portrait

Mehmet Ali Kümüş

Pendik, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

713

Words Translated

30

Terms Translated

Mehmet’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Mehmet’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)ball handler

(basketball term) the player with the ball; usually the point guard at the start of a play

Turkish (TR)top kontrolcüsü

Top elinde olan oyuncu, genel olarak bir oyunun başlangıcında oyun kurucu

Sports; Basketball

English (EN)May December romance

Relationship in which the age gap between the two partners is larger than what is most socially is accepted.

Turkish (TR)Mayıs Aralık ilişkisi

İki kişi arasında toplumca kabul edilebilir yaş aralığından daha fazla yaş farkı olan ilişki

Love; Dating

English (EN)crossover dribble

(basketball term) when a ball handler dribbles the ball across his body from one hand to the other.

Turkish (TR)crossover dribble

Top tutucunun topu bir elinden öbür eline alarak top sürmesi

Sports; Basketball

English (EN)love triangle

A love triangle is a relationship between three people. It is common that two people share affection for the third person and hatred between these people arises until the third person makes a decision.

Turkish (TR)aşk üçgeni

Aşk üçgeni üç kişi arasındaki bir ilişkidir. Yaygın olarak, iki kişi bir üçüncüye karşı sevgi beslemektedir ve üçüncü kişi kararını verene kadar bu ikisi arasında düşmanlık doğmaktadır.

Love; Romantic love

English (EN)kino

A method of using gentle, non-threatening touches of the skin or hair to lure a woman into bed.

Turkish (TR)kino

Bir kadını yatağa çekebilmek için saçına ve vücuduna yapılan tehditkar olmayan, nazik dokunuşlar

Love; Dating

English (EN)casual dating

Interaction between two persons who want to get to know each other better with potential for developing an intimate relationship. This is different from ‘friend with benefits’ which implies a mutual no-strings-attached interaction.

Turkish (TR)serbest ilişki

Birbirini daha iyi tanımak isteyen iki kişinin samimi ilişki doğurabilecek şekilde etkileşimi. Bu, çift taraflı bağlanmaya karşı çıkan 'çıkar arkadaşlığı' teriminden farklıdır.

Love; Dating

English (EN)drive to the basket

(basketball term) to move rapidly toward the basket with the ball.

Turkish (TR)potaya gitmek

Topla birlikte aniden potaya doğru gitmek

Sports; Basketball

English (EN)daliance

A casual, inconsequential or brief romantic or sexual relationship, such as a one-night-stand.

Turkish (TR)oynaşma

Tek gecelik ilişki gibi serbest, önemsiz, kısa bir romantizm veya cinsel ilişki

Love; Dating

English (EN)catch and release

The practice of establishing a short term relationship and gradually exiting it, similar to the release of an undersized trout.

Turkish (TR)yakala ve bırak

Kısa süreli bir ilişki kurmak ve yavaş yavaş onu bırakmak, boyu küçük alabalığı tuttuktan sonra onu serbest bırakmak gibi..

Love; Dating

English (EN)boxing out

(basketball term) a player's attempt to position his body between his opponents and the basket to get rebounds and prevent the opponents from doing so

Turkish (TR)boxing out

Bir oyuncunun rakibi ve pota arasına rakibi rebound almadan önce alabilmek için vücudunu koymasıdır.

Sports; Basketball