portrait

Yordan Nanev

Chirpan, Bulgaria

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

766

Words Translated

30

Terms Translated

Yordan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Yordan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Oracle Octopus

The legendary octopus, also named Paul, consistently predicted the results of games during the 2010 South Africa World Cup, including picking Spain over Germany for the semifinals.

Bulgarian (BG)Октоподът Оракул

Легендарният октопод, наречен Пол, който постоянно предвижда резултатите от мачовете по време на Световното Първенство в ЮАР през 2010 година, включително предвиждайки че Испания ще победи Германия на полуфиналите. ...

Sports; Soccer

English (EN)diving

Also known as "simulation", diving refers to a player's attempt to fake an injury to either buy more time or get the referee to call a foul on the other team for the injury. A player who attempts to dive can be punished with a yellow "caution" card as a ...

Bulgarian (BG)симулиране

също се използва "симулация", симулиране е когато играч се преструва на контузен за да спечели време или за да отсъди съдията нарушение във вреда на другия отбор заради контузията. Играч, който се опитва да симулира може да бъде наказан с жълт картон като ...

Sports; Soccer

English (EN)win-draw-loss record

a summary of the outcomes of a team's matches; for example, a team with a 3-1-2 record has played 6 games and won 3, tied 1 and lost 2.

Bulgarian (BG)статистика за победи-равенства-загуби

обобщение за резултатите от мачовете на даден отбор; например отбор със статистика 3-1-2 е изиграл 6 мача, спечелил е 3, завършил е наравно 1 и е загубил ...

Sports; Soccer

English (EN)qualifying matches

games played in the 2 years preceding the World Cup to determine which teams participate in the tournament.

Bulgarian (BG)квалификационни мачове

мачовете, които се играят в продължение на 2 години преди Световното Първенство за да се определят отборите, които ще участват на турнира.

Sports; Soccer

English (EN)football

name for soccer everywhere except in the U.S.; also, what American's call their popular team sport which evolved from soccer and rugby.

Bulgarian (BG)футбол

наименованието за футбол навсякъде другаде освен в САЩ; също така Американците наричат техния популярен спорт който произхожда от футбол и ...

Sports; Soccer

English (EN)wall

a line of 2 to 6 defending players pressed together shoulder-to-shoulder to protect their goal against a close free kick; creates a more difficult shot by reducing the amount of open goal area the kicker has to shoot at.

Bulgarian (BG)стена

линия от 2 до 6 дефанзивни играчи, подредени плътно рамо до рамо, за да защитят своята врата при близък пряк свободен удар; прави ударът по-труден, като намалява незащитената част от вратата в която изпълнителят може да нанесе ...

Sports; Soccer

English (EN)defense

a team's function of preventing the opposition from scoring.

Bulgarian (BG)защита

работата на отбора по предотвратяване отбелязването на гол от противниковия отбор.

Sports; Soccer

English (EN)goalkeeper

the player positioned directly in front of the goal who tries to prevent shots from getting into the net behind him; the only player allowed to use his hands and arms, though only within the penalty area.

Bulgarian (BG)вратар

играчът, който се намира точно пред вратата и се опитва да предотврати попадането на ударите в мрежата зад него; единствения играч на когото се позволява да използва дланите и ръцете си, макар и само в наказателното ...

Sports; Soccer

English (EN)injury time

time added to the end of any period according to the referee's judgment of time lost due to player injuries or intentional stalling by a team.

Bulgarian (BG)продължение

времето добавено в края на всяко полувреме по преценка на съдията поради време загубено от контузии на играчи или умишлено забавяне от някой ...

Sports; Soccer

English (EN)two-way midfielder

the versatile midfielder most responsible for organizing play in the midfield area; often a team's energetic leader.

Bulgarian (BG)универсален халф

универсален полузащитник с основна отговорност да организира играта в средата на терена; често той е пълния с енергия лидер на отбора.

Sports; Soccer