portrait

Marloes82

Mexico City, Mexico

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

349

Words Translated

21

Terms Translated

Marloes82’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Marloes82’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)globalization

The increasingly global relationships of culture, people and economic activity.

Dutch (NL)globalisering

De toenemende mondialisering van cultuur, volkeren en economische activiteit.

Business services; International business

English (EN)balance of payments

A record of all monetary transactions between one country and all other country combined.

Dutch (NL)betalingsbalans

Een overzicht van alle monetaire transacties tussen een land en alle andere landen samen.

Business services; Marketing

English (EN)aggressive exporter

An exporter with clearly defined marketing plans and strategies for foreign markets.

Dutch (NL)agressieve exporteur

Een exporteur met duidelijk gedefinieerde marketingplannen en-strategieën voor buitenlandse markten.

Business services; Marketing

English (EN)high context culture

Generally found in homogeneous societies, its members prefer to rely on implications of what has been said rather than a specific explanation.

Dutch (NL)hoog-contextcultuur

Leden van een samenleving gaan liever af op impliciete communicatie dan op een specifieke uitleg. Veel voorkomend in homogene samenlevingen

Business services; Marketing

English (EN)competitive strategy

A plan from which a company will devise a method to compete against its competitors.

Dutch (NL)concurrentiestrategie

Een plan waarvan een bedrijf een methode ontwikkelt om te concurrentie te beconcureren.

Business services; Marketing

English (EN)diffusion theory

A theory stating consumers will adopt new products in the following different waves: innovators (2 percent of population), early adopters (14 percent), early majority (34 percent), late majority (34 percent), and laggards (16 percent).

Dutch (NL)verspreidingstheorie

Een theorie die stelt dat consumenten een nieuw product accepteren in vijf verschillende stadia: innovatoren (2 procent van de bevolking), pioniers (14 procent), voorlopers (34%), achterlopers (34%) en achterblijvers (16%).

Business services; Marketing

English (EN)income elasticity measurements

A measure of the relationship between supply and demand, specifically concerning the effects of price

Dutch (NL)meting van inkomenselasticiteit

Het meten van de relatie tussen aanbod en vraag, specifiek wat betreft het effect van de vraagprijs.

Business services; Marketing

English (EN)bill of lading

A receipt given by a carrier to the shipper documenting the goods received and their final destination.

Dutch (NL)laadbrief

Een ontvangstbewijs dat door een transporteur aan een verzender wordt afgegeven met informatie over de ontvangen goederen en de eindbestemming.

Business services; Marketing

English (EN)ethnocentrism

A belief that one's own culture and ethnic group are superior to another's.

Dutch (NL)ethnocentrisme

De overtuiging dat de eigen cultuur en ethnische groep superieur is aan andere culturen en ethnische groepen.

Business services; Marketing

English (EN)countertrade

The agreement that one party will exchange their goods or services for another party's goods or services, with or without a partial cash transfer.

Dutch (NL)compensatiehandel

De afspraak dat een partij zijn goederen of diensten zal ruilen voor de goederen of diensten van een andere partij, tegen of zonder een gedeeltelijke betaling.

Business services; Marketing