portrait

Mehmet Ali Kümüş

Pendik, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

713

Words Translated

30

Terms Translated

Mehmet’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Mehmet’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sailors elbow

Derived from giving someone the elbow which means to part ways with someone, sailors elbow refers to ending a relationship with a romantic partner.

Turkish (TR)denizci dirseği

Yolları ayırma manasında birine dirseğini vermek, denizci dirseği romantik ilişki içinde olunan kişiyle ilişkiyi bitirme anlamı taşır.

Love; Dating

English (EN)kiss and tell

1) To kiss and tell means to share the details with others about a romantic relationship, especially those of a sexual nature. 2) To publicly discuss one's sexual exploits, often with the aim to revenge or to extract monetary gain.

Turkish (TR)öp ve anlat

'Öp ve anlat' cinsel içeriğe sahip olan romantik bir ilişkinin detaylarını diğer insanlarla paylaşmak İnsanlar içinde birinin cinselliğini anlatmanın amacı genellikle intikam almak ya da o kişiden para koparmaktır.

Love; Dating

English (EN)out of pocket

Being out of touch with accepted social practice or reality in a dating situation. For example, going to a date at the opera in shorts and t-shirt.

Turkish (TR)cebi aşan

Toplum tarafından kabul gören veya gerçek bir görüşme dışındaki etkileşim Örneğin, operadaki bir görüşmeye şort ve tişörtle gitmek

Love; Dating

English (EN)drive to the basket

(basketball term) to move rapidly toward the basket with the ball.

Turkish (TR)potaya gitmek

Topla birlikte aniden potaya doğru gitmek

Sports; Basketball

English (EN)soul mate

In a romantic relationship, a lover who is able to communicate on a high spiritual, emotional and physical level that he/she literally touches your soul. It's someone that is just there for you.

Turkish (TR)ruh ikizi

Romantik bir ilişkide, yüksek seviyede manevi, duygusal, fiziksel ilişki kurabileceğin ve tam olarak ruhuna hitap eden sevgili Yalnızca senin için olduğunu düşündüğün kişi

Love; Dating

English (EN)center circle

(basketball term) the circular area at midcourt from which jump balls are taken.

Turkish (TR)orta daire

hava toplarının atıldığı sahanın ortasındaki dairesel alan

Sports; Basketball

English (EN)kino

A method of using gentle, non-threatening touches of the skin or hair to lure a woman into bed.

Turkish (TR)kino

Bir kadını yatağa çekebilmek için saçına ve vücuduna yapılan tehditkar olmayan, nazik dokunuşlar

Love; Dating

English (EN)philemaphobia

An abnormal, persistent fear or anxiety of kissing or being kissed. The exact cause of philemaphobia is unknown, but concerns that view kissing and physical intimacy as dirty or sinning may be to blame.

Turkish (TR)filemafobi

Öpme veya öpülmeye karşı olağandışı, sürekli bir korku veya endişe Filemafobinin asıl nedeni bilinmiyor, fakat öpüşme ve fiziksel yakınlığın tiksinç olarak görülmesi veya günah işleme korkusuyla ilişkili olabilir.

Love; Dating

English (EN)crossover dribble

(basketball term) when a ball handler dribbles the ball across his body from one hand to the other.

Turkish (TR)crossover dribble

Top tutucunun topu bir elinden öbür eline alarak top sürmesi

Sports; Basketball

English (EN)daliance

A casual, inconsequential or brief romantic or sexual relationship, such as a one-night-stand.

Turkish (TR)oynaşma

Tek gecelik ilişki gibi serbest, önemsiz, kısa bir romantizm veya cinsel ilişki

Love; Dating