portrait

dawidciesla

Szczecin, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

402

Words Translated

25

Terms Translated

dawidciesla’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dawidciesla’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)loudspeaker

Electro-acoustic transducer that converts electrical signals into sounds loud enough to be heard at a distance.

Polish (PL)głośnik

Elektro-akustyczny transduktor, konwertujący sygnał elektryczny na dźwięk słyszalny z odległości.

Audio equipment;

English (EN)rennetting

A cheesemaking step that adds rennet to coagulate the milk.

Polish (PL)zaprawianie mleka podpuszczką

Jeden z kroków w procesie produkcji serów podpuszczkowych, polegający na ścinaniu mleka poprzez dodanie podpuszczki.

Dairy products; Cheese

English (EN)tie-in items

Products consumed or used together, e.g., wine and cheese. See related item tie-in.

Polish (PL)produkty łączone

Produkty spożywane lub używane razem, n.p. wino i ser. Zobacz podobny termin: produkty powiązane

Retail; Supermarkets

English (EN)lapped

If one rider goes completely around a track and then passes another rider, then the second rider has been lapped. As an example the first rider would have completed 5 laps but the second rider would have only completed 4 laps. This is very embarrassing for ...

Polish (PL)zdublowany

Jeżeli rowerzysta wykona pełne okrążenie wokół toru i wyprzedzi innego zawodnika, ten zawodnik zostaje zdublowany. Przykładowo, pierwszy rowerzysta zakończył 5 okrążeń, podczas gdy drugi jedynie 4. Sytuacja taka jest bardzo zawstydzająca dla zdublowanego ...

Sports; Cycling

English (EN)break-even point

An accounting term used to distinguish the point at which gross sales equal operating costs.

Polish (PL)próg rentowności / punkt wyrównania

Termin w księgowości obrazujący sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne.

Retail; Supermarkets

English (EN)mass start

A race that has all of the racers starting at the same time.

Polish (PL)masowy start

Wyścig, w którym wszyscy zawodnicy startują w tym samym czasie.

Sports; Cycling

English (EN)Put

An option granting the right to sell the underlying futures contract. Opposite of a call.

Polish (PL)Opcja sprzedaży

Opcja gwarantująca nabywcy prawo do sprzedaży bazowego kontraktu terminowego. Przeciwieństwo opcji kupna.

Financial services; General Finance

English (EN)conveyor

A device used to transport material through the use of pulleys and usually a rubber belt.

Polish (PL)przenośnik taśmowy

Urządzenie służące do transportu materiałów, zazwyczaj za pomocą krążników i gumowej taśmy.

Mining; Coal

English (EN)regional bank

A bank operating in a specific region of the country, taking deposits and offering loans.

Polish (PL)bank lokalny

Bank działający na określonym obszarze kraju, przyjmujący depozyty i oferujący kredyty.

Financial services; General Finance

English (EN)reflation

Government monetary action that causes a reversal of deflation.

Polish (PL)reflacja

Działanie rządowe w ramach polityki pieniężnej, powodujące odwrócenie procesu deflacji.

Financial services; General Finance