portrait

Mehmet Ali Kümüş

Pendik, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

713

Words Translated

30

Terms Translated

Mehmet’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Mehmet’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)ball handler

(basketball term) the player with the ball; usually the point guard at the start of a play

Turkish (TR)top kontrolcüsü

Top elinde olan oyuncu, genel olarak bir oyunun başlangıcında oyun kurucu

Sports; Basketball

English (EN)old flame

A former sweetheart or lover. A person with whom one had a former romantic relationship or partnership.

Turkish (TR)eski sevgili

Bir önceki sevgili Bir kişiyle önceden romantik bir ilişki içinde olan kimse

Love; Dating

English (EN)love triangle

A love triangle is a relationship between three people. It is common that two people share affection for the third person and hatred between these people arises until the third person makes a decision.

Turkish (TR)aşk üçgeni

Aşk üçgeni üç kişi arasındaki bir ilişkidir. Yaygın olarak, iki kişi bir üçüncüye karşı sevgi beslemektedir ve üçüncü kişi kararını verene kadar bu ikisi arasında düşmanlık doğmaktadır.

Love; Romantic love

English (EN)abundant love

The concept that people can have romantic love for more than one person at a time. The syndrome of having too much love to share with just one person. Commonly known as polygamy or non-monogamy.

Turkish (TR)Çoklu aşk

İnsanların aynı anda birden fazla kişiye romantik ilgi duyma durumu. Yalnızca bir kişi için çok fazla ilgi duyma sendromu. Toplum arasında poligami ya da a-monogami olarak bilinir.

Love; Dating

English (EN)backcourt

(basketball term) the area from the midcourt line to the end line furthest from the offense's basket

Turkish (TR)arka saha

Bir takımın savunma yaptığı yarı saha

Sports; Basketball

English (EN)kinaesthetic approach

A method of using gentle, non-threatening touches of the skin or hair to lure a woman into bed.

Turkish (TR)kinestetik yaklaşım

Bir kadını yatağa çekebilmek için saçına ve vücuduna yapılan tehditkar olmayan, nazik dokunuşlar

Love; Dating

English (EN)crossover dribble

(basketball term) when a ball handler dribbles the ball across his body from one hand to the other.

Turkish (TR)crossover dribble

Top tutucunun topu bir elinden öbür eline alarak top sürmesi

Sports; Basketball

English (EN)target-line

the straight line from the golf ball to the target

Turkish (TR)hedef çizgisi

Golf topundan hedefe giden düz çizgi

Sports; Golf

English (EN)casual dating

Interaction between two persons who want to get to know each other better with potential for developing an intimate relationship. This is different from ‘friend with benefits’ which implies a mutual no-strings-attached interaction.

Turkish (TR)serbest ilişki

Birbirini daha iyi tanımak isteyen iki kişinin samimi ilişki doğurabilecek şekilde etkileşimi. Bu, çift taraflı bağlanmaya karşı çıkan 'çıkar arkadaşlığı' teriminden farklıdır.

Love; Dating

English (EN)high maintenance

Relationships that require the commitment of an excessive amount of time, emotional involvement or financial resources.

Turkish (TR)güçlü ilişki

Aşırı derecede zaman, duygusal bağlılık ve mali kaynak gerektiren ilişki.

Love; Dating