portrait

Olha Nakonechna

Albany - NY, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Ukrainian (UK)

241

Words Translated

0

Terms Translated

Olha’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Olha’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)custody

1. The act or right of guarding, especially such a right granted by a court. 2. Care, supervision, and control exerted by one in charge. 3. The state of being detained or held under guard, especially by the police.

Ukrainian (UK)1.опіка, піклування 2.охорона 3.ув'язнення, варта, арешт

1. Акт або право на охорону чи зберігання, особливо у випадку надання такого права в судовому порядку. 2. Догляд, нагляд та контроль, що здійснюється особою, якій надано такі повноваження. 3. Стан перебування в затриманні або під вартою, особливо у правоохорон ...

Law; Contracts

English (EN)despotism

A form of government in which one ruler has absolute power.

Ukrainian (UK)деспотія

Форма державного правління, при якій правитель має абсолютну владу в державі.

Law; European law

English (EN)letter rogatory

A Letter Rogatory or Letter of Request is a formal request from a court to a foreign court for some type of judicial assistance. The most common remedies sought by Letters Rogatory are service of process and taking of evidence.

Ukrainian (UK)судове доручення

Судове доручення - це офіційне звернення суду до суду іноземної держави із запитом про надання правової допомоги. Найпоширенішими підставами звернень із судовими дорученнями є необхидність в отриманні доказів та проведенні певних процесуальних ...

Law; Contracts

English (EN)lay witness

A witness who is not an expert in the field on which he or she is called to testify.

Ukrainian (UK)звичайний свідок

Свідок, який не є фахівцем у сфері, відносно якої його викликано давати свідчення.

Law; European law

English (EN)leading case

A case that is recognized as determining the law on a particular topic and is often cited for that purpose.

Ukrainian (UK)судовий прецедент

Справа, яка вважається визначальною у застосуванні закону щодо конкретної ситуації, і на яку часто посилаються у цьому відношенні.

Law; European law

English (EN)The National Court Register

The Legal act of National Court Register (KRS) of 20 August 1997 (Journal of Laws, 1997, No 121, Item 769 as amended) establishes uniform registration procedures, common for all entrepreneurs, who are obligated to register with KRS. National Court Register ...

Ukrainian (UK)Національний судовий реєстр

Правовий акт Національного судового реєстру (НСР) від 20 серпня 1997 року (Законодавчий вісник, 1997 р., № 121, пункт 769, з поправками) встановлює єдині процедури реєстрації для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які зобов'язані реєструватися в НСР. ...

Law; Contracts

English (EN)adversary system

The system of trial practice in the United States and some other countries in which each of the opposing (or “adversary”) parties has the opportunity to present and establish opposing positions before the court.

Ukrainian (UK)система конкурентного правосуддя

Система судової практики в Сполучених Штатах та деяких інших країнах, при якій кожна із сторін-опонентів в судовому процесі має можливість представити і утвердити свою ...

Law; European law

English (EN)dilute

In corporate law, to lower the value of shares currently outstanding by issuing new shares.

Ukrainian (UK)здійснювати дилюцію (акт дилюції)

У галузі корпоративного права, знижувати вартість акцій, що користуються попитом на даний момент, шляхом випуску нових акцій.

Law; European law