portrait

jsiminski

Poznan, Poland

Translate From: English (EN)

Translate To: Polish (PL)

3,202

Words Translated

136

Terms Translated

jsiminski’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jsiminski’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)steel

Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.

Polish (PL)Stal

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej ...

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)pull up and go around

An instruction given to the pilot by ATC when, in the controller's judgment, the aircraft landing procedure cannot safely be continued to touchdown.

Polish (PL)przerwać podejście i odejść na drugi krąg

Komenda wydawana pilotowi przez kontrolę naziemną, gdy w ocenie kontrolera, podejście do lądowania nie może być kontynuowane w bezpieczny sposób

Aviation; Air traffic control

English (EN)snare drum

Small cylindrical drum with two heads stretched over a metal shell, the lower head having strings across it; played with two drumsticks. Also side drum.

Polish (PL)werbel

Instrument perkusyjny z grupy membranofonów, który wraz z wielkim bębnem stanowi podstawową część zestawu perkusyjnego. Posiada 2 membrany naciągnięte na korpus, przez niższą przeciągnięte są sprężyny.

Music; General music

English (EN)Stall

The reduction in the lift coefficient as the angle of attack exceeds critical angle of attack.

Polish (PL)przeciągnięcie

Zjawisko znacznego, gwałtownego spadku siły nośnej i gwałtownego przyrostu oporu aerodynamicznego, na skutek zbyt dużego kąta natarcia skrzydła – ściślej przekroczenia krytycznego kąta natarcia skrzydła i wystąpienia chwilowej, częściowej lub całkowitej ...

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)threshold

The beginning of the portion of the runway usable for landing.

Polish (PL)próg pasa

początek powierzchni pasa startowego zdatnej do lądowania

Aviation; Air traffic control

English (EN)ceiling

(1) The heights above the earth's surface of the lowest layer of clouds or obscuring phenomena that is reported as "broken," "overcast," or "obscuration," and not classified as "thin" or "partial". (2) The maximum height above sea level in STANDARD AIR ...

Polish (PL)pułap

(1) Wysokość na której znajduje się najniższa warstwa chmur, która jest klasyfikowana jako zachmurzenie. (2) Maksymalna wysokość jaką może osiągnąć statek powietrzny w normalnych warunkach atmosferycznych (patrz też PUŁAP MAKSYMALNY, PUŁAP ...

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)supporting arms

Weapons and weapons systems of all types employed to support forces by indirect or direct fire.

Polish (PL)broń wsparcia

Broń, której przeznaczeniem jest wspieranie walczących sił, ogniem pośrednim lub bezpośrednim.

Military; General military

English (EN)air defense artillery (ADA)

Weapons and equipment for actively combating air targets from the ground.

Polish (PL)Artyleria przeciwlotnicza (p-lot)

Broń, której przeznaczeniem jest zwalczanie celów powietrznych z powierzchni ziemii.

Military; General military

English (EN)active x control

A Microsoft ActiveX control is essentially a simple OLE object that supports the unknown interface.

Polish (PL)Active X

ActiveX – rodzaj komponentów i kontrolek możliwy do użycia w programach pisanych za pomocą takich narzędzi jak Delphi, Visual Basic, C++, Java, Power Builder i wielu innych. Technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami ...

Internet;

English (EN)large-scale map

A map having a scale of 1:75,000 or larger.

Polish (PL)mapa w dużej skali

Mapa o skali większej niż 1: 75 000

Military; General military