portrait

pepinho29

Brno, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

476

Words Translated

21

Terms Translated

pepinho29’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent pepinho29’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)defense

a team's function of preventing the opposition from scoring.

Czech (CS)obrana

týmové vedení boje s cílem neumožnit soupeři skórovat.

Sports; Soccer

English (EN)goalposts

the two vertical beams located 24 feet apart which extend 8 feet high to form the sides of a goal and support the crossbar.

Czech (CS)brankové tyče

dvě vertikální tyče umístěné 24 stop od sebe a tyčící se do výšky 8 stop, tvoří společně s břevnem konstrukci branky.

Sports; Soccer

English (EN)charging

bump an opponent so as to knock off balance or gain control of the ball.

Czech (CS)prorážení

(basketbalový termín) útočný faul způsobený nájezdem útočníka do stojícího obránce.

Sports; Basketball

English (EN)free agent

a player whose contract with his most recent team has expired, allowing him to sign a new contract with any team that makes him an offer.

Czech (CS)volný agent

hráč, kterému právě vypršela smlouva se současným týmem, takový hráč může podepsat nový kontrakt s jakýmkoliv týmem, který mu učiní nabídku.

Sports; Football

English (EN)defenders

the players on the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)obránci

hráči týmu, který zrovna nemá míč na kopačkách.

Sports; Soccer

English (EN)first down

the first chance out of 4 that a team on offense has to advance 10 yards down the field; as soon as it gains those yards, it earns a new first down.

Czech (CS)první down

první šance ze čtyř, které má útočící tým na překonání desetiyardové hranice; jakmile se mu podaří této hranice dosáhnout, získává další první down.

Sports; Football

English (EN)assist

the pass or passes which immediately precede a goal; a maximum of two assists can be credited for one goal.

Czech (CS)asistence

přihrávka nebo přihrávky, které předcházely brance; připsány mohou být u každého gólu maximálně dvě asistence.

Sports; Soccer

English (EN)Heisman Trophy

an award presented annually by the Downtown Athletic Club of New York to the best college football player in the country.

Czech (CS)Heismanova trofej

každoročně udělovaná trofej Downtown Athletic Clubem v New Yorku nejlepšímu univerzitnímu fotbalovému hráči v zemi.

Sports; Football

English (EN)corner

There are four corners in a boxing ring. The two boxers each have their own corner where they go and sit between rounds.

Czech (CS)roh

V boxerském ringu jsou čtyři rohy. Boxeři mají k dispozici každý po jednom rohu, kde mezi jednotlivými koly odpočívají.

Sports; Boxing

English (EN)Advantage rule

(Soccer term) a clause in the rules that directs the referee to refrain from stopping play for a foul if a stoppage would benefit the team that committed the violation.

Czech (CS)Poskytnutá výhoda

(Fotbalový termín) klauzule v pravidlech, která umožňuje rozhodčím odložit přerušení hry, pokud by toto pomohlo týmu, který se dopustil nedovolené hry.

Sports; Soccer