portrait

dziugi

Lithuania

Translate From: English (EN)

Translate To: Lithuanian (LT)

106

Words Translated

157

Terms Translated

dziugi’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent dziugi’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)gin

A liquor distilled from grain and flavored with juniper berries and other aromatic herbs. The two primary styles of gin are Dutch and Dry.

Lithuanian (LT)džinas

Yra likeris distiliuojamas iš grūdų ir tematikos su kadagio uogomis ir kitų aromatinių žolelių. Dviejų pagrindinių stilių gin yra Nyderlandų ir sausa.

Beverages; Distilled liquor

English (EN)hydrophilic

hydrophillic, is one who likes water extremely, from Greek word ''philos''=friend

Lithuanian (LT)hidrofilinis

hydrophillic, yra tiems, kurie mėgsta vandens labai, iš graikų kalbos žodžio "philos '' = draugas

Agricultural chemicals; Pesticides

English (EN)agent

any power, principle, or substance capable of producing an effect, whether physical, chemical, or biological.

Lithuanian (LT)medžiaga

Any physical, chemical, or biological entity that can be harmful to an organism (synonymous with stressors.)

Agricultural chemicals; Pesticides

English (EN)eyeshadow

powder or cream substance, containing color pigments (and possibly light-reflecting materials such as shimmer or glitter) and other ingredients, for application on the eyelid and eye area

Lithuanian (LT)akių šešėliai

miltelių ar kremo pavidalo medžiaga su spalvos pigmentais (gali būti ir su šviesą atspindinčiomis medžiagomis - mirgėjimu ar blizgesiu) bei kitomis sudėtinėmis medžiagomis, tepama ant akių vokų ir aplink akis

Cosmetics & skin care;

English (EN)in situ

In its original place; unmoved unexcavated; remaining at the site or in the subsurface.

Lithuanian (LT)savo vietoje

Pradinėje vietoje; nepajudintas ir neiškastas; likęs savo vietoje arba po viršutiniu sluoksniu.

Agricultural chemicals; Pesticides

English (EN)city planner

An engenier in charge with city planning, that is upgrading transports, life, housing of a city.

Lithuanian (LT)miesto planuotojas

Yra mokslas už miesto planavimo, kad yra atnaujinimas transportas, gyvenimas, būsto miesto.

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)acupuncture

The practice of inserting needles into the body to reduce pain, induce anesthesia or cure other diseases. More broadly, acupuncture is a family of procedures involving the stimulation of anatomical locations on or in the skin by a variety of techniques. The ...

Lithuanian (LT)akupunktūra

Praktika įterpimo adatos į kūną sumažinti skausmą, sukelti narkozės arba gydyti kitas ligas. Žvelgiant plačiau, Akupunktūra yra procedūros, kuriose dalyvauja anatomijos vietose ant arba odos stimuliacija iš įvairiais metodais šeima. Kruopščiai tiriamas ...

Alternative therapy; Acupuncture

English (EN)saddle

A seat for the rider of a horse.

Lithuanian (LT)balnas

Sėdynė arklio raitelis.

Animals; Horses

English (EN)alligator

A large aquatic reptile that resembles a giant lizard. There are two alligator species in the world—a large type found in the Southern United States and a small type found in East China. Alligators differ from crocodiles in several ways. They have broader, ...

Lithuanian (LT)aligatorius

Didelis vandens roplių, panašus milžinas. Yra du aligatorius rūšių pasaulyje — stambiu šriftu randamas pietinėje Jungtinių Valstijų ir mažas tekstas į Rytų Kinijos. Aligatorius skiriasi nuo krokodilų keliais būdais. Jie turi platesne, blunter snukiai, ...

Animals; Reptiles

English (EN)risk factor

Characteristics (e.g., race, sex, age, obesity) or variables (e.g., smoking, occupational exposure level) associated with increased probability of a toxic effect.

Lithuanian (LT)rizikos faktorius

Savybes (pvz., rasės, lyties, amžiaus, nutukimo) arba kintamųjų (pvz., rūkymas, profesinės ekspozicijos lygis) susijęs su padidėjusio toksinio poveikio tikimybė.

Agricultural chemicals; Pesticides