portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)work experience

Skills and knowledge gained from having been employed or during occupation-related assignments.

Romanian (RO)experienţă de muncă

Abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul angajării sau în timpul ocupaţiei legate de misiuni.

Education; Teaching

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Romanian (RO)Reţea cu zonă largă (RZL)

O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.

Education; Teaching

English (EN)teacher education and compensation helps (t.e.a.c.h.)

A comprehensive statewide initiative to provide training and education scholarships to child care center teachers and directors as well as family child care providers.

Romanian (RO)educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)

O iniţiativă globală Statewide pentru a oferi burse de instruire şi educaţie pentru profesori din centrul de îngrijire a copilului şi directorilor, precum şi furnizorilor de îngrijire a copilului din familie.

Education; Child care services

English (EN)subsidy services policy consultants

Raleigh based Subsidy Services Section staff who are responsible for developing and writing policy, implementing contract procedures for services related to the Subsidized Child Care Program and for reporting information pertaining to subsidized services ...

Romanian (RO)Servicii de consultanţă politică de subvenţie.

Raleigh bazat pe Subvenţie în secţiunea Servicii pentru personalul care este responsabil pentru dezvoltare şi politica de scris, de punere în aplicare a procedurilor de contractare pentru servicii legate de programul de îngrijire a copilului şi subvenţionate ...

Education; Child care services

English (EN)work load

The amount of work assigned to a person during a specific time period.

Romanian (RO)Normă (a unui salariu, a unui serviciu): volum de lucru pe care angajatul trebuie să îl preseteze de obicei într-o zi.

Volumul de muncă atribuită unei persoane într-o perioadă determinată de timp.

Education; Teaching

English (EN)webmaster

Individual charged with the responsibility for developing, managing and maintaining an Internet site.

Romanian (RO)Administratorul site-ului

Indivizi însărcinaţi cu responsabilitatea pentru dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea unui site de internet.

Education; Teaching

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services

English (EN)web browser

A web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web.

Romanian (RO)bară de navigare

O bară de navigare este o aplicaţie de calculator pentru regăsirea, prezentarea şi traversarea resurselor de informare pe internet.

Education; Teaching

English (EN)child welfare services

Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is ...

Romanian (RO)Servicii de protecţie a copilului.

Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu ...

Education; Child care services

English (EN)widening access

Attempts to provide disadvantaged students maximum opportunities to participate in courses; attempts may include modifications of entry requirements or alternative teaching formats.

Romanian (RO)lărgirea accesului

Încercări de a oferi studenţilor defavorizaţi posibilităţi maxime de a participa la cursuri; încercările pot include modificări ale cerinţelor de intrare sau de formate alternative de predare.

Education; Teaching