portrait

pepinho29

Brno, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

476

Words Translated

21

Terms Translated

pepinho29’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent pepinho29’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)cut down the angle

when the goalie comes out of the goal several feet to make himself closer and larger to an attacker, leaving the attacker less net to shoot at.

Czech (CS)snížení střeleckého úhlu

situace, kdy si brankář povystoupí z branky, aby snížil střelci úhel pro střelu a snížil možnost skórovat.

Sports; Soccer

English (EN)defensive midfielder

the player positioned just in front of his team's defense; he is often assigned to mark the opposition's best offensive player; also called the midfield anchor.

Czech (CS)defenzivní záložník

hráč pohybující se před vlastními obránci; často se používá na pokrytí nejlepších útočníků soupeře.

Sports; Soccer

English (EN)Heisman Trophy

an award presented annually by the Downtown Athletic Club of New York to the best college football player in the country.

Czech (CS)Heismanova trofej

každoročně udělovaná trofej Downtown Athletic Clubem v New Yorku nejlepšímu univerzitnímu fotbalovému hráči v zemi.

Sports; Football

English (EN)goalposts

the two vertical beams located 24 feet apart which extend 8 feet high to form the sides of a goal and support the crossbar.

Czech (CS)brankové tyče

dvě vertikální tyče umístěné 24 stop od sebe a tyčící se do výšky 8 stop, tvoří společně s břevnem konstrukci branky.

Sports; Soccer

English (EN)defending team

the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)bránící tým

tým, který nemá v držení míč.

Sports; Soccer

English (EN)assist

the pass or passes which immediately precede a goal; a maximum of two assists can be credited for one goal.

Czech (CS)asistence

přihrávka nebo přihrávky, které předcházely brance; připsány mohou být u každého gólu maximálně dvě asistence.

Sports; Soccer

English (EN)corner

There are four corners in a boxing ring. The two boxers each have their own corner where they go and sit between rounds.

Czech (CS)roh

V boxerském ringu jsou čtyři rohy. Boxeři mají k dispozici každý po jednom rohu, kde mezi jednotlivými koly odpočívají.

Sports; Boxing

English (EN)drive to the basket

(basketball term) to move rapidly toward the basket with the ball.

Czech (CS)tah na koš

(basketbalový termín) rychlý pohyb ke koši s míčem.

Sports; Basketball

English (EN)charging

bump an opponent so as to knock off balance or gain control of the ball.

Czech (CS)prorážení

(basketbalový termín) útočný faul způsobený nájezdem útočníka do stojícího obránce.

Sports; Basketball

English (EN)Commissioner

The chief executive of the National Basketball Association or NBA. There are only four commissioners to date in the NBA’s history. As the sport’s chief executive, the commissioner is responsible for ensuring the league's normal business operations such as ...

Czech (CS)Komisionář

Výkonný šéf National Basketball Association neboli NBA. V historii NBA působili jen čtyři komisionáři. Jako výkonný sportovní šéf má komisionář za úkol běžné obchodní operace v rámci ligy, jakými jsou dohled a řízení rozhodčích, pracovní, marketingové a ...

Sports; Basketball