portrait

animis

Bucuresti, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

384

Words Translated

12

Terms Translated

animis’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent animis’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)hopscotch

A children's game in which players toss a small object into the numbered spaces of a pattern of rectangles outlined on the ground and then hop or jump through the spaces to retrieve the object.

Romanian (RO)șotron

Joc pentru copii în care jucătorii arunca un obiect mic în spaţiile numerotate ale unui ansamblu de dreptunghiuri desenat pe jos şi apoi ţopăie sau sar prin acele spaţii pentru a recupera obiectul.

Games; Gaming accessories

English (EN)match

A contest between two players only, as distinguished from a tournament. The term often refers to a contest of many games, but is sometimes used to describe a single game.

Romanian (RO)Meci

Un concurs între doar doi jucători, spre deosebire de un turneu. Termenul se referă de multe ori la un concurs cu mai multe partide, dar este folosit uneori pentru a descrie o singură partidă.

Games; Chess

English (EN)blind

A blind is a compulsory bet made without prior knowledge of one's hand.

Romanian (RO)Blind

Un blind este un pariu obligatoriu, făcut fără ca jucătorul să isi fi văzut mâna.

Games; Poker

English (EN)brine

A strong saline solution such as common salt and water cooled by a refrigerant and used for the transmission of heat without a change in its state, having no flash point or a flash point above 150 degrees Fahrenheit.

Romanian (RO)Saramură

O soluţie salină concentrată, cum ar fi sarea de bucătărie cu apă, răcită de un agent frigorific şi utilizată pentru transmiterea căldurii fără schimbarea stării de agregare, ea neavând niciun punct de aprindere, sau cu un punct de aprindere de peste 150 de ...

Energy; Natural gas

English (EN)failure, adhesive

Rupture of an adhesive bond, such that the plane of separation appears to be at the adhesive-adhered interface.

Romanian (RO)Cedare a adezivului

Ruptura unei prize adezive, astfel încât planul separării pare să fie la punctul de contact dintre adeziv şi suprafaţa aderentă.

Energy; Natural gas

English (EN)horseshoes

An outdoor game played between two people (or two teams of two people) using four horseshoes and two throwing targets (stakes) set in a sandbox area. The game is played by the players alternating turns tossing horseshoes at stakes in the ground, which are ...

Romanian (RO)Potcoave

Un joc în aer liber jucat între două persoane (sau două echipe de două persoane), folosind patru potcoave şi două ţinte pentru aruncare (ţăruşi) situate intr-o zona cu nisip. Jocul este jucat prin aruncarea de către jucători, pe rand, a potcoavelor catre ...

Games; Gaming accessories

English (EN)horsepower, indicated

The horsepower determined from the pressure-volume indicator diagram. This is the power developed within the cylinder of the engine and is more than the power delivered at the driving shaft by the amount of mechanical friction.

Romanian (RO)Cai putere, indicaţi

Numărul de cai putere determinat din diagrama indicatorului de presiune-volum. Aceasta este puterea dezvoltată în cilindrul motorului şi este mai mare decât puterea transmisă de nivelul de frecarea mecanică prin arborele de transmisie.

Energy; Natural gas

English (EN)accruals

Estimates of a company’s costs that have been incurred but have not yet been paid. They appear on the profit and loss account and on the balance sheet.

Romanian (RO)angajamente

Estimări ale costurilor unei companii, care au fost suportate, dar nu au fost încă plătite. Acestea apar în contul de profit și pierderi și în bilanț.

Financial services; General Finance

English (EN)acquisition

The purchase by one company of another, for cash, an exchange of shares, or a combination of both. The process, also known as a takeover, can be friendly and have the agreement of the acquired company. Or it can be hostile, when the target rejects the ...

Romanian (RO)achiziție

Cumpărarea unei companii de către o alta, cu plata în numerar, printr-un schimb de acțiuni, sau o combinație a celor două. Procesul, cunoscut și sub numele de preluare, poate fi amiabil și făcut cu acordul companiei achizitionate. Sau poate fi ostil, atunci ...

Financial services; General Finance

English (EN)meter, hard case

A meter in which the case is made of an inflexible metal, such as iron or aluminum.

Romanian (RO)Contor cu carcasă dură

Un contor a cărui carcasă este făcută dintr-un metal inflexibil, cum ar fi fierul sau aluminiul.

Energy; Natural gas