portrait

Teresa Pelka

Dublin, Ireland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

134

Words Translated

16

Terms Translated

Teresa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Teresa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Mount Everest

Mount Everest (Tibetan: ཇོ་མོ་གླང་མ; Chinese: 珠穆朗玛峰; Nepali: सगरमाथा) is the highest mountain on earth, measuring 8,848 meters (29,029 ft) above sea level at its peak. It is located in the Mahalangur section of the Himalayas with its summit marking the ...

Polish (PL)Mount Everest

Mount Everest (polski, takze: Mont Ewerest; tybetanski: ཇོ་མོ་གླང་མ; Chiński: 珠穆朗玛峰; Nepalski: सगरमाथा) to najwyższa góra na ziemi, pomiaru 8,848 metrów (29,029 ft) nad poziomem morza w szczytowym. Znajduje się w sekcji Mahalangur Himalajów ze szczytu ...

Sports; Climbing

English (EN)DNA hard drive

A digital storage device that is capable of storing huge amounts of data using the same method evolved by nature to write and read computer data. The device first converts computer binary data into a DNA sequence with the four-letter genetic alphabet of As, ...

Polish (PL)Dysku twardego DNA

Urządzenie pamięci cyfrowej zdolne przechowywywać dane masowo technologią jednolitą, rozwinięte dla zapisu i odczytu danych. Urządzenie wpierw konwertuje dane binarne w sekwencję komputerowego DNA alfabetem czteroliterowym As, Cs, Gs i Ts, wraz z kodem ...

Computer; Storage

English (EN)zonkey

A zonkey is a rare zebra-donkey hybrid animal that is produced when a male zebra mates a female donkey. A zonkey usually has some parts of its body resembling a zebra and other parts looking like a donkey. Since zebras and donkeys are two different species of ...

Polish (PL)zonkey

Zosiołki są rzadkimi hybrydami zebr i osłów. Zwierzęta te powstają z połączenia zebr rodzaju męskiego oraz żeńskich osłów. Zosiołki i z wyglądu są częściowo zebrami, a częściowo osłami. Genetycznie, zebra i osioł są różnymi podgatunkami koniowatych i ich DNA ...

Animals; Horses