portrait

Rashida Khassenova

Astana, Kazakhstan

Translate From: English (EN)

Translate To: Kazakh (KK)

550

Words Translated

23

Terms Translated

Rashida’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Rashida’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)linky love

An exchange of links between blogs; if you blogroll to my blog, I will link to yours.

Kazakh (KK)сілтеме махаббаты (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)

Блогтар арасында сілтемелердің алмасуы; егер сіз менің блогыма сілтемелесеңіз, мен сізге сілтеме қоямын.

Internet; Social media

English (EN)segregation of duties

means assigning different people the responsibilities of authorizing transactions, recording transactions, and maintaining custody of assets. Segregation of duties reduces the opportunities for one person to both perpetrate and conceal errors or fraud.

Kazakh (KK)міндеттерді бөлу (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Accounting; Auditing

English (EN)sample size

The number of population items selected when a sample is drawn from a population.

Kazakh (KK)іріктеме мөлшері (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Іріктеме халық санынан алынған кезде таңдалған халық саны элементтерінің мөлшері.

Accounting; Auditing

English (EN)electronic business

the application of information and communication technologies in support of all the activities of business.

Kazakh (KK)электрондық бизнес (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)

бизнестің барлық қызметтерін қолдауда ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану.

Business services; Office services

English (EN)shipping document

A document prepared when goods are shipped. It lists the date shipped, the customer, method of shipment, and quantities and specifications of goods shipped.

Kazakh (KK)жүк тиеу құжаты (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Тауарлар жүктелген кезде дайындалатын құжат. Бұл тиелген күнді, клиентті, жүктеу әдісін және жүктелген тауарлардың саны мен олардың техникалық сипаттамаларын тізімдейді. ...

Accounting; Auditing

English (EN)social media butterfly

Someone who moves (dances) seamlessly from one social media site to another, conversing effortlessly with new and old friends, peers from different backgrounds, cultures, nationalities and with different interests.

Kazakh (KK)әлеуметтік желі көбелегі (зат есім, Интернет; әлеуметтік желі)

Бір әлеуметтік желіден басқасына шексіз өтіп, жаңа және ескі достармен, шығу тегі, мәдениеті, ұлты және қызығушылықтары әр түрлі замандастарымен қиындықсыз сөйлесетін ...

Internet; Social media

English (EN)self-checking digit

An extra digit is added to a number. The extra digit is computed from the other digits in the number. The computer program can then check input by recomputing and comparing the check digit. This is a useful control over the input of account numbers.

Kazakh (KK)өзін-өзі бақылау дәрежесі (зат есім, Есепшілік іс, Аудиторлық іс)

Санға қосылатын қосымша дәреже. Қосымша дәреже сандағы басқа дәрежелерден саналады. Компьютерлік бағдарлама тексеру дәрежесін қайта есептеу және салыстыру арқылы кейін енгізуді тексере алады. Бұл тіркелгі сандарына кірудің пайдалы бақылауы болып ...

Accounting; Auditing

English (EN)officer

An individual hired or selected by a board of directors who has specific authority, such as the ability to bind the corporation to contracts and agreements.

Kazakh (KK)қызметкер (зат есім, Бизнес Қызметтері, Кеңселік қызметтер)

Жеке жалдаған немесе директорлар кеңесі арқылы таңдалған, корпорацияда келісім-шарттар мен келісімдерді байланыстыру бойынша арнайы мүмкіндігі бар жеке ...

Business services; Office services

English (EN)ultra vires

(Latin) "beyond the power". An action carried out by an officer of the corporation that is not authorized by the corporation charter.

Kazakh (KK)өкілеттік шегінен тыс (сын есім, Бизнес Қызметтері, Кеңселік қызметтер)

(Латынша) "өкілеттіктен тыс". Корпорация қызметкерінің корпорацияны жарғысында өкілдендірілмеген әрекетті жүзеге асырруы.

Business services; Office services

English (EN)headquarters

A place where a company's executive offices and executives' direct support staff are located.

Kazakh (KK)басты кеңселер (зат есім, Бизнес қызметтері, Кеңселік қызметтер)

Компанияның әкімшілік бөлімдері мен әкімшілік тікелей қолдау қызметкерлері орналасқан орны.

Business services; Office services