portrait

Melike Ozturk

Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

757

Words Translated

27

Terms Translated

Melike’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Melike’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Baluch

Known for the distinctive black-tents made of goats hair, the Belouch are a nomadic group inhabiting eastern Iran, western Pakistan and Southern Afghanistan. They speak a language related to Persian. Their weavings have a uniquely archaic look although some ...

Turkish (TR)Baloç

Keçi tüyünden yapılan siyah çadırlarıyla bilinen Baloçlar, İran'ın doğusunda, Pakistan'ın batısında ve Afganistan'ın güneyinde yaşayan göçebe bir gruptur. Farsça'ya bağlı bir dili konuşurlar. Onlarınkiyle Afganistan'ın doğu kabileleri Timuri ve Aimaq'ın ...

Culture; People

English (EN)tracery

Ornamental stone pattern work used in the upper parts of windows.

Turkish (TR)tersim

Pencerelerin üst kısımlarında kullanılan dekoratif taş motif işi.

Art history; Visual arts

English (EN)wash

A thin layer of diluted pigment used to increase the appearance of a shadow.

Turkish (TR)ince boya tabakası

Gölgenin görünümünü arttırmak için kullanılan sulu boyanın ince bir tabakası.

Art history; Visual arts

English (EN)churn

The turnover of cable television subscribers due to disconnects and/or new subscribers.

Turkish (TR)dalgalanma

bağlantı kesiklikleri ya da yeni aboneler yüzünden kablolu televizyon abonelerinin azalması.

Advertising; Television advertising

English (EN)demi-sec

In the language of Champagne, a term relating to sweetness. It can be misleading; although demi-sec means half-dry, demi-sec sparkling wines are usually slightly sweet to medium sweet.

Turkish (TR)orta sek şarap

Şampanya dilinde, tatlılıkla alakalı bir terim. Yanıltıcı olabilir. Çünkü orta sek yarı sek anlamına geliyor olmasına rağmen, orta sek köpüklü şaraplar genelde orta tatlı şaraplardan birazcık daha tatlıdırlar.

Beverages; Wine

English (EN)direct-to-home (DTH)

Households receive satellite transmission directly without the intermediary of cable transmission.

Turkish (TR)doğrudan eve yayın

ev sahipleri iletim kablolarının aracılığı olmadan direkt uydu iletişimini alırlar.

Advertising; Television advertising

English (EN)locavore

A person whose diet focuses on foods grown and produced nearby, typically 100 miles.

Turkish (TR)locavore

Beslenme düzeni yakınlarda, genellikle 100 mil uzakta üretilen yiyeceklere odaklı kişi.

Culture; People

English (EN)wabi-sabi

A japanese word for an aesthetic centered on the acceptance of the imperfection and transience of all things.

Turkish (TR)wabi-sabi

Her şeyin faniliğinin ve eksikliğinin kabulüne odaklanmış estetiği belirten Japonca bir kelime.

Art history; Visual arts

English (EN)readerly

Barthes argues that most texts are readerly texts. Such texts are associated with classic texts that are presented in a familiar, linear, traditional manner, adhering to the status quo in style and content. Meaning is fixed and pre-determined so that the ...

Turkish (TR)okunabilir

Barthes, çoğu metinin okunabilir metin olduklarını savunur. Bu tür metinler, biçim ve içerikte mevcut duruma bağlı kalarak alışılmış, doğrusal ve geleneksel bir biçimde sunulan klasik metinlerle alakalıdır. Anlam, okuyucunun sadece bilgiyi alabilmesi için ...

Literature; General

English (EN)plasmid

A genetic element that exists (or can exist) independently of the main DNA in the cell. In bacteria, plasmids can exist as small loops of DNA and be passed between cells independently.

Turkish (TR)plazmid

Hücredeki ana DNA'dan bağımsız olarak var olan(olabilen) genetik bir element. Bakteride, DNA'nın küçük düğümleri olarak var olabilirler ve bağımsız bir şekilde hücreler arasında geçiş yaparlar.

Archaeology; Evolution