portrait

kostrinio

Kiev, Ukraine

Translate From: Ukrainian (UK)

Translate To: Russian (RU)

2,129

Words Translated

132

Terms Translated

kostrinio’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent kostrinio’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

Ukrainian (UK)Бодхі

Просвітлення. Найвищий стан свідомості; це сприйняття істинної реальності без подвійності «я» і «не-я»; це бачення сансари і нірвани як прояву однієї реальності. ...

Russian (RU)Бодхи

Просветления. Самое высокое состояние сознания; это восприятие истинной реальности без двойственности «я» и «не-я»; это видение сансары и нирваны как проявления одной реальности. ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Архат

(санскр.) В буддизмі хінаяни (див. Мала Колісниця) істота, що досягла останньої, із чотирьох, сходинки "слухаючих голос" (див. Чотири "плода") на шляху до хінаянської нірвани "без залишку". Архат отримав досконале, з хінаянської точки зору, знання і, ...

Russian (RU)Архат

(санскр.) В буддизме хинаяны (см. Малая Колесница) существо, достигшее последней из четырех, ступеней "слушающих голос" (см. Четыре "плода") на пути к хинаянськой нирване "без остатка". Архат получил совершенное с хинаянськой точки зрения, знание и, пройдя ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Аканіштха

(санскр.) - 1) В космогонії хінаяни (див. Малої Колісниці) -так називали найвище небо світу форм. 2) В китайській і японській традиції коментарів Лотосової Сутри - так само найвище небо світу форм, або небо-Вершина Існування. 3) В космогонії Махаяни - найвище ...

Russian (RU)Акаништха

(санскр.) - 1) В космогонии хинаяны (см. Малой Колесницы) -так называли высшее небо мира форм. 2) В китайской и японской традиции комментариев Лотосовой Сутры - так же выше небо мира форм, или небо-Вершина Существование. 3) В космогонии Махаяны - высшее небо ...

Religion; Buddhism

German (DE)Hauptaufgaben der Beleuchtung

Die Hauptaufgaben der Fahrzeugbeleuchtng bestehen darin, den Verkehrsraum situationsabhängig, großflächig und gleichmäßig auszuleuchten, ohne Verkehrsteilnehmer zu blenden, ein Fahrzeug am Tag und in der Nacht erkennbarzumachen, z.B. mit Hilfe von ...

Russian (RU)Основные задачи освещения

Основные задачи освещения автомобиля состоят в том, чтобы освещать пространство по ходу движения автомобиля в зависимости от ситуации, освещать обширно и равномерно, не ослепляя других участников дорожного движения, делать видимым транспортное средство днём и ...

Automotive; Auto parts

Ukrainian (UK)Алмазна гора

(кит.: цзинь ган шань; яп.: кон го сен) В Сутрі про Квітку Лотоса Чудесної Дхарми докладно про цю гору не говориться. В інших буддійських сутрах зустрічаються різні її описи але частіше всього вказується, що це кільце гір із алмазів, що оточує гору Сумеру. ...

Russian (RU)Алмазная гора

(кит .: цзинь ган Шань; яп .: кон го сен) В Сутре о Цветке Лотоса чудесной Дхармы подробно об этой горе не говорится. В других буддийских сутрах встречаются различные ее описания но чаще всего указывается, что это кольцо гор с алмазов окружает гору Сумеру. ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Амітабха

(санскр.) - Будда Західного Краю. Як говориться в Сутрі про Невиміряне за Тривалістю Життя, сотні кальп тому назад якийсь цар захоплений проповідями одного будди відкинув престол і, взявши ім'я -Дхармакара, став слідувати за настановами цього Будди по Шляху ...

Russian (RU)Амитабха

(санскр.) - Будда Западного Края. Как говорится в Сутре о неизмеримой по продолжительности жизни, сотни кальп назад некий царь захвачен проповедями одного будды отверг престол и, взяв имя -Дхармакара, стал следовать за установками этого Будды по Пути ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Баккула

(санскр.) – 1. «Бакалам» - передача повноважень іншому; 2. «Бала» - це п*ять здібностей йогіна: віра; сила; пам*ять; споглядання; мудрість. 3. «Бака» (суфійськ.) – стан перебування в божественному спогляданні бога; розчинення у вічному. Стану «бака» попередує ...

Russian (RU)Баккула

(санскр.) - 1. «Бакалам» - передача полномочий другому; 2. «Бала» - это пять способностей йогина: вера; сила; память; созерцания; мудрость. 3. «Бака» (суфийск.) - Состояние пребывания в божественном созерцании бога; растворение в вечном. Состоянию «бака» ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Пудра із благопахощів

Це суміш розтертих на порох шматочків дерева – сандалу, червоно сандалу, і дерва, яке тоне у воді.

Russian (RU)Пудра из благопахощей

Это смесь растертых в порошок кусочков дерева - сандалы, красного сандалы, и дерева, которое тонет в воде.

Religion; Buddhism

English (EN)BMW 5 Series

The BMW 5 series is a German automobile It is produced in Munich Germany

Russian (RU)BMW 5-серии

The BMW 5-серии - это немецкий автомобиль. Он производится в Мюнхене, Германия

Automotive; Automobile

Ukrainian (UK)Білий слон з шістьма бивнями

Слон, на якому посідає бодхісаттва Самантабхадра - Всеосяжна Мудрість. Білий колір символізує «благість»; слон і шість бивнів мають викликати відчуття величі, могутності та непохитності і символізують «шість божественних проникнень», а також шість чистих ...

Russian (RU)Белый слон с шестью бивнями

Слон, на котором сидит бодхисаттва Самантабхадра - Всеохватывающая Мудрость. Белый цвет символизирует «благость»; слон и шесть бивней должны вызывать ощущение величия, могущества и непоколебимости и символизируют «шесть божественных проникновений», а также ...

Religion; Buddhism