portrait

Klockar

Uppsala, Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

1,032

Words Translated

26

Terms Translated

Klockar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Klockar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Persepolis

Persepolis is an autobiographical graphic novel written by Marjane Satrapi in French. The novel follows her childhood up to early adulthood in Iran during and after the Islamic Revolution. An animated film adaption was created by comic artist Vincent ...

Swedish (SV)Persepolis

Persepolis är en självbiografisk serieroman av Marjane Satrapi på franska. Romanen följer hennes barndom till tidig vuxen ålder i Iran under och efter den islamiska revolutionen. En animerad filmversion skapades av serietecknaren Vincent Paronnaud 2007 i ...

Literature; Comics

English (EN)fence

The slang name for a person who buys and resells stolen goods. Thieves will often sell stolen items to fences very quickly after stealing them as the fence will often have some means of disguising the stolen nature of the item or the ability to transfer it to ...

Swedish (SV)hälare

Slangutryck för en person som köper och säljer vidare stulna varor. Tjuvar säljer ofta stulna föremål till hälaren direkt efter stölden eftersom hälaren ofta har något sätt att dölja att föremålet är stulet, eller att skicka det till en plats långt bort, ...

Law enforcement; Smuggling

English (EN)comic strip

A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.

Swedish (SV)serie

En serie utgörs av tecknade bilder (rutor) i en följd där en handling överförs mellan de olika rutorna. Handlingen kan utgöras av ett skämt som får sin upplösning i den sista rutan, eller en längre historia som spänner över flera sidor. Texten visas i ...

Literature; Comics

English (EN)kedgeree

Also known as kitchery, it is originally a spiced East Indian dish of rice, lentils and onions. It was then anglicized in the 18th century when the English added flaked smoked fish, hard-cooked eggs and a rich cream sauce. Kedgeree is a popular English ...

Swedish (SV)kedgeree

Kedgeree, på engelska även kallad kitchery, är ursprungligen en kryddig maträtt från östra Indien som består av ris, linser och lök. På 1700-talet införlivades den i det engelska köket då man även började tillsätta finfördelad rökt fisk, hårdkokta ägg och ...

Culinary arts; Cooking

English (EN)Camp

Also Known As: Campy. A form of comedic parody where the clichéd conventions of a dramatic form like adventure are deliberately exaggerated to the point of ridiculousness. Often unfairly used to describe superhero films and shows as Batman is a prime example ...

Swedish (SV)Camp

Termen "campy" används också, främst på engelska. Camp är en humoristisk parodi där klichéer från en dramatisk form, till exempel äventyret, överdrivs med flit och till löjets gräns. Termen används ofta orättvist för att beskriva superhjältefilmer, men den ...

Entertainment; Movies

English (EN)variety entertainment

Acts such as singers, dancers, comics, or any stand-up performer as opposed to a musical group.

Swedish (SV)varité

Ett sällskap som tillsammans uppför en underhållande föreställning med blandade nummer. Föreställningen kan rymma sångare, dansare, akrobater, komiker, ståuppare med mera. Termen ska dock inte likställas med ett band, alltså en grupp musiker som spelar ...

Convention; Conferences

English (EN)printer

Peripheral that uses ink or toner to output documents, images, and plain text files onto paper.

Swedish (SV)skrivare

Kringutrustning som använder bläck eller toner för att överföra dokument, bilder eller text från datorns filer till papper.

Software; Operating systems

English (EN)profiling

Criminal investigation analysis and classification of an individual based on his/her personal background information.

Swedish (SV)profilering

En kriminologisk metod för analys och klassificering av en individ (ofta en förövare) utifrån dennes personliga bakgrund eller annan information (såsom tillvägagångssätt).

Law enforcement; Police

English (EN)speech balloon

Speech balloons (also speech bubbles, dialogue balloons, or word balloons) are a graphic convention used most commonly in comic books, strips, and cartoons to allow words (and much less often, pictures) to be understood as representing the speech or thoughts ...

Swedish (SV)pratbubbla

Pratbubblor är grafiska element eller konventioner som används i tecknade serier för att återge tal/repliker från någon av seriefigurerna. I pratbubblorna finns repliker i form av text (eller mer sällan även symboler för att representera exempelvis känslor ...

Literature; Comics

English (EN)macro virus

Viruses which infect data files, chiefly those created in Microsoft Office, often through initially infecting the global template.

Swedish (SV)makrovirus

Virus som infekterar datafiler, främst de som har skapats i Microsoft Office, ofta genom att angripa den globala mallen.

Software; Anti virus