portrait

kostrinio

Kiev, Ukraine

Translate From: Ukrainian (UK)

Translate To: Russian (RU)

2,129

Words Translated

132

Terms Translated

kostrinio’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent kostrinio’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

Ukrainian (UK)Авічі

(санскр.) -"велике (гаряче) пекло" - його восьма, найнижча, ступінь. Там опиняються живі істоти, які здійснили п 'ять злочинів, а також ті, що ганьбили буддійське вчення. їх постійно опалює там пекельне полум'я. Муки грішників не припиняються ані на мить. ...

Russian (RU)Авичи

(санскр.) - "большой (горячий) ад" - его восьмая, самая низкая, степень. Там оказываются живые существа, которые совершили пять преступлений, а также те, что позорили буддийское учение. их постоянно отапливает там адское пламя. Муки грешников не прекращаются ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Ануттара-сам як-самбодхі

(санскр.) Повне і довершене просвітлення. Як говориться в "Розмірковуваннях про велике знання-переправу" "знання і мудрість, якими володіє тільки Будда - ануттара-сам'як-самбодхі» (див. Знання і мудрість ...

Russian (RU)Ануттара-сам как самбодхи

(санскр.) Полное и совершенное просветление. Как говорится в "Рассуждениях о большом знание-переправе" "знания и мудрость, которыми обладает только Будда - Ануттара-самьяк-самбодхи» (см. Знание и мудрость ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Аджаташастру

(санскр.) Царь древньої держави Магадхі, самої могутньої із шістнадцяти "великих царств" в Північній Індії [територія сучасного Південного Біхара]. [Із буддійських сутр палійською мовою відомо], що Аджаташастру правив в часи "історичного" Будди Шак'ямуні. В ...

Russian (RU)Аджаташастру

(санскр.) Царь древнего государства Магадхи, самого могущественного из шестнадцати "больших царств" в Северной Индии [территория современного Южного Бихара]. [С буддийских сутр на палийском языке известно], что Аджаташастру правил во времена "исторического" ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Брахмани

санскр. – Ченці в релігії брахманізму, представники найвищого духовенства. Брахмани утворюють одну з чотирьох каст індійського суспільства і ця каста – ...

Russian (RU)Брахманы

санскр. - Монахи в религии брахманизма, представители высшего духовенства. Брахманы образуют одну из четырех каст индийского общества и эта каста - самая ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Боги

Міфічні істоти, створені уявою людей, які перебувають на небесах. Стан богів – стан радості. Люди не можуть весь час перебувати в стані богів, а тільки короткочасно, тимчасово. Тому що після тривалого перебування в світі богів настає протилежний стан, який ...

Russian (RU)Боги

Мифические существа, созданные воображением людей, которые находятся на небесах. Состояние богов - состояние радости. Люди не могут все время находиться в состоянии богов, а только кратковременно, временно. Потому что после длительного пребывания в мире богов ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Анатман

[санскр. «Атман» - «Самість», «Анатман» - «не самість», «не-я»] – Означає, що в цьому світі немає сталості сутностей власної природи, "я", в світі немає нічого вічного, окрім «природи» ...

Russian (RU)Анатман

[санскр. «Атман» - «самость», «Анатман" - "не самость», «не-я»] - означает, что в этом мире нет постоянства сущностей собственной природы, "я", в мире нет ничего вечного, кроме «природы» ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Бхікшуні

(санскр. «біднячка») – буддійська чениця, так само як і «бхікшу» - буддійський ченець. (Див. «Брахмачаріни»)

Russian (RU)Бхикшуни

(санскр. «беднячка») - буддийская ченица, так же как и «бхикшу» - буддийский монах. (См. «Брахмачарины»)

Religion; Buddhism

English (EN)BMW 5 Series

The BMW 5 series is a German automobile It is produced in Munich Germany

Russian (RU)BMW 5-серии

The BMW 5-серии - это немецкий автомобиль. Он производится в Мюнхене, Германия

Automotive; Automobile

English (EN)Jeremy Clarkson

Jeremy Charles Robert Clarkson (born 11 April 1960) - English television presenter, journalist and writer, who specialises in cars. Mainly known for his role in the BBC's Top Gear TV show where his co-presenters are Richard Hammond and James May. He also ...

Russian (RU)Джереми Кларксон

Джереми Кларксон Чарльз Роберт (родился 11 апреля 1960) - английский телеведущий, журналист и писатель, который специализируется на автомобилях. Он больше всего известен своей ролью на ТВ-шоу BBC Top Gear вместе с со-ведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсом ...

TV shows; Car shows

Ukrainian (UK)Атимуктака

(санскр.) Це рослина. В довідниках, що згадуються в коментарях до буддійських сутр описується по-різному. В коментарях до Сутри про Квітку Лотоса Чудодійної Дхарми про атимуктаку пишеться, що це - трав'яна рослина схожа на високу коноплю, з яскраво зеленими ...

Russian (RU)Атимуктака

(санскр.) Это растение. В справочниках, упоминаемых в комментариях к буддийских сутр описывается по-разному. В комментариях к Сутре о Цветке Лотоса чудодейственной Дхармы о атимуктаку пишется, что это - травянистое растение похожее на высокую коноплю, с ярко ...

Religion; Buddhism