portrait

pepinho29

Brno, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

476

Words Translated

0

Terms Translated

pepinho29’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent pepinho29’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)defensive rebound

(basketball term) a rebound of an opponent's missed shot.

Czech (CS)obranný doskok

(basketbalový termín) doskočení míče po nepřesné soupeřově střele.

Sports; Basketball

English (EN)defense

a team's function of preventing the opposition from scoring.

Czech (CS)obrana

týmové vedení boje s cílem neumožnit soupeři skórovat.

Sports; Soccer

English (EN)defenders

the players on the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)obránci

hráči týmu, který zrovna nemá míč na kopačkách.

Sports; Soccer

English (EN)goalposts

the two vertical beams located 24 feet apart which extend 8 feet high to form the sides of a goal and support the crossbar.

Czech (CS)brankové tyče

dvě vertikální tyče umístěné 24 stop od sebe a tyčící se do výšky 8 stop, tvoří společně s břevnem konstrukci branky.

Sports; Soccer

English (EN)Commissioner

The chief executive of the National Basketball Association or NBA. There are only four commissioners to date in the NBA’s history. As the sport’s chief executive, the commissioner is responsible for ensuring the league's normal business operations such as ...

Czech (CS)Komisionář

Výkonný šéf National Basketball Association neboli NBA. V historii NBA působili jen čtyři komisionáři. Jako výkonný sportovní šéf má komisionář za úkol běžné obchodní operace v rámci ligy, jakými jsou dohled a řízení rozhodčích, pracovní, marketingové a ...

Sports; Basketball

English (EN)court vision

(basketball term) a player's ability to see everything on the court during play — such as where his teammates and defenders are set up — which enables him to make better choices in passing; the best point guards possess this.

Czech (CS)přehled na hřišti

(basketbalový termín) schopnost hráče vidět na hřišti během hry všechno - například, kde se nachází jeho spoluhráči i obránci - což mu umožňuje lépe přihrávat; touto vlastností se vyznačují ti nejlepší rozehrávači.

Sports; Basketball

English (EN)defensive midfielder

the player positioned just in front of his team's defense; he is often assigned to mark the opposition's best offensive player; also called the midfield anchor.

Czech (CS)defenzivní záložník

hráč pohybující se před vlastními obránci; často se používá na pokrytí nejlepších útočníků soupeře.

Sports; Soccer

English (EN)Advantage rule

(Soccer term) a clause in the rules that directs the referee to refrain from stopping play for a foul if a stoppage would benefit the team that committed the violation.

Czech (CS)Poskytnutá výhoda

(Fotbalový termín) klauzule v pravidlech, která umožňuje rozhodčím odložit přerušení hry, pokud by toto pomohlo týmu, který se dopustil nedovolené hry.

Sports; Soccer

English (EN)crossbar

the horizontal beam that forms the top of a goal and sits on top of the two posts; it is 24 feet long and supported 8 feet above the ground.

Czech (CS)břevno

horizontální tyč tvořící horní část branky a je položená na dvou postranních tyčích; je 24 stop dlouhé a leží 8 stop nad zemí.

Sports; Soccer

English (EN)defending team

the team that does not have possession of the ball.

Czech (CS)bránící tým

tým, který nemá v držení míč.

Sports; Soccer