portrait

Yagmur Cagli

Istanbul, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

259

Words Translated

13

Terms Translated

Yagmur’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Yagmur’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)milli-

A prefix that divides a basic unit by 1000.

Turkish (TR)mili-

Bir birimin 1000'de birini ifade eden ön ek

Energy; Nuclear energy

English (EN)micro-

A prefix that divides a unit into one million parts (0. 000001).

Turkish (TR)mikro-

Bir birimi, bir milyon parçaya bölündüğünü (0,000001) ifade eden ön ek

Energy; Nuclear energy

English (EN)size

the physical dimensions, proportions, magnitude, or extent of an object

Turkish (TR)ölçü

bir cismin fiziksel boyutu, oranı, büyüklüğü veya uzunluğu

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)hydraulic oil

Medium by which power is transferred in hydraulic machinery.

Turkish (TR)hidrolik yağ

hidrolik makinelerde enerji iletim aracı

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)hydrostatic

Relating to or denoting the equilibrium of liquids and the pressure exerted by liquid at rest.

Turkish (TR)hidrostatik

Sıvıların dengesi ve denge halindeki sıvı basıncı ile ilgili olan

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)disc brake

A type of vehicle brake employing the friction of pads against a disc that is attached to the wheel.

Turkish (TR)disk fren

Fren balatalarının, tekerleğe bağlı bir disk ile sürtünme yarattığı taşıt freni

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)pitch

Blades are turned, or pitched, out of the wind to keep the rotor from turning in winds that are too high or too low to produce electricity.

Turkish (TR)kanat açısı

Pervane kanatlarının elektrik üretmek için çok düşük veya çok yüksek olan hızlarda, rotor hızını kontrol altında tutmak amacı ile açısı değiştirilir veya durdurulur.

Energy; Wind turbines

English (EN)rotor

The blades and the hub together are called the rotor.

Turkish (TR)rotor

Pervane kanatları ve göbek bölümünün tamamına rotor denir.

Energy; Wind turbines

English (EN)zonkey

A zonkey is a rare zebra-donkey hybrid animal that is produced when a male zebra mates a female donkey. A zonkey usually has some parts of its body resembling a zebra and other parts looking like a donkey. Since zebras and donkeys are two different species of ...

Turkish (TR)zonkey

Zeşek, erkek zebra ve dişi eşek çiftleşmesi sonucunda nadiren görülen zebra-eşek melezi hayvandır. Bir zeşeğin genellikle bazı vücut parçaları zebraya benzerken, diğer tarafları da eşek görüntü taşır. Zebralar ve eşekler, at familyasından farklı iki tür ...

Animals; Horses

English (EN)activation

The process of making a radioisotope by bombarding a stable element with neutrons or protons.

Turkish (TR)aktivasyon

Kararlı haldeki bir elementin, nötron veya proton bombardımanına tutularak radyoizotopların elde edilmesi işlemi

Energy; Nuclear energy