portrait

Yordan Nanev

Chirpan, Bulgaria

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

766

Words Translated

30

Terms Translated

Yordan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Yordan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)midfielders

the 2, 3 or 4 players who link together the offensive and defensive functions of a team; they play behind their forwards.

Bulgarian (BG)полузащитници

2-та, 3-та или 4-та играчи, които свързват нападателните и защитните функции на отбора; те играят зад нападателите.

Sports; Soccer

English (EN)nadeshiko

The name for the Japanese women's soccer team, after a mountain flower thought to be a symbol of femininity in traditional Japanese culture.

Bulgarian (BG)Надешико

Името на Японския Национален Женски Футболен отбор, което е планинско цвете считащо се за символ на женствеността в традиционната Японска ...

Sports; Soccer

English (EN)2-on-1 break

a type of break with 2 attacking players against 1 defensive player.

Bulgarian (BG)контраатака двама на един

вид контраатака, при която двама атакуващи играчи са срещу един дефанзивен играч.

Sports; Soccer

English (EN)wall

a line of 2 to 6 defending players pressed together shoulder-to-shoulder to protect their goal against a close free kick; creates a more difficult shot by reducing the amount of open goal area the kicker has to shoot at.

Bulgarian (BG)стена

линия от 2 до 6 дефанзивни играчи, подредени плътно рамо до рамо, за да защитят своята врата при близък пряк свободен удар; прави ударът по-труден, като намалява незащитената част от вратата в която изпълнителят може да нанесе ...

Sports; Soccer

English (EN)FIFA World Cup

a solid gold statue given to the champion of each World Cup tournament to keep for the next 4 years.

Bulgarian (BG)Световата купа по футбол

масивна златна статуя, давана на всеки шампион на Световно Първенство, който я притежава следващите 4 години.

Sports; Soccer

English (EN)diving

Also known as "simulation", diving refers to a player's attempt to fake an injury to either buy more time or get the referee to call a foul on the other team for the injury. A player who attempts to dive can be punished with a yellow "caution" card as a ...

Bulgarian (BG)симулиране

също се използва "симулация", симулиране е когато играч се преструва на контузен за да спечели време или за да отсъди съдията нарушение във вреда на другия отбор заради контузията. Играч, който се опитва да симулира може да бъде наказан с жълт картон като ...

Sports; Soccer

English (EN)timekeeper

the job of the referee, who keeps track of the official time to notify teams and fans when each period is completed.

Bulgarian (BG)четвърти съдия

работата на съдията, който засича официалното време, за да уведоми отборите и феновете, кога свършва всяко полувреме.

Sports; Soccer

English (EN)turnover

A loss of possession of the ball to the opposing team, as by a misplay or going against the rules.

Bulgarian (BG)грешка

загуба на притежанието на топката и предаването и на противниковия отбор, в следствие на лошо отиграване или нарушаване на правилата.

Sports; Soccer

English (EN)wall pass

a pass by a ball carrier who sends the ball to a teammate, then runs behind his own defender and quickly receives a pass back; used to get a player past his defender without having to dribble by him; same as the "give-and-go" in basketball.

Bulgarian (BG)двоен пас

пас от притежателя на топката към свой съотборник, който след това минава зад гърба на защитника си и бързо получава пас обратно; използва се за да се преодолее защитника без да се налага да се дриблира покрай него; същото като "подай и пробий" в баскетбола. ...

Sports; Soccer

English (EN)zone

a type of defense that assigns each defender to a particular area in front of or around his team's goal in which he is responsible for marking any attacker that enters; often used in youth league games but rarely in professional competition.

Bulgarian (BG)зонова защита

вид защита при която всеки защитник има определена зона пред или около вратата на неговия отбор, в която зона той е отговорен да покрива всеки нападател, който навлиза в нея; често се използва по време на мачове в младежката лига, но рядко в професионалните ...

Sports; Soccer