portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or positions of employment to gain work-related knowledge, experience and skills outside traditional institutions of education.

Romanian (RO)lucru de plasament.

Încadrarea studenţilor în locuri de muncă specifice sau programe pentru ocuparea forţei de muncă pentru a dobândi cunoştinţe de muncă şi a competenţe în afara instituţiilor tradiţionale de învăţământ.

Education; Teaching

English (EN)work-based learning

Learning that occurs in work place and is usually completed under the supervision an employee of the company and a instructor connected to an educational institution; examples include co-op programs, student teaching and internships.

Romanian (RO)învăţarea la locul de muncă

Învăţare care apare la locul de muncă şi este de obicei realizată sub supravegherea unui angajat al companiei şi a unui instructor conectat la o instituţie de învăţământ; exemple includ programe de cooperare, învăţare a studenţilor şi stagii de ...

Education; Teaching

English (EN)child welfare services

Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is ...

Romanian (RO)Servicii de protecţie a copilului.

Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu ...

Education; Child care services

English (EN)subsidy services policy consultants

Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services ...

Romanian (RO)Servicii de consultanţă politică de subvenţie.

Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate ...

Education; Child care services

English (EN)work experience

Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.

Romanian (RO)experienţă de muncă

Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.

Education; Teaching

English (EN)work load

The amount of work assigned to a person during a specific time period.

Romanian (RO)Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.

Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.

Education; Teaching

English (EN)non-traditional hours

Care provided to children at times outside of the traditional work day, e.g., during the hours between 6:00 p. M. And 7:00 a. M. , and between 7:00 a. M. And 6:00 p. M. On Saturday and Sunday.

Romanian (RO)Ore netraditionale

Grija acordată copiilor în timpul din afara zilei de lucru tradiţională, spre exemplu în timpul orelor între 6:00 p. M. Şi 7:00 a. M., şi între orele 7:00 a. M. şi 6:00 p. M. Sâmbăta şi duminica.

Education; Child care services

English (EN)virtual learning environments

Computer- and Internet-based learning environments created using websites.

Romanian (RO)medii virtuale de învăţare

Medii de învăţare bazate pe Calculatoare şi Internet create cu ajutorul site-urilor web.

Education; Teaching

English (EN)school-age child care

Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.

Romanian (RO)Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.

Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după ...

Education; Child care services

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services