portrait

Urban

Ljubljana, Slovenia

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

164

Words Translated

0

Terms Translated

Urban’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Urban’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci is a master dabbled in many mediums such as painting, architecture, sculpture, and engineering. His best-known works include the Mona Lisa (1503-1506) and The Last Supper (1495). He was able to grasp not only the subject but also the ...

Slovenian (SL)Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je bil mojstrski ustvarjalec na mnogih področjih, vključujoč slikarstvo, arhitekturo, kiparstvo in inženirstvo. Med najbolj znanimi deli sta Mona Lisa (1503-1506) in Zadnja večerja (1495) Odlično je znal upodabljati tudi atmosfero, ne le ...

Arts & crafts; Oil painting

English (EN)Sirens

In Greek mythology, the Sirens were dangerous and devious creatures, portrayed as femmes fatales who lured nearby sailors with their enchanting music and voices to shipwreck on the rocky coast of their island.

Slovenian (SL)Sirene

V grški mitologiji so bile Sirene nevarna in zla bitja, upodobljena kot fatalne ženske, ki so s svojo omamno glasbo in petjem privabljale mornarje, da so nasledli na kamniti obali njihovega otoka.

Anthropology; Mythology

English (EN)The Mona Lisa

The Mona Lisa is widely recognized as one of the most famous paintings in the history of art. It is a half-length portrait of a seated woman painted in oil by Leonardo da Vinci during the Renaissance in Florence, Italy. The work is currently owned by the ...

Slovenian (SL)Mona Liza

Mona Lisa je ena od najbolj znanih slik v vsej umetnostni zgodovini. To je doprsni portret sedeče ženske,ki jo je Leonardo da Vinci v času renesanse naslikal v oljni tehniki v Firencah v Italiji. Delo je trenutno v lasti francoske vlade in je razstavljeno v ...

Arts & crafts; Oil painting