portrait

Mehmet Ali Kümüş

Pendik, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

713

Words Translated

30

Terms Translated

Mehmet’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Mehmet’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)umfriend

1) In dating, a relationship where either one of the two people involved haven't made their coupling known to the public, or who haven't discussed the status of their relationship. 2) A person you have had sex with but not yet defined the relationship. Common ...

Turkish (TR)adsız ilişki

Arkadaşlıklarda, her iki kişinin de topluma durumlarını açıklamadığı veya henüz arkadaşlık statüsünü konuşmadıkları bir ilişki Seks yaptığın ancak henüz ilişkinizi tanımlamadığın kişi Yaygın olarak diğerlerine 'Bu benim ..um..arkadaşım' diye tanıştırılan ...

Love; Dating

English (EN)high maintenance

Relationships that require the commitment of an excessive amount of time, emotional involvement or financial resources.

Turkish (TR)güçlü ilişki

Aşırı derecede zaman, duygusal bağlılık ve mali kaynak gerektiren ilişki.

Love; Dating

English (EN)boxing out

(basketball term) a player's attempt to position his body between his opponents and the basket to get rebounds and prevent the opponents from doing so

Turkish (TR)boxing out

Bir oyuncunun rakibi ve pota arasına rakibi rebound almadan önce alabilmek için vücudunu koymasıdır.

Sports; Basketball

English (EN)course

The place where golf is played. Golf courses have either 9 or 18 holes.

Turkish (TR)saha

Golf oynanan saha Golf sahaları 9 veya 18 delikten oluşur.

Sports; Golf

English (EN)ball handler

(basketball term) the player with the ball; usually the point guard at the start of a play

Turkish (TR)top kontrolcüsü

Top elinde olan oyuncu, genel olarak bir oyunun başlangıcında oyun kurucu

Sports; Basketball

English (EN)backcourt

(basketball term) the area from the midcourt line to the end line furthest from the offense's basket

Turkish (TR)arka saha

Bir takımın savunma yaptığı yarı saha

Sports; Basketball

English (EN)kiss and tell

1) To kiss and tell means to share the details with others about a romantic relationship, especially those of a sexual nature. 2) To publicly discuss one's sexual exploits, often with the aim to revenge or to extract monetary gain.

Turkish (TR)öp ve anlat

'Öp ve anlat' cinsel içeriğe sahip olan romantik bir ilişkinin detaylarını diğer insanlarla paylaşmak İnsanlar içinde birinin cinselliğini anlatmanın amacı genellikle intikam almak ya da o kişiden para koparmaktır.

Love; Dating

English (EN)peacocking

The flashy clothing and pretentious over-the-top behavior a male person puts on in order to attract female attention.

Turkish (TR)gösterişlilik

Kadınların dikkatini çekebilmek için parlak kıyafetler giyinmek ve olağanüstü davranışlar takınmak

Love; Dating

English (EN)kinaesthetic approach

A method of using gentle, non-threatening touches of the skin or hair to lure a woman into bed.

Turkish (TR)kinestetik yaklaşım

Bir kadını yatağa çekebilmek için saçına ve vücuduna yapılan tehditkar olmayan, nazik dokunuşlar

Love; Dating

English (EN)casual dating

Interaction between two persons who want to get to know each other better with potential for developing an intimate relationship. This is different from ‘friend with benefits’ which implies a mutual no-strings-attached interaction.

Turkish (TR)serbest ilişki

Birbirini daha iyi tanımak isteyen iki kişinin samimi ilişki doğurabilecek şekilde etkileşimi. Bu, çift taraflı bağlanmaya karşı çıkan 'çıkar arkadaşlığı' teriminden farklıdır.

Love; Dating