portrait

Melike Ozturk

Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

757

Words Translated

0

Terms Translated

Melike’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Melike’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)ethnocide

The act or attempt to systematically destroy another people's ethnicity or culture. Usually the term ethnocide is applied to intentional acts resulting in culture death. The legalized "kidnapping" of native american children so that they could be educated as ...

Turkish (TR)kültür-kırım

Başka insanların etnik kökenlerini ya da kültürlerini sistemli olarak yok etme eylemi veya girişimi. 'Kültür-kırım' terimi genelde bir kültürün yok olmasıyla sonuçlanan kasti eylemleri içerir. 19. yy'ın sonları ve 20. yy'ın başlarında avrupalılaşmış canadalı ...

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)ethnoscience

The field of anthropology that tries to learn about how people in different cultures categorize things in their environment. The focus is on emic categories. This data provides important insights into the interests, concerns, and values of cultures.

Turkish (TR)etnobilim

Antropolojinin farklı kültürlerdeki insanların çevrelerindeki şeyleri nasıl sınıflandırdıklarını öğrenmeye çalışan alanı. Etik kategorileri odak alanıdır. Bu bilgi, ilgilerin, kaygıların ve kültür değerlerinin iç yüzünün anlaşılmasını ...

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)advertiser funded program

A TV program funded by an advertiser rather than the broadcaster.

Turkish (TR)reklamcı tarafından finanse edilen program

yayıncı yerine reklamcı tarafından finance edilen televizyon programı.

Advertising; Television advertising

English (EN)shear

The variation (usually the directional derivative) of a vector field along a given direction in space. The most frequent context for this concept is wind shear.

Turkish (TR)Şir

uzayda verilen yönergeler boyunca vektör alanın değişmesi(genelde yönlü türev). Bu kavram için en uygun bağlam rüzgar değişimidir.

Weather; Meteorology

English (EN)readerly

Barthes argues that most texts are readerly texts. Such texts are associated with classic texts that are presented in a familiar, linear, traditional manner, adhering to the status quo in style and content. Meaning is fixed and pre-determined so that the ...

Turkish (TR)okunabilir

Barthes, çoğu metinin okunabilir metin olduklarını savunur. Bu tür metinler, biçim ve içerikte mevcut duruma bağlı kalarak alışılmış, doğrusal ve geleneksel bir biçimde sunulan klasik metinlerle alakalıdır. Anlam, okuyucunun sadece bilgiyi alabilmesi için ...

Literature; General

English (EN)trumeau

trumeau, is the center post (the central) post of a medieval portal.

Turkish (TR)Orta sütun

trumeau, ortaçağ Portal Merkezi (Merkez) posta yazı olduğunu.

Art history; Visual arts

English (EN)aphelion

For an object orbiting the sun, the point (distance and time) where/when the object is furthest from the sun in its elliptical orbit.

Turkish (TR)günöte

Güneşin yörüngesinde dönen bir nesne için, nesnenin oval yörüngesinde güneşten en uzak olduğu yer/zamandır.

Astronomy; General astronomy

English (EN)tracery

Ornamental stone pattern work used in the upper parts of windows.

Turkish (TR)tersim

Pencerelerin üst kısımlarında kullanılan dekoratif taş motif işi.

Art history; Visual arts

English (EN)regimes of truth

Configurations of knowledge that “count as truth” under determinate historical conditions.

Turkish (TR)gerçeklik rejimi

belli tarihi koşullar altında 'doğru sayılan' bilginin düzenlenmesi.

Literature; General

English (EN)baby boom

A baby boom is any period marked by a greatly increased birth rate.

Turkish (TR)bebek patlaması

Bebek patlaması doğum oranında büyük artışların damgasını vurduğu dönemdir.

Culture; Social media