portrait

Kristjan

Estonia

Translate From: English (EN)

Translate To: Estonian (ET)

134

Words Translated

0

Terms Translated

Kristjan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Kristjan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)anathema

condemnation of heretics, similar in effect to major excommunication. It inflicts the penalty of complete exclusion from Christian society.

Estonian (ET)anateem

hereetikute hukka mõistmine, sarnane massilise kirikuvande alla panemisega kristlikust kogukonnast väljaheitmine

History; Medieval

English (EN)abbey

Catholic monastic community of either monks or nuns. Ruled by an (m.) Abbot or (f.) Abbess Usually founded by a particular monastic order and bound by their rules. Abbeys were subject only to the bishop of the Pope. Basically A. are self contained with all ...

Estonian (ET)abtkond

Katoliiklik klooster. Abtkonda juhib abt või abtiss. Tavaliselt loodud mõne mungaordu poolt ja allub vastava ordu reeglitele. Abtkond allub otse kas piiskopile või paavstile. Üldiselt on abtkond iseseisev üksus, kus kõik põhitegevused on kaetud selle liikmete ...

History; Medieval

English (EN)apse

circular or polygonal eastern end to a church or chapel.

Estonian (ET)apsiid

ümmargune või hulknurkne väljaehitis kiriku või kabeli idapoolses otsas.

History; Medieval

English (EN)apostate

the term used to describe one who leaves religious orders after making solemn profession. It is considered a serious crime in the eyes of the church, being not only a breach of faith with God but also with the founders and benefactors of their religious ...

Estonian (ET)apostaat

keegi, kes on religioossest ordust (või usust) pühaliku tõotusega lahti öelnud. kiriku silmis on tegemist tõsise kuriteoga, mis hõlmab nii usuhülgamist, kui kuritegu ordu loojate ja toetajate vastu.

History; Medieval