portrait

jsiminski

Poznan, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

3,202

Words Translated

136

Terms Translated

jsiminski’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jsiminski’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)snare drum

Small cylindrical drum with two heads stretched over a metal shell, the lower head having strings across it; played with two drumsticks. Also side drum.

Polish (PL)werbel

Instrument perkusyjny z grupy membranofonów, który wraz z wielkim bębnem stanowi podstawową część zestawu perkusyjnego. Posiada 2 membrany naciągnięte na korpus, przez niższą przeciągnięte są sprężyny.

Music; General music

English (EN)medium-scale map

A map having a scale larger than 1:600,000 and smaller than 1:75,000.

Polish (PL)mapa w średniej skali

Mapa w skali od 1:600 000 do 1: 75 000

Military; General military

English (EN)pitot tube

More accurately but less popularly used, Pitot-Static Tube, a small tube most often mounted on the outward leading edge of an airplane wing (out of the propeller stream) that measures the impact pressure of the air it meets in flight, working in conjuction ...

Polish (PL)Rurka Pitota

Rurka montowana najczęściej po zewnętrznej stronie krawędzi natarcia (poza strumieniem powietrza pochodzącym od śmigła) mierząca ciśnienie powietrza napierającego na samolot, pracująca w odniesieniu do barometru. Na tej podstawie podawana jest prędkość ...

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)ceiling

(1) The heights above the earth's surface of the lowest layer of clouds or obscuring phenomena that is reported as "broken," "overcast," or "obscuration," and not classified as "thin" or "partial". (2) The maximum height above sea level in STANDARD AIR ...

Polish (PL)pułap

(1) Wysokość na której znajduje się najniższa warstwa chmur, która jest klasyfikowana jako zachmurzenie. (2) Maksymalna wysokość jaką może osiągnąć statek powietrzny w normalnych warunkach atmosferycznych (patrz też PUŁAP MAKSYMALNY, PUŁAP ...

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)turbofan

A type of jet engine fitted with a supplementary turbine that drives a larger diameter fan in front of the compressor which both supercharges the engine and establishes an additional airflow around it

Polish (PL)turbowentylatorowy silnik

Silnik turbowentylatorowy to odmiana silnika turboodrzutowego dwuprzepływowego o dużym stosunku dwuprzepływowości (BPR - By-Pass Ratio). Wyposażony w dużej średnicy wentylator (pierwszy człon sprężarki), który spręża wstępnie powietrze i które zostaje ...

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)c

The speed of light, 299,792 km per second.

Polish (PL)c

prędkość światła - 299 792 kilometry na sekunde

Aerospace; Space flight

English (EN)search and rescue (SAR)

The use of aircraft, surface craft, submarines, and specialized rescue teams and equipment to search for and rescue personnel in distress on land or at sea.

Polish (PL)Search and Rescue (SAR)

Typ misji, który zakłada użycie staków powietrznych, statków, łodzi podwodnych i wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych oraz sprzętu w celu ratowania personelu zagrożonego niebezpieczeństwem na lądzie lub na ziemii

Aviation; Air traffic control

English (EN)canard

An arrangement in which the horizontal stabilizer and elevators of an aircraft are mounted in front of the main wing(s).

Polish (PL)Usterzenie typu kaczka

Układ płatowca, w którym usterzenie poziome jest zamontowane przed skrzydłami.

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)building

1. Any human-made structure used or intended for supporting or sheltering any use or continuous occupancy. There can be : residential buildings, commercial buildings and complexes, industrial buildings, sites and installations, civil constructions, network ...

Polish (PL)Budynek

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)electrolytic capacitor

A polarized capacitor exhibiting a very high capacitance/volume ratio that consists of two electrodes immersed in an electrolyte, with a chemical film that acts as a dielectric on one or both electrodes. Electrolytic capacitors are made by winding either ...

Polish (PL)Kondensator elektrolityczny

Kondensator elektrolityczny - typ kondensatora używającego elektrolitów, jonowej cieczy prowadzącej, na jednym z jego aluminiowych elektrod, w celu pozyskania większej pojemności niż inne rodzaje kondensatorów. Jego dielektrykiem jest cienka warstwa tlenku ...

Electronic components; Capacitors