portrait

Klockar

Uppsala, Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

1,032

Words Translated

26

Terms Translated

Klockar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Klockar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)printer

Peripheral that uses ink or toner to output documents, images, and plain text files onto paper.

Swedish (SV)skrivare

Kringutrustning som använder bläck eller toner för att överföra dokument, bilder eller text från datorns filer till papper.

Software; Operating systems

English (EN)freedom

The state of being free, as defined by the absence of oppression, subjection, restriction, or suffering.

Swedish (SV)frihet

Ett tillstånd då någon är fri, vilket kan definieras som ett tillstånd med avsaknad av förtryck, underkastelse, begränsning eller lidande.

Miscellaneous; Nouns

English (EN)variety entertainment

Acts such as singers, dancers, comics, or any stand-up performer as opposed to a musical group.

Swedish (SV)varité

Ett sällskap som tillsammans uppför en underhållande föreställning med blandade nummer. Föreställningen kan rymma sångare, dansare, akrobater, komiker, ståuppare med mera. Termen ska dock inte likställas med ett band, alltså en grupp musiker som spelar ...

Convention; Conferences

English (EN)Shunee Yee

Shunee Yee is CEO and President of CSOFT International, Ltd., a localization and translation company based in Beijing, China. Ms. Yee has grown the business from a one room office to a 400+ person global enterprise. Under her direction, CSOFT has consistently ...

Swedish (SV)Shunee Yee

Shunee Yee är VD och styrelseordförande i CSOFT International, Ltd., ett lokaliserings- och översättningsföretag i Peking, Kina. Yee har utvecklat verksamheten från ett kontor med ett enda rum till ett globalt företag med 400+ anställda. Under hennes ledning ...

People; Entrepreneurs

English (EN)celeriac

Turnip-rooted celery, a form of celery with a large globular root, which is used for food.

Swedish (SV)rotselleri

En typ av selleri vars rundade rot som används som människoföda.

Language; Dictionaries

English (EN)madam

A (female) organizer of prostitution. A madam typically owns or operates a brothel, an establishment where prostitutes work. The sex workers typically have to pay the madam a portion of their earnings in exchange for protection, housing and advertising ...

Swedish (SV)bordellmamma

En bordelmamma är en kvinna som organiserar prostitution eller koppleriverksamhet. Hon äger eller driver i regel en bordell, ett ställe där prostituerade arbetar. Sexarbetarna måste i regel betala procent till bordellmamman av sina förtjänster i utbyte mot ...

Law enforcement; Prostituion

English (EN)panel

A panel is an individual frame, or single drawing, in the multiple-panel sequence of a comic strip or comic book. A panel consists of a single drawing depicting a frozen moment.

Swedish (SV)serieruta

En serieruta är en enskild ruta eller bild i en sekvens bestående av flera rutor som tillsammans bildar en seriestripp eller ett längre serieavsnitt i en serietidning. En serieruta består i regel av en teckning som återger ett fruset ögonblick i tiden.

Literature; Comics

English (EN)profiling

Criminal investigation analysis and classification of an individual based on his/her personal background information.

Swedish (SV)profilering

En kriminologisk metod för analys och klassificering av en individ (ofta en förövare) utifrån dennes personliga bakgrund eller annan information (såsom tillvägagångssätt).

Law enforcement; Police

English (EN)The Dark Knight Rises

The Dark Knight Rises is the third and final installment in Christopher Nolan's Batman fantasy film trilogy, and is a sequel to Batman Begins (2005) and The Dark Knight (2008). Directed by Christopher Nolan and based on the DC Comics character Batman, The ...

Swedish (SV)Dark Knight stiger

Dark Knight stiger är den tredje och sista delen i Christopher Nolan Batman fantasy film trilogin, och är en uppföljare till Batman Begins (2005) och The Dark Knight (2008). Regisserad av Christopher Nolan och baserat på DC Comics karaktär Batman The Dark ...

Entertainment; Movies

English (EN)fence

The slang name for a person who buys and resells stolen goods. Thieves will often sell stolen items to fences very quickly after stealing them as the fence will often have some means of disguising the stolen nature of the item or the ability to transfer it to ...

Swedish (SV)hälare

Slangutryck för en person som köper och säljer vidare stulna varor. Tjuvar säljer ofta stulna föremål till hälaren direkt efter stölden eftersom hälaren ofta har något sätt att dölja att föremålet är stulet, eller att skicka det till en plats långt bort, ...

Law enforcement; Smuggling