portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)webmaster

Individual charged with the responsibility for developing, managing and maintaining an Internet site.

Romanian (RO)Administratorul site-ului

Indivizi însărcinaţi cu responsabilitatea pentru dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea unui site de internet.

Education; Teaching

English (EN)word length

Total number of words required for an essay, thesis or written report.

Romanian (RO)lungimea textului

Numărul total de cuvinte necesare pentru un eseu, teză sau un raport scris.

Education; Teaching

English (EN)school-age child care

Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.

Romanian (RO)Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.

Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după ...

Education; Child care services

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services

English (EN)voucher

A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather ...

Romanian (RO)Bon

2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea ...

Education; Child care services

English (EN)work-based learning

Learning that occurs in work place and is usually completed under the supervision an employee of the company and a instructor connected to an educational institution; examples include co-op programs, student teaching and internships.

Romanian (RO)învăţarea la locul de muncă

Învăţare care apare la locul de muncă şi este de obicei realizată sub supravegherea unui angajat al companiei şi a unui instructor conectat la o instituţie de învăţământ; exemple includ programe de cooperare, învăţare a studenţilor şi stagii de ...

Education; Teaching

English (EN)teacher education and compensation helps (t.e.a.c.h.)

A comprehensive statewide initiative to provide training and education scholarships to child care center teachers and directors as well as family child care providers.

Romanian (RO)educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)

O iniţiativă globală Statewide pentru a oferi burse de instruire şi educaţie pentru profesori din centrul de îngrijire a copilului şi directorilor, precum şi furnizorilor de îngrijire a copilului din familie.

Education; Child care services

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.

Romanian (RO)lucru de plasament.

Încadrarea studenţilor în locuri de muncă specifice sau programe pentru ocuparea forţei de muncă pentru a dobândi cunoştinţe de muncă şi a competenţe în afara instituţiilor tradiţionale de învăţământ.

Education; Teaching

English (EN)work load

The amount of work assigned to a person during a specific time period.

Romanian (RO)Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.

Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.

Education; Teaching

English (EN)work experience

Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.

Romanian (RO)experienţă de muncă

Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.

Education; Teaching