portrait

Dirk Wels

Antwerp, Belgium

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

495

Words Translated

53

Terms Translated

Dirk’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dirk’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)center line

The line which runs long ways down the table and it divides the tabletop into half-courts. It is only used in doubles matches when a serve must be made diagonally.

Dutch (NL)middenlijn

De lijn die de tafel verdeelt in twee helften. Deze lijn wordt alleen gebruikt in het dubbelspel waarbij de opslag diagonaal moet geslagen worden.

Sports; Table tennis

English (EN)noise floor

The level at which noise (hiss, hum, etc.) exists in an amplifier. Often used as a reference point in signal-to-noise ratios.

Dutch (NL)ruisvloer

Het niveau waarop ruis (gefluit, gezoem, etc.) voorkomt in een versterker. Vaak gebruikt als referentiepunt voor signaal-ruisverhoudingen.

Consumer electronics; Amplifier

English (EN)soot

Very fine carbon particles that have a black appearance when emitted into the air.

Dutch (NL)roet

Zeer kleine koolstofdeeltjes met een zwarte kleur bij uitstoot in de atmosfeer.

Pollution control; Air pollution

English (EN)melting point

The temperature at which a solid becomes a liquid. At this temperature, the solid and the liquid have the same vapor pressure.

Dutch (NL)smeltpunt

De temperatuur waarbij een vaste stof vloeibaar wordt. Bij deze temperatuur hebben de vaste stof en de vloeistof dezelfde dampdruk.

Pollution control; Air pollution

English (EN)water solubility

The solubility of a substance in water provides information on the fate and transport in the environment. The higher the water solubility, the greater the tendency to remain dissolved and the less likely to volatilize from the water. Low water soluble ...

Dutch (NL)oplosbaarheid in water

De oplosbaarheid van een stof in water levert informatie over de bestemming en de afgelegde weg in het milieu Hoe groter de oplosbaarheid in water, des te groter de neiging om opgelost te blijven, des te kleiner de kans om te verdampen uit het water. Stoffen ...

Pollution control; Air pollution

English (EN)individual cancer risk

The probability, expressed as chances in a million, that a person experiencing 70 years of continuous area-wide outdoor exposure to a toxic air contaminant will develop cancer.

Dutch (NL)individueel risico op kanker

De kans, uitgedrukt in kansen per miljoen, dat een persoon die gedurende 70 jaar ononderbroken heeft blootgestaan aan een giftige stof in de atmosfeer, kanker zal ontwikkelen.

Pollution control; Air pollution

English (EN)vapor pressure

The pressure, often expressed in millimeters of mercury (mm Hg) or pounds per square inch (PSI), that is characteristic at any given temperatures of a vapor in equilibrium with its liquid or solid form.

Dutch (NL)dampdruk

De druk, vaak uitgedrukt in millimeters kwikkolom of pounds per square inch (PSI), welke typerend is bij elke temperatuur van een gas in evenwicht met de stof in vloeistof- of vaste vorm.

Pollution control; Air pollution

English (EN)hydraulic oil

Medium by which power is transferred in hydraulic machinery.

Dutch (NL)hydraulische olie

Medium waardoor kracht wordt overgebracht in hydraulische machines.

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)adjusted gross score

The Adjusted Gross are used to recalculate a player's handicap. The Adjusted Gross Score is your gross score, which is then adjusted for Equitable Stroke Control, (ESC). ESC puts restrictions on individual hole scores for exceptionally high scores, which is ...

Dutch (NL)aangepast bruto score

De aangepaste bruto scores worden gebruikt om handicap van een speler herberekenen. De aangepaste bruto score is uw bruto score, die vervolgens wordt aangepast voor Equitable Stroke Control (ESC). ESC legt beperkingen op individuele hole scores voor ...

Sports; Golf

English (EN)Acquire

To import digital image files into a software application. The term is often applied differently within different types of software. Users of Canon PowerShot cameras enjoy the easy-to-use and highly advanced ImageBrowser (Mac) and ZoomBrowser (PC) softwares.

Dutch (NL)Verwerven

Het importeren van digitale beeldbestanden in een softwaretoepassing. De term wordt vaak anders toegepast voor verschillende soorten software. Gebruikers van Canon PowerShot camera's genieten van de eenvoudig te gebruiken en zeer geavanceerde ImageBrowser ...

Consumer electronics; Digital camera