portrait

Andreea Sepi

München, Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

484

Words Translated

30

Terms Translated

Andreea’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Andreea’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)dual economy

The separation in many LDCs between an impoverished rural sector and an urban sector that has higher wages and more advanced technology.

Romanian (RO)economie duală

Separarea, existentă în multe economii slab dezvoltate, dintre un sector rural sărăcit şi un sector urban cu salarii mai mari şi tehnologie mai avansată.

Economy; Economics

English (EN)equity capital

Capital, such as shares (or stock), supplied to a firm by its owners(shareholders); the returns received by the owners are not guaranteed but depend on how well the firm does.

Romanian (RO)capital propriu al acţionarilor

Capitalul - cum ar fi acţiuni sau pachete de acţiuni - furnizat firmei de către proprietarii (acţionarii) săi; profiturile obţinute de proprietari nu sunt garantate, ci depind de performanţele firmei.

Economy; Economics

English (EN)gray area measure

A policy or practice whose conformity with existing rules in unclear, such as a VER under the GATT prior to the WTO.

Romanian (RO)măsură din zona gri

O anumită politică sau practică a cărei conformitate cu regulile existente este neclară, cum ar fi Restricţiile Voluntare la Export (VER) în cadrul Acordului General privind Tarifele şi Comerţul(GATT), anterior Organizaţiei Mondiale a Comerţului ...

Economy; International economics

English (EN)factors of production

The resources that allow an economy to produce goods and services. It includes land, labor, capital and management(entrepreneurship)

Romanian (RO)factori de producţie

Resursele care permit unei economii să producă bunuri şi servicii. Acestea includ: terenuri, forţă de muncă, capital şi management (antreprenoriat)

Economy; Economics

English (EN)equity

The fairness of the distribution of well-being among the various buyers and sellers; The property of distributing economic prosperity fairly among the members of society.

Romanian (RO)echitate

Justeţea distribuirii bunăstării între diverşii cumpărători şi vânzători. Proprietatea de a distribui în mod corect şi just prosperitatea economică între membrii societăţii.

Economy; Economics

English (EN)financial intermediaries

Financial institutions through which savers can indirectly provide funds to borrowers.

Romanian (RO)intermediari financiari

Instituţii financiare prin intermediul cărora posesorii de economii pot furniza în mod indirect fonduri celor aflaţi în căutare de împrumuturi.

Economy; Economics

English (EN)financial markets

Financial institutions through which savers can directly provide funds to borrowers.

Romanian (RO)pieţe financiare

Instituţii financiare prin care posesorii de economii pot furniza în mod direct fonduri către solicitanţii de împrumuturi.

Economy; Economics

English (EN)diminishing marginal utility

The principle that says that as an individual consumes more and more of a good, each successive unit increases her utility, or enjoyment, less and less.

Romanian (RO)utilitate marginală descrescătoare

Principiul conform căruia, pe măsură ce un individ consumă din ce în ce mai mult dintr-un bun, fiecare unitate succesivă din bunul respectiv îi va aduce un spor din ce în ce mai mic de utilitate sau satisfacţie.

Economy; Economics

English (EN)equity, shares, stock

Terms that indicate part ownership of a firm, which the firm sells in order to raise money, or capital.

Romanian (RO)acţiuni, pachet de acţiuni

Termeni care indică dreptul de proprietate asupra unei părţi a unei firme, drept pe care firma îl vinde pentru a face rost de bani sau de capital.

Economy; Economics

English (EN)exports

Goods and services that are produced domestically and sold abroad; Goods produced domestically and sold abroad.

Romanian (RO)exporturi

Bunuri şi servicii produse în interiorul ţării şi vândute în străinătate. Bunuri produse în plan intern şi vândute în afara ţării.

Economy; Economics