanding the behavioral relationships which underlie the production of material culture.

Romanian (RO)etnoarheologie

Studiul culturilor contemporane pentru înțelegerea relațiilor comportamentale care stau la baza producției culturii materiale.

Archaeology; General archaeology

English (EN)ear

The sense organ concerned with hearing and balance, is called ear.

Romanian (RO)ureche

Organul de simț care privește auzul și echilibrul este denumit ureche.

Anatomy; Systemic anatomy

English (EN)stereoscopic vision

Visual perception of depth due to overlapping visual fields and various neurological features.

Romanian (RO)vedere stereoscopică

Percepție vizuală de adâncime datorată suprapunerii câmpurilor vizuale și diferitelor caracteristici neurologice.

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)broad-sense heritability

A quantity representing the proportion of the phenotypic variance that consists of genetic variance.

Romanian (RO)ereditate în sens restrâns

O cantitate ce reprezintă proporția varianței fenotipice care constă în varianță genetică.

Archaeology; Human evolution

English (EN)articular surface

Portion of a bone that is linked to another bone through an intervening joint of cartilage.

Romanian (RO)suprafața articulară

Porțiunea unui os care este legat de un alt os prin intervenția unei articulații de cartilaj.

Archaeology; Human evolution