portrait

Andreea Sepi

München, Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

484

Words Translated

30

Terms Translated

Andreea’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Andreea’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)equity, shares, stock

Terms that indicate part ownership of a firm, which the firm sells in order to raise money, or capital.

Romanian (RO)acţiuni, pachet de acţiuni

Termeni care indică dreptul de proprietate asupra unei părţi a unei firme, drept pe care firma îl vinde pentru a face rost de bani sau de capital.

Economy; Economics

English (EN)financial markets

Financial institutions through which savers can directly provide funds to borrowers.

Romanian (RO)pieţe financiare

Instituţii financiare prin care posesorii de economii pot furniza în mod direct fonduri către solicitanţii de împrumuturi.

Economy; Economics

English (EN)excess demand

A situation in which quantity demanded is greater than quantity supplied.

Romanian (RO)cerere excedentară

Situaţia în care cantitatea cerută pe piaţă este mai mare decât cea oferită spre vânzare.

Economy; Economics

English (EN)export-led growth

The strategy that government should encourage exports in which the country has a comparative advantage to stimulate growth.

Romanian (RO)creştere bazată pe exporturi

Strategia conform căreia guvernul ar trebui să încurajeze exporturile la care ţara respectivă are un avantaj competitiv, în scopul stimulării creşterii economice.

Economy; Economics

English (EN)externality

The impact of one person's actions on the well-being of a bystander.

Romanian (RO)externalitate

Impactul acţiunilor unei persoane asupra bunăstării unui terţ neimplicat.

Economy; Economics

English (EN)elasticity

A measure of the responsiveness of quantity demanded or quantity supplied to one of its determinants.

Romanian (RO)elasticitate

O măsură a gradului de reacţie al cantităţii cerute sau oferite la unul dintre factorii săi determinanţi.

Economy; Economics

English (EN)developed countries

The wealthiest nations in the world, including Western Europe, the United States, Canada, Japan, Australia, and New Zealand.

Romanian (RO)ţări dezvoltate

Cele mai bogate ţări din lume, incluzând Europa de Vest, Statele Unite, Canada, Japonia, Australia şi Noua Zeelandă.

Economy; Economics

English (EN)factors of production

The resources that allow an economy to produce goods and services. It includes land, labor, capital and management(entrepreneurship)

Romanian (RO)factori de producţie

Resursele care permit unei economii să producă bunuri şi servicii. Acestea includ: terenuri, forţă de muncă, capital şi management (antreprenoriat)

Economy; Economics

English (EN)financial intermediaries

Financial institutions through which savers can indirectly provide funds to borrowers.

Romanian (RO)intermediari financiari

Instituţii financiare prin intermediul cărora posesorii de economii pot furniza în mod indirect fonduri celor aflaţi în căutare de împrumuturi.

Economy; Economics

English (EN)equilibrium quantity

The point at which the amount of quantity supplied is equal to that demanded. There exists no excess or scarcity of the good.

Romanian (RO)cantitate de echilibru

Cantitatea oferită şi cantitatea cerută atunci când s-a atins preţul de echilibru dintre ofertă şi cerere.

Economy; Economics