portrait

cfonogea

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

529

Words Translated

10

Terms Translated

cfonogea’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent cfonogea’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)timeshare

A marketing and equity financing concept which permits participants to enjoy vacation accommodation for a fixed, one time amount for life, or shorter contracted period. According to the American Resort Development Association (ARDA), timeshare consumers make ...

Romanian (RO)proprietate multiplă

Un concept de piaţă şi de finanţare prin vânzare de acţiuni care permite participanţilor să se bucure de cazare în concediu pentru o sumă fixă unică pe viaţă sau pe o perioadă de contract mai scurtă. Conform ARDA (Asociaţia Americană a Dezvoltatorilor de ...

Travel; Hotels

English (EN)innkeepers statutes

Statutes that limit the common law liability of innkeepers.

Romanian (RO)statutul hotelierilor

Statutul care limitează angajamentul de drept comun al hotelierilor

Travel; Hotels

English (EN)wholesaler

A company that purchases large blocks of rooms, tickets, etc. And then resells to either the public or to other travel professionals. A company that usually creates and markets inclusive tours and FITS for sale through travel agents. Usually sells nothing at ...

Romanian (RO)angrosist

O companie care achiziţionează pachete mari de camere, bilete, etc. şi pe care le revinde apoi fie persoanelor fizice, fie agenţilor de turism profesionişti. O companie care concepe şi pune pe piaţă pachete Inclusive şi All-Inclusive prin agenţii de turism. ...

Travel; Hotels

English (EN)fractionals

A variation of timeshare in which the purchaser owns longer intervals, from four to 12 weeks a year. Costs of fractionals are significantly higher. Major branded hotel companies participate in fractional timeshare, though not to the extent of independent ...

Romanian (RO)fracţiuni

O variantă de proprietatea multiplă în care proprietarul deţine intervale mai lungi din unitatea de cazare, de la patru la 12 săptămâni pe an. Costurile fracţiunilor sunt semnificativ mai mari. Companiile hoteliere de renume participă la achiziţionarea de ...

Travel; Hotels

English (EN)Holy Motors

Holy Motors is a 2012 French fantasy drama film written and directed by Leos Carax, starring Denis Lavant. The story is about Oscar, a man who rides to work in a white limousine driven by his close friend and associate Céline; Oscar's job, it seems, involves ...

Romanian (RO)Holy Motors

Holz Motors este un film de ficţiune francez scris şi regizat de Leos Carax, cu Denis Lavant. Povestea este despre Oscar, un om care merge la lucru într-o limuzină albă condusă de prietena lui apropiată şi asociata Céline; se pare că slujba lui Oscar implică ...

Cinema; Film titles

English (EN)traditional lodging

Guests pay nightly rates for single rooms or suites and have full access to the hotels' range of amenities and services. Rates begin at "rack," but vary widely, based on time of week and season and nearby events and attractions.

Romanian (RO)cazare tradiţională

Oaspeţii plătesc o sumă pe noapte pentru camere de un pat sau pentru apartamente şi au acces la toate dotările şi serviciile hotelului. Preţurile încep de la \"Preţ la recepţie\", dar pot varia foarte mult, în funcţie de perioada din săptămână şi din an, ...

Travel; Hotels

English (EN)guest amenities

Not to be confused with "amenities", this is the term given to the range of disposable items provided in guest room bathrooms and includes such items as shampoo, lotion, conditioner, soap, toothpaste, toothbrush, shower caps, etc… The cost of these items are ...

Romanian (RO)dotări oferite clienţilor

A nu se confunda cu \"facilităţi\", acest termen este folosit pentru a descrie diversele obiecte puse la dispoziţie în băile camerelor de cazare, cum ar fi şampon, loţiuni, balsam de păr, săpun, pastă de dinţi, periuţă de dinţi, cască de duş, etc. Preţul ...

Travel; Hotels

English (EN)guest service directory

A documented listing of all of the features of a hotel together with general and pertinent information about the community within which the property is located. Directories are usually provided within each guest room.

Romanian (RO)Registrul serviciilor către clienţi

O listă completă a tuturor caracteristicilor unui hotel, alături de informaţii generale şi pertinente despre comunitatea în care este amplasată proprietatea. Acest registru se află de obicei în fiecare cameră de cazare.

Travel; Hotels

English (EN)ingress and egress

Ingress/Egress relates to the Civil Authority coverage part of the Business Income/EE forms. If one is unable to enter or exit by direction of civil authority.

Romanian (RO)intrări şi ieşiri

Intrări/Ieşiri se referă la partea de responsabilitate a Autorităţii Civile din cadrul formularelor privind Veniturile din activităţi comerciale. Dacă cineva nu poate intra sau ieşi din ordinul autorităţii civile.

Travel; Hotels

English (EN)Argo

Argo is a 2012 American thriller film directed by Ben Affleck. The film tells the real story of a CIA agent who set a secret rescue operation in Iran by creating a fake Sci-fi film.

Romanian (RO)Argo

Argo este un thriller american regizat de Ben Affleck. Filmul narează povestea adevărată a unui agent CIA care organizează o peraţiune secretă de salvare în Iran prin crearea unui fals film S.F.

Cinema; Film titles