portrait

Andreea Sepi

München, Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

484

Words Translated

30

Terms Translated

Andreea’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Andreea’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)export-led growth

The strategy that government should encourage exports in which the country has a comparative advantage to stimulate growth.

Romanian (RO)creştere bazată pe exporturi

Strategia conform căreia guvernul ar trebui să încurajeze exporturile la care ţara respectivă are un avantaj competitiv, în scopul stimulării creşterii economice.

Economy; Economics

English (EN)efficient markets theory

The theory that all available information is reflected in the current price of an asset.

Romanian (RO)teoria pieţelor eficiente

Teoria conform căreia toate informaţiile disponibile sunt reflectate în preţul curent al unui bun.

Economy; Economics

English (EN)deregulation

The lifting of government regulations to allow the market to function more freely.

Romanian (RO)dereglementare

Ridicarea (eliminarea) reglementărilor guvernamentale pentru a permite pieţei să funcţioneze mai liber.

Economy; Economics

English (EN)Monopoly

An American board game published by Parker Brothers. The game is named after the economic concept of monopoly - the domination of a market by a single entity. It is currently published by the United States game and toy company Hasbro, which acquired it from ...

Romanian (RO)Monopoly

Un joc american de societate publicat de Parker Brothers. Jocul este denumit după conceptul economic de monopol - dominarea pieţei de către o singură entitate. Este publicat în prezent de către compania americană de jocuri şi jucării Hasbro, care l-a ...

Entertainment; Games

English (EN)ObamaCare surcharge

An extra charge for goods and services some businesses in the U.S. plan to use to offset cost increases from ObamaCare. ObamaCare is the unofficial name for the Patient Protection and Affordable Care Act which was signed into law on March 23, 2010. The law ...

Romanian (RO)Suprapreţul ObamaCare

Un adaos la preţul unor bunuri şi servicii, pe care unele afaceri din SUA intenţionează să îl folosească pentru a compensa creşterile de costuri generate de ObamaCare. ObamaCare este denumirea neoficială a Legii pentru Protecţia şi Îngrijirea Accesibilă a ...

Insurance; Health insurance

English (EN)elasticity of labor supply

The percentage change in labor supplied resulting from a 1% change in wages.

Romanian (RO)elasticitatea ofertei de forţă de muncă

Modificarea procentuală a forţei de muncă oferite, care rezultă de pe urma unei modificări cu 1% a salariilor.

Economy; Economics

English (EN)excess demand

A situation in which quantity demanded is greater than quantity supplied.

Romanian (RO)cerere excedentară

Situaţia în care cantitatea cerută pe piaţă este mai mare decât cea oferită spre vânzare.

Economy; Economics

English (EN)diminishing marginal utility

The principle that says that as an individual consumes more and more of a good, each successive unit increases her utility, or enjoyment, less and less.

Romanian (RO)utilitate marginală descrescătoare

Principiul conform căruia, pe măsură ce un individ consumă din ce în ce mai mult dintr-un bun, fiecare unitate succesivă din bunul respectiv îi va aduce un spor din ce în ce mai mic de utilitate sau satisfacţie.

Economy; Economics

English (EN)equity, shares, stock

Terms that indicate part ownership of a firm, which the firm sells in order to raise money, or capital.

Romanian (RO)acţiuni, pachet de acţiuni

Termeni care indică dreptul de proprietate asupra unei părţi a unei firme, drept pe care firma îl vinde pentru a face rost de bani sau de capital.

Economy; Economics

English (EN)equity capital

Capital, such as shares (or stock), supplied to a firm by its owners(shareholders); the returns received by the owners are not guaranteed but depend on how well the firm does.

Romanian (RO)capital propriu al acţionarilor

Capitalul - cum ar fi acţiuni sau pachete de acţiuni - furnizat firmei de către proprietarii (acţionarii) săi; profiturile obţinute de proprietari nu sunt garantate, ci depind de performanţele firmei.

Economy; Economics