portrait

Monika Dorna

Bratislava, Slovakia

Translate From: English (EN)

Translate To: Hungarian (HU)

593

Words Translated

66

Terms Translated

Monika’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Monika’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)double exposition

In the concerto, twofold statement of the themes, once by the orchestra and once by the soloist.

Hungarian (HU)kettős expozíció

Versenyekben, a témák kettős bemutatása, a zenekar, valamint a szólista által.

Music; General music

English (EN)dulcimer

Early folk instrument that resembles the psaltery; its strings are struck with hammers instead of being plucked.

Hungarian (HU)cimbalom

Korai népi hangszer, mely a pszaltériumra emlékeztet; húrjait nem pengetik, hanem verőkkel szólaltatják meg.

Music; General music

English (EN)da capo aria

Lyric song in ternary, or A - B - A, form, commonly found in operas, cantatas and oratorios.

Hungarian (HU)da capo aria

Lírikus hangvételű dal triós, azaz A-B-A formában, operák, kantáták és oratóriumok gyakori eleme.

Music; General music

English (EN)doctrine of the affections

Baroque doctrine of the union of text and music.

Hungarian (HU)affektustan

Barokk tan a szöveg és a zene egységéről.

Music; General music

English (EN)dominant chord

Chord built on the fifth scale step, the V chord.

Hungarian (HU)domináns akkord

A hangsor ötödik fokára épülő akkord, V akkord.

Music; General music

English (EN)Credo

A section of the Mass; the third musical movement of the Ordinary.

Hungarian (HU)Credo

A Mise része; az ordinarium harmadik zenei tétele.

Music; General music

English (EN)divertimento

Classical instrumental genre for chamber ensemble or soloist, often performed as light entertainment. Related to serenade and cassation.

Hungarian (HU)divertimento

Klasszikus hangszeres műfaj kamarazenekarok vagy szólisták számára, gyakran könnyű szórakoztatásként előadva. A szerenád és a cassatio rokona.

Music; General music

English (EN)consecrated virgins

Women who have decided with the Church's approval to cling only to the Lord and to live in a state of virginity "for the sake of the kingdom of heaven" and are consecrated in that state by a solemn rite (922-924).

Hungarian (HU)felszentelt szüzek

Nők, akik az Egyház jóváhagyásával úgy döntöttek, hogy csak az Úrhoz fognak ragaszkodni, s a szüzesség állapotában fognak élni \"a mennyek birodalmáért\", s ezen állapotban egy ünnepélyes rítus által fel vannak szentelve (922-924).

Religion; Catholic church