portrait

Dirk Wels

Antwerp, Belgium

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

495

Words Translated

53

Terms Translated

Dirk’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Dirk’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)hydrostatic

Relating to or denoting the equilibrium of liquids and the pressure exerted by liquid at rest.

Dutch (NL)Hydrostatisch

Betreffende of aanduiding van het evenwicht van vloeistoffen en de druk uitgeoefend door een vloeistof in rust.

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)block

This is a defensive shot where the paddle does not move. The player is just trying to make contact with the ball, and the shot is used to return hard shots or to try and recover when caught out of position.

Dutch (NL)blok

Dit is een defensieve slag waarbij de palet niet beweegt. De speler probeert enkel contact te maken met de bal, deze slag wordt gebruikt om harde schoten te retourneren of om te proberen zich uit een slechte situatie te redden.

Sports; Table tennis

English (EN)back side

See "back nine".

Dutch (NL)achterkant

Zie "tweede negen".

Sports; Golf

English (EN)ball

The ball must be white or orange. It is made of plastic and weighs 2.5 grams (.875 oz). It is 38.2 centimeters wide (1 ? inches).

Dutch (NL)bal

De bal moet wit of oranje zijn. Hij is gemaakt van plastic en weegt 2,5 gram (0,875 oz). Hij is 38,2 centimeter breed (1? Inch).

Sports; Table tennis

English (EN)change of service

After 5 points have been scored the player who had been the receiver now becomes the server. This continues until the end of the game.

Dutch (NL)veranderen van opslag

Nadat 5 punten zijn gescoord wordt de speler die retourneerde nu de speler die opslaat. Dit gaat door tot het einde van het spel.

Sports; Table tennis

English (EN)Augusta National Golf Course

This is a golf course that is located in Georgia, USA, and is where the Masters golf tournament is played each year. Many golfers consider this tournament the most prestigious of the four major golf championships.

Dutch (NL)Augusta National Golf Course

Dit is een golfbaan gevestigd in Georgia, USA, en is de plaats waar het Masters golftoernooi elk jaar wordt gespeeld. Veel golfers beschouwen dit toernooi als het meest prestigieuze van de vier grote golf kampioenschappen.

Sports; Golf

English (EN)adjusted gross score

The Adjusted Gross are used to recalculate a player's handicap. The Adjusted Gross Score is your gross score, which is then adjusted for Equitable Stroke Control, (ESC). ESC puts restrictions on individual hole scores for exceptionally high scores, which is ...

Dutch (NL)aangepast bruto score

De aangepaste bruto scores worden gebruikt om handicap van een speler herberekenen. De aangepaste bruto score is uw bruto score, die vervolgens wordt aangepast voor Equitable Stroke Control (ESC). ESC legt beperkingen op individuele hole scores voor ...

Sports; Golf

English (EN)transmission hub

The central part of a wheel, rotating on or with the axle, and from which the spokes radiate.

Dutch (NL)transmissienaaf

Het centrale deel van een wiel, draaiend op of met de as mee, van waaruit de spaken aan het draaien gebracht worden.

Engineering; Mechanical engineering

English (EN)Acquire

To import digital image files into a software application. The term is often applied differently within different types of software. Users of Canon PowerShot cameras enjoy the easy-to-use and highly advanced ImageBrowser (Mac) and ZoomBrowser (PC) softwares.

Dutch (NL)Verwerven

Het importeren van digitale beeldbestanden in een softwaretoepassing. De term wordt vaak anders toegepast voor verschillende soorten software. Gebruikers van Canon PowerShot camera's genieten van de eenvoudig te gebruiken en zeer geavanceerde ImageBrowser ...

Consumer electronics; Digital camera

English (EN)impedance

Measured in ohms, impedance is the total opposition to the flow of alternating current in a circuit.

Dutch (NL)impedantie

Gemeten in ohm, is impedantie de totale weerstand tegenover de wisselstroom in een circuit.

Software; Operating systems