portrait

pepinho29

Brno, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

476

Words Translated

21

Terms Translated

pepinho29’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent pepinho29’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)extra point(s)

additional point(s) scored by a team after it has scored a touchdown, either by a point-after-touchdown (1 point) or a 2-point conversion (2 points).

Czech (CS)extra bod(y)

prémiový bod(y) získané týmem po touchdownu, buď kopem po touchdownu (1 bod) nebo dvoubodovou konverzí (2 body).

Sports; Football

English (EN)Commissioner

The chief executive of the National Basketball Association or NBA. There are only four commissioners to date in the NBA’s history. As the sport’s chief executive, the commissioner is responsible for ensuring the league's normal business operations such as ...

Czech (CS)Komisionář

Výkonný šéf National Basketball Association neboli NBA. V historii NBA působili jen čtyři komisionáři. Jako výkonný sportovní šéf má komisionář za úkol běžné obchodní operace v rámci ligy, jakými jsou dohled a řízení rozhodčích, pracovní, marketingové a ...

Sports; Basketball

English (EN)corner

There are four corners in a boxing ring. The two boxers each have their own corner where they go and sit between rounds.

Czech (CS)roh

V boxerském ringu jsou čtyři rohy. Boxeři mají k dispozici každý po jednom rohu, kde mezi jednotlivými koly odpočívají.

Sports; Boxing

English (EN)charging

bump an opponent so as to knock off balance or gain control of the ball.

Czech (CS)prorážení

(basketbalový termín) útočný faul způsobený nájezdem útočníka do stojícího obránce.

Sports; Basketball

English (EN)court vision

(basketball term) a player's ability to see everything on the court during play — such as where his teammates and defenders are set up — which enables him to make better choices in passing; the best point guards possess this.

Czech (CS)přehled na hřišti

(basketbalový termín) schopnost hráče vidět na hřišti během hry všechno - například, kde se nachází jeho spoluhráči i obránci - což mu umožňuje lépe přihrávat; touto vlastností se vyznačují ti nejlepší rozehrávači.

Sports; Basketball

English (EN)crossbar

the horizontal beam that forms the top of a goal and sits on top of the two posts; it is 24 feet long and supported 8 feet above the ground.

Czech (CS)břevno

horizontální tyč tvořící horní část branky a je položená na dvou postranních tyčích; je 24 stop dlouhé a leží 8 stop nad zemí.

Sports; Soccer

English (EN)goalposts

the two vertical beams located 24 feet apart which extend 8 feet high to form the sides of a goal and support the crossbar.

Czech (CS)brankové tyče

dvě vertikální tyče umístěné 24 stop od sebe a tyčící se do výšky 8 stop, tvoří společně s břevnem konstrukci branky.

Sports; Soccer

English (EN)double team

(basketball term) when two teammates join efforts in guarding a single opponent.

Czech (CS)zdvojená obrana

(basketbalový termín) když dva spoluhráči společně brání jednoho soupeře.

Sports; Basketball

English (EN)defensive rebound

(basketball term) a rebound of an opponent's missed shot.

Czech (CS)obranný doskok

(basketbalový termín) doskočení míče po nepřesné soupeřově střele.

Sports; Basketball

English (EN)defensive midfielder

the player positioned just in front of his team's defense; he is often assigned to mark the opposition's best offensive player; also called the midfield anchor.

Czech (CS)defenzivní záložník

hráč pohybující se před vlastními obránci; často se používá na pokrytí nejlepších útočníků soupeře.

Sports; Soccer