portrait

ruxandra

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

435

Words Translated

18

Terms Translated

ruxandra’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ruxandra’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)asset value

A term which expresses the money amount of assets less liabilities of a company attributable to one ordinary share.

Romanian (RO)valoarea activului

Valoarea diferenței dintre activul și pasivul unei companii, atribuită unei singure acțiuni ordinare.

Accounting; General accounting

English (EN)current liabilities

Liabilities that will be due within a short time (usually 1 year or less) and that are to be paid out of current assets.

Romanian (RO)pasive curente

Datorii ce trebuiesc achitate în scurt timp (de obicei în cel mult un an) și care vor fi plătite din activele circulante.

Accounting; General accounting

English (EN)liabilities

Obligations of an entity to transfer economic benefits as a result of past transactions or events.

Romanian (RO)pasive

Obligațiunile unei entități de a transfera beneficii economice, ca urmare a unor evenimente sau tranzacții anterioare.

Accounting; General accounting

English (EN)capital stock

Total amount of a firm's capital, represented by the value of its issued common and preferred stock (ordinary and preference shares).

Romanian (RO)capital social

Totalitatea capitalului unei firme, reprezentat de valoarea acțiunilor normale și preferențiale (obligațiuni ordinare și preferențiale).

Accounting; General accounting

English (EN)asset

A resource controlled by an entity, which has resulted from past events

Romanian (RO)bun

O resursă controlată de o entitate, ce a rezultat din evenimente din trecut.

Accounting; General accounting

English (EN)creditors

Those persons, firms or organizations to whom the enterprise owes money.

Romanian (RO)creditor

Persoanele, firmele sau organizațiile căreia compania le este datoare.

Accounting; General accounting

English (EN)animal trainer

An animal trainer is an expert who has studied and observed specific or different animals or birds for their variations in behavior under different conditions and is capable of handling them, taming them from being wild to become obedient and subservient, ...

Romanian (RO)dresor

Un dresor este un expert care a studiat și a observat animale sau păsări specifice sau diferite și variațiile în comportamentul acestora în diferite condiții și este capabil să le dirijeze, să le îmblânzească pentru a fi obediente și supuse, și le poate face ...

Animals; Animals

English (EN)amortization

Systematic reduction of the asset's carrying value on the books. Expense that applies to intangibles in the same way depreciation applies to plant assets and depletion to natural resources.

Romanian (RO)amortizare

Reducere sistematică a valorii contabile a bunului. Cheltuială care se aplică asupra bunurilor necorporale în același fel în care deprecierea se aplică bunurilor corporale și epuizarea se aplică resurselor naturale.

Accounting; General accounting

English (EN)account

Record of all transactions. It can be a bank account.

Romanian (RO)cont

Registrul tuturor tranzacțiilor. Poate fi un cont bancar.

Accounting; General accounting

English (EN)current assets

Cash and other assets that are expected to be converted to cash or sold or used up through the normal operations of the business within 1 year or less.

Romanian (RO)active circulante

Numerar și alte active care se așteaptă să fie transformate în numerar sau vândute și folosite prin operațiile normale ale afacerii în cel mult un an.

Accounting; General accounting