portrait

Mehmet Ali Kümüş

Pendik, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

713

Words Translated

30

Terms Translated

Mehmet’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Mehmet’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)center circle

(basketball term) the circular area at midcourt from which jump balls are taken.

Turkish (TR)orta daire

hava toplarının atıldığı sahanın ortasındaki dairesel alan

Sports; Basketball

English (EN)out of pocket

Being out of touch with accepted social practice or reality in a dating situation. For example, going to a date at the opera in shorts and t-shirt.

Turkish (TR)cebi aşan

Toplum tarafından kabul gören veya gerçek bir görüşme dışındaki etkileşim Örneğin, operadaki bir görüşmeye şort ve tişörtle gitmek

Love; Dating

English (EN)kinaesthetic approach

A method of using gentle, non-threatening touches of the skin or hair to lure a woman into bed.

Turkish (TR)kinestetik yaklaşım

Bir kadını yatağa çekebilmek için saçına ve vücuduna yapılan tehditkar olmayan, nazik dokunuşlar

Love; Dating

English (EN)avatar

A persona that is used to attract a woman in a way similar to the character used to represent an individual in cyberspace. This is derived from the Sanskrit word 'avatara' meaning heavenly spirit inhabiting human body.

Turkish (TR)avatar

Sanal alemde bir şekilde bir kadını etkilemek için kullanılan bireysel karakter Sanskrit bir kelime olan 'avatar' insan vücudunda yaşayan cennetlik ruh anlamı taşır.

Love; Dating

English (EN)catch and release

The practice of establishing a short term relationship and gradually exiting it, similar to the release of an undersized trout.

Turkish (TR)yakala ve bırak

Kısa süreli bir ilişki kurmak ve yavaş yavaş onu bırakmak, boyu küçük alabalığı tuttuktan sonra onu serbest bırakmak gibi..

Love; Dating

English (EN)May December romance

Relationship in which the age gap between the two partners is larger than what is most socially is accepted.

Turkish (TR)Mayıs Aralık ilişkisi

İki kişi arasında toplumca kabul edilebilir yaş aralığından daha fazla yaş farkı olan ilişki

Love; Dating

English (EN)daliance

A casual, inconsequential or brief romantic or sexual relationship, such as a one-night-stand.

Turkish (TR)oynaşma

Tek gecelik ilişki gibi serbest, önemsiz, kısa bir romantizm veya cinsel ilişki

Love; Dating

English (EN)high maintenance

Relationships that require the commitment of an excessive amount of time, emotional involvement or financial resources.

Turkish (TR)güçlü ilişki

Aşırı derecede zaman, duygusal bağlılık ve mali kaynak gerektiren ilişki.

Love; Dating

English (EN)umfriend

1) In dating, a relationship where either one of the two people involved haven't made their coupling known to the public, or who haven't discussed the status of their relationship. 2) A person you have had sex with but not yet defined the relationship. Common ...

Turkish (TR)adsız ilişki

Arkadaşlıklarda, her iki kişinin de topluma durumlarını açıklamadığı veya henüz arkadaşlık statüsünü konuşmadıkları bir ilişki Seks yaptığın ancak henüz ilişkinizi tanımlamadığın kişi Yaygın olarak diğerlerine 'Bu benim ..um..arkadaşım' diye tanıştırılan ...

Love; Dating

English (EN)kiss and tell

1) To kiss and tell means to share the details with others about a romantic relationship, especially those of a sexual nature. 2) To publicly discuss one's sexual exploits, often with the aim to revenge or to extract monetary gain.

Turkish (TR)öp ve anlat

'Öp ve anlat' cinsel içeriğe sahip olan romantik bir ilişkinin detaylarını diğer insanlarla paylaşmak İnsanlar içinde birinin cinselliğini anlatmanın amacı genellikle intikam almak ya da o kişiden para koparmaktır.

Love; Dating