portrait

pepinho29

Brno, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

476

Words Translated

21

Terms Translated

pepinho29’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent pepinho29’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)double team

(basketball term) when two teammates join efforts in guarding a single opponent.

Czech (CS)zdvojená obrana

(basketbalový termín) když dva spoluhráči společně brání jednoho soupeře.

Sports; Basketball

English (EN)crossbar

the horizontal beam that forms the top of a goal and sits on top of the two posts; it is 24 feet long and supported 8 feet above the ground.

Czech (CS)břevno

horizontální tyč tvořící horní část branky a je položená na dvou postranních tyčích; je 24 stop dlouhé a leží 8 stop nad zemí.

Sports; Soccer

English (EN)end line

(basketball term) the boundary line behind each basket; also called the baseline.

Czech (CS)koncová čára

(basketbalový termín) hraniční čára pod každým košem; bývá také označována jako základní čára.

Sports; Basketball

English (EN)Advantage rule

(Soccer term) a clause in the rules that directs the referee to refrain from stopping play for a foul if a stoppage would benefit the team that committed the violation.

Czech (CS)Poskytnutá výhoda

(Fotbalový termín) klauzule v pravidlech, která umožňuje rozhodčím odložit přerušení hry, pokud by toto pomohlo týmu, který se dopustil nedovolené hry.

Sports; Soccer

English (EN)defenders

the players on the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)obránci

hráči týmu, který zrovna nemá míč na kopačkách.

Sports; Soccer

English (EN)goalposts

the two vertical beams located 24 feet apart which extend 8 feet high to form the sides of a goal and support the crossbar.

Czech (CS)brankové tyče

dvě vertikální tyče umístěné 24 stop od sebe a tyčící se do výšky 8 stop, tvoří společně s břevnem konstrukci branky.

Sports; Soccer

English (EN)Commissioner

The chief executive of the National Basketball Association or NBA. There are only four commissioners to date in the NBA’s history. As the sport’s chief executive, the commissioner is responsible for ensuring the league's normal business operations such as ...

Czech (CS)Komisionář

Výkonný šéf National Basketball Association neboli NBA. V historii NBA působili jen čtyři komisionáři. Jako výkonný sportovní šéf má komisionář za úkol běžné obchodní operace v rámci ligy, jakými jsou dohled a řízení rozhodčích, pracovní, marketingové a ...

Sports; Basketball

English (EN)defending team

the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)bránící tým

tým, který nemá v držení míč.

Sports; Soccer

English (EN)Heisman Trophy

an award presented annually by the Downtown Athletic Club of New York to the best college football player in the country.

Czech (CS)Heismanova trofej

každoročně udělovaná trofej Downtown Athletic Clubem v New Yorku nejlepšímu univerzitnímu fotbalovému hráči v zemi.

Sports; Football

English (EN)assist

the pass or passes which immediately precede a goal; a maximum of two assists can be credited for one goal.

Czech (CS)asistence

přihrávka nebo přihrávky, které předcházely brance; připsány mohou být u každého gólu maximálně dvě asistence.

Sports; Soccer