portrait

Dirk Wels

Antwerp, Belgium

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

495

Words Translated

53

Terms Translated

Dirk’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dirk’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Developer

In computing terms, a developer is a programmer who is actively working on the creation of a new software application or product.

Dutch (NL)Ontwikkelaar

In computertermen is de ontwikkelaar een programmeur die actief werkt aan het ontwerpen van een nieuwe software applicatie of product.

Consumer electronics; Digital camera

English (EN)assistant umpire

The assistant umpire puts up the score of the players, he signals when a ball goes out of bounds and he can rule whether a serve was fair or not.

Dutch (NL)assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter houdt de score van de spelers bij, hij signaleert wanneer een bal buiten gaat en hij kan beslissen of een opslag correct was of niet.

Sports; Table tennis

English (EN)center line

The line which runs long ways down the table and it divides the tabletop into half-courts. It is only used in doubles matches when a serve must be made diagonally.

Dutch (NL)middenlijn

De lijn die de tafel verdeelt in twee helften. Deze lijn wordt alleen gebruikt in het dubbelspel waarbij de opslag diagonaal moet geslagen worden.

Sports; Table tennis

English (EN)median

The middle value in a population distribution, above and below which lie an equal number of individual values; midpoint.

Dutch (NL)mediaan

De middelste waarde van een groep, erboven en eronder bevinden zich een gelijk aantal individuele waardes; middelpunt

Pollution control; Air pollution

English (EN)change of service

After 5 points have been scored the player who had been the receiver now becomes the server. This continues until the end of the game.

Dutch (NL)veranderen van opslag

Nadat 5 punten zijn gescoord wordt de speler die retourneerde nu de speler die opslaat. Dit gaat door tot het einde van het spel.

Sports; Table tennis

English (EN)impedance

Measured in ohms, impedance is the total opposition to the flow of alternating current in a circuit.

Dutch (NL)impedantie

Gemeten in ohm, is impedantie de totale weerstand tegenover de wisselstroom in een circuit.

Software; Operating systems

English (EN)individual cancer risk

The probability, expressed as chances in a million, that a person experiencing 70 years of continuous area-wide outdoor exposure to a toxic air contaminant will develop cancer.

Dutch (NL)individueel risico op kanker

De kans, uitgedrukt in kansen per miljoen, dat een persoon die gedurende 70 jaar ononderbroken heeft blootgestaan aan een giftige stof in de atmosfeer, kanker zal ontwikkelen.

Pollution control; Air pollution

English (EN)ball

The ball must be white or orange. It is made of plastic and weighs 2.5 grams (.875 oz). It is 38.2 centimeters wide (1 ? inches).

Dutch (NL)bal

De bal moet wit of oranje zijn. Hij is gemaakt van plastic en weegt 2,5 gram (0,875 oz). Hij is 38,2 centimeter breed (1? Inch).

Sports; Table tennis

English (EN)hydrostatic

Relating to or denoting the equilibrium of liquids and the pressure exerted by liquid at rest.

Dutch (NL)Hydrostatisch

Betreffende of aanduiding van het evenwicht van vloeistoffen en de druk uitgeoefend door een vloeistof in rust.

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)Augusta National Golf Course

This is a golf course that is located in Georgia, USA, and is where the Masters golf tournament is played each year. Many golfers consider this tournament the most prestigious of the four major golf championships.

Dutch (NL)Augusta National Golf Course

Dit is een golfbaan gevestigd in Georgia, USA, en is de plaats waar het Masters golftoernooi elk jaar wordt gespeeld. Veel golfers beschouwen dit toernooi als het meest prestigieuze van de vier grote golf kampioenschappen.

Sports; Golf