portrait

SiruLaine

Finland

Translate From: English (EN)

Translate To: Finnish (FI)

237

Words Translated

13

Terms Translated

SiruLaine’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent SiruLaine’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)old testament

The collection of books comprising the sacred scripture of the Hebrews and recording their history as the chosen people.

Finnish (FI)vanha testamentti

Kokoelma kirjoja, jotka sisältävät heprealaisten pyhät kirjoitukset ja heidän historiansa valittuna kansana.

Religion; Christianity

English (EN)mitochondrion

A kind of organelle in eukaryotic cells. Mitochondria produce enzymes to convert food to energy. They contain DNA coding for some mitochondrial proteins.

Finnish (FI)mitokondrio

Eräänlainen elin aitotumallisessa solussa. Mitokondriot tuottavat entsyymejä, jotka muuttavat ruoan energiaksi. Ne sisältävät DNA:ta mitokondrioiden proteiineja varten.

Archaeology; Evolution

English (EN)psalm

A sacred song; a poetical composition for use in the praise or worship of God.

Finnish (FI)psalmi

Pyhä laulu; runollinen sävellys Jumalan ylistämiseen tai kiittämiseen.

Religion; Christianity

English (EN)reflexology

Reflexology is an ancient Chinese technique,that uses pressure-point massage (usually on the feet, but also on the hands and ears) to restore the flow of energy throughout the entire body.

Finnish (FI)vyöhyketerapia

Ikivanha kiinalainen tekniikka, joka käyttää painepisteiden (yleensä jaloissa, mutta myös käsissä ja korvissa) hierontaa energiavirtauksen palauttamiseksi koko kehoon.

Alternative therapy; Reflexology

English (EN)magnetic therapy

Magnetic therapy is the use of magnets and electrical devices to generate controlled magnetic fields for health.

Finnish (FI)magneettiterapia

Magneettiterapiassa käytetään magneetteja ja sähkölaitteita, joilla luodaan hallittuja magneettikenttiä terveyttä varten.

Alternative therapy; Magneto therapy

English (EN)comparative linguistics

A branch of historical linguistics that is concerned with comparing languages to establish their historical relatedness.

Finnish (FI)vertaileva kielitiede

Historiallisen kielitieteen alue, joka perustelee kielten historiallista sukulaisuutta vertaamalla niitä toisiinsa.

Language; Grammar

English (EN)new testament

The collection of books of the Gospels, Acts of the Apostles, the Pauline and other epistles, and Revelation.

Finnish (FI)uusi testamentti

Kokoelma, joka sisältää Evankeliumit, Apostolien teot, Paavalin ja muiden kirjeet ja Ilmestyskirjan.

Religion; Christianity

English (EN)religion

A framework of beliefs relating to supernatural or superhuman beings or forces that transcend the everyday material world.

Finnish (FI)uskonto

Kokoelma uskoja, jotka liittyvät yliluonnollisiin tai yli-inhimillisiin olentoihin tai voimiin, jotka ulottuvat arjen aineelliseen maailmaan.

Archaeology; Human evolution

English (EN)chinglish

Chinglish refers to spoken or written English language that is influenced by the Chinese language

Finnish (FI)chinglish

Chinglish on puhuttua tai kirjoitettua englannin kieltä, joka on saanut vaikutteita kiinan kielestä.

Language;

English (EN)affair

This is a liaison of romantic or passionate nauture and is typically of limited duration.

Finnish (FI)suhde

Romanttinen tai intohimoinen, usein määräaikainen yhteys kahden ihmisen välillä.

Relationships; Romantic relationships