portrait

kostrinio

Kiev, Ukraine

Translate From: Ukrainian (UK)

Translate To: Russian (RU)

2,129

Words Translated

132

Terms Translated

kostrinio’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent kostrinio’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

Ukrainian (UK)Божественні

(кит. «Шень») - (япон. «Сін») – це визначення має значення «надзвичайні», «неймовірні», «чудодійні». «Божественні» - це також сутність, притаманна небесним богам, мудрість ...

Russian (RU)Божественные

(кит. «Шэнь») - (япон. «Син») - это определение имеет значение «чрезвычайные», «невероятные», «чудодейственные». «Божественные» - это также сущность, присущая небесным богам, мудрость ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Ананда

(санскр.) Один із десяти "великих учнів" "історичного" Будди Шак'ямуні, його двоюрідний брат, що народився, згідно переказів, з ним в один день. Продовж двадцяти п'яти років супроводжував Шак'ямуні, будучи його особистим слугою і довіреною особою, через що ...

Russian (RU)Ананда

(санскр.) Один из десяти "великих учеников" "исторического" Будды Шакьямуни, его двоюродный брат, родившийся, согласно преданиям, с ним в один день. В течение двадцати пяти лет сопровождал Шакьямуни, будучи его личным слугой и доверенным лицом, из-за чего ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Арджака

(санскр.) Східноіндійський базілік. Кущова рослина висотою 50-60 сантиметрів (за іншими джерелами, - до 2,5метра), пірамідальної форми, з прямим стеблом, який розгалужується майже при самій основі і діаметр розгалуженої частини 30-40 сантиметрів. Листя ...

Russian (RU)Арджака

(санскр.) Восточноиндийский базилик. Кустовое растение высотой 50-60 сантиметров (по другим источникам - до 2,5метра), пирамидальной формы, с прямым стеблем, который разветвляется почти у самой основы и диаметр разветвленной части 30-40 сантиметров. Листья ...

Biology; Botany

Ukrainian (UK)Атимуктака

(санскр.) Це рослина. В довідниках, що згадуються в коментарях до буддійських сутр описується по-різному. В коментарях до Сутри про Квітку Лотоса Чудодійної Дхарми про атимуктаку пишеться, що це - трав'яна рослина схожа на високу коноплю, з яскраво зеленими ...

Russian (RU)Атимуктака

(санскр.) Это растение. В справочниках, упоминаемых в комментариях к буддийских сутр описывается по-разному. В комментариях к Сутре о Цветке Лотоса чудодейственной Дхармы о атимуктаку пишется, что это - травянистое растение похожее на высокую коноплю, с ярко ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Аватамсака Сутра

[санскр. «Сутра по Велич Квітки»] – Одна із найавторитетніших буддійських сутр на Далекому Сході. Санскритський текст Сутри не зберігся, але вважається, що він складався із ста тисяч гатх. Деякі буддологи вважають, що в Індії взагалі ніколи не існувало ...

Russian (RU)Аватамсака Сутра

[санскр. «Сутра по Величию Цветка»] - одна из самых авторитетных буддийских сутр на Дальнем Востоке. Санскритский текст Сутры не сохранился, но считается, что он состоял из ста тысяч гатх. Некоторые буддологи считают, что в Индии вообще никогда не существовало ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Анаватапта

(санскр.) Один із вісьми царів-драконів, що мешкають згідно стародавньоіндійським уявленням на півночі за Гімалаями у озері, береги якого вимощені скарбами. А насправді, як говориться в буддійських сутрах, Анавантапта-ботхісаттва, досягший восьмої із десяти ...

Russian (RU)Анаватапта

(санскр.) Один из восьми царей драконов, обитающих согласно древнеииндейським представлениям на севере за Гималаями в озере, берега которого вымощены сокровищами. А на самом деле, как говорится в буддийских сутрах, Анавантапта-ботхисаттва, достигнув восьми из ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Ашока

(санскр. «Нежурливий») – Жив в 268-231 рр. до н.е. - із династії Маур’їв, імператор Стародавньої Індії, об’єднавший імперію на засадах вчення Будди. На початку правління був дуже жорстоким, а зустрівши Вчення щиро і глибоко спокутувався, прийняв Дхарму як ...

Russian (RU)Ашока

(санскр. «Нежурливый») - Жил в 268-231 гг. до н.э. - Из династии Маурьев, император Древней Индии, объединивший империю на принципах учения Будды. В начале правления был очень жестоким, а встретив Учение искренне и глубоко искупился, принял Дхарму как ...

History; Ancient history

Ukrainian (UK)Алмазна гора

(кит.: цзинь ган шань; яп.: кон го сен) В Сутрі про Квітку Лотоса Чудесної Дхарми докладно про цю гору не говориться. В інших буддійських сутрах зустрічаються різні її описи але частіше всього вказується, що це кільце гір із алмазів, що оточує гору Сумеру. ...

Russian (RU)Алмазная гора

(кит .: цзинь ган Шань; яп .: кон го сен) В Сутре о Цветке Лотоса чудесной Дхармы подробно об этой горе не говорится. В других буддийских сутрах встречаются различные ее описания но чаще всего указывается, что это кольцо гор с алмазов окружает гору Сумеру. ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Асамкх ї

(санскр.) Стародавньоіндійський буддійський математичний термін означаючий, згідно деяким джерелам, число 10 в 52 супені . Але це слово нерідко означає і просто незчисленну кількість. ...

Russian (RU)Асамкхи

(санскр.) Древнеиндийський буддистский математический термин означающий, согласно некоторым источникам, число 10 в 52 супени. Но это слово нередко означает и просто бесчисленное количество. ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Аджита

(санскр.) - "Непереможний". Прозвання ботхісатви Майтрейї, яке дав йому Будда Шак'ямуні (саме так він звертався до нього під час проповідей).

Russian (RU)Аджыта

(санскр.) - "Непобедимый". Прозвание ботхисатвы Майтрейи, которое дал ему Будда Шакьямуни (именно так он обращался к нему во время проповедей).

Religion; Buddhism