portrait

pepinho29

Brno, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

476

Words Translated

21

Terms Translated

pepinho29’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent pepinho29’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)goalposts

the two vertical beams located 24 feet apart which extend 8 feet high to form the sides of a goal and support the crossbar.

Czech (CS)brankové tyče

dvě vertikální tyče umístěné 24 stop od sebe a tyčící se do výšky 8 stop, tvoří společně s břevnem konstrukci branky.

Sports; Soccer

English (EN)defense

a team's function of preventing the opposition from scoring.

Czech (CS)obrana

týmové vedení boje s cílem neumožnit soupeři skórovat.

Sports; Soccer

English (EN)Heisman Trophy

an award presented annually by the Downtown Athletic Club of New York to the best college football player in the country.

Czech (CS)Heismanova trofej

každoročně udělovaná trofej Downtown Athletic Clubem v New Yorku nejlepšímu univerzitnímu fotbalovému hráči v zemi.

Sports; Football

English (EN)free agent

a player whose contract with his most recent team has expired, allowing him to sign a new contract with any team that makes him an offer.

Czech (CS)volný agent

hráč, kterému právě vypršela smlouva se současným týmem, takový hráč může podepsat nový kontrakt s jakýmkoliv týmem, který mu učiní nabídku.

Sports; Football

English (EN)cut down the angle

when the goalie comes out of the goal several feet to make himself closer and larger to an attacker, leaving the attacker less net to shoot at.

Czech (CS)snížení střeleckého úhlu

situace, kdy si brankář povystoupí z branky, aby snížil střelci úhel pro střelu a snížil možnost skórovat.

Sports; Soccer

English (EN)Advantage rule

(Soccer term) a clause in the rules that directs the referee to refrain from stopping play for a foul if a stoppage would benefit the team that committed the violation.

Czech (CS)Poskytnutá výhoda

(Fotbalový termín) klauzule v pravidlech, která umožňuje rozhodčím odložit přerušení hry, pokud by toto pomohlo týmu, který se dopustil nedovolené hry.

Sports; Soccer

English (EN)defending team

the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)bránící tým

tým, který nemá v držení míč.

Sports; Soccer

English (EN)assist

the pass or passes which immediately precede a goal; a maximum of two assists can be credited for one goal.

Czech (CS)asistence

přihrávka nebo přihrávky, které předcházely brance; připsány mohou být u každého gólu maximálně dvě asistence.

Sports; Soccer

English (EN)charging

bump an opponent so as to knock off balance or gain control of the ball.

Czech (CS)prorážení

(basketbalový termín) útočný faul způsobený nájezdem útočníka do stojícího obránce.

Sports; Basketball

English (EN)defensive rebound

(basketball term) a rebound of an opponent's missed shot.

Czech (CS)obranný doskok

(basketbalový termín) doskočení míče po nepřesné soupeřově střele.

Sports; Basketball