portrait

Petra Smith Jeglikova

Cambridge, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

212

Words Translated

0

Terms Translated

Petra’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Petra’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)AC power adaptor

Battary pack that converts AC power to DC power; AC power is of high voltage and must be converted to a lower voltage before it can be used by a laptop.

Czech (CS)AC napájecí adaptér

Sada baterií, která převádí střídavý proud (AC) na stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud je vysokého napětí a musí být převeden na nižší napětí před použitím v přenosném počítači.

Computer; Laptops

English (EN)magnetic resonance imaging (mri)

A specialized medical device that employs a magnetic field to study tissue and body structures.

Czech (CS)Magnetický rezonanční tomograf

Je specializovaný lékařský zobrazovací přístroj, který využívá magneticke pole ke studiu tkání a tělesné stavby.

Health care; Hospitals

English (EN)Spanair

Spanair was a Spanish airline, with its head office in the Spanair Building in L'Hospitalet de Llobregat, near Barcelona. It was, until 2009, a subsidiary of Scandinavian Airlines, which held slightly under 20% of the company. Spanair provided a scheduled ...

Czech (CS)Spanair

Spanair byla španělská letecká společnost se sídlem v budově Spanair ve městě L'Hospitalet de Llobregat blízko Barcelony. Do roku 2009 byla dceřinou společností Skandinávských aerolinií, které v ní vlastnily téměř 20% podíl. Spanair provozovala pravidelné ...

Aviation; Airline

English (EN)cayenne pepper

spice (ground) Description: Powdered seasoning made from a variety of tropical chiles, including red cayenne peppers. It is very hot and spicy, so use with caution. Also called red pepper. Looks like paprika. Very hot, pungent. Uses: Meats, eggs, cheese, ...

Czech (CS)kajenský pepř

koření (mleté) Popis: práškové koření vyrobeno z různých odrůd tropických čili papriček, včetně červeného kajenského pepře. Velmi pálivý a ostrý. Kořeníme opatrně. Také se mu říká červená paprika. Velmi ostrý a dráždivý. Použití: k dochucování pokrmů - maso, ...

Food (other); Herbs & spices

English (EN)Malala Yousafzai

Malala Yousafzai is a women's rights and children's activist. She was born in 1997 in Pakistan and became engaged in women's right to education in 2008 when she gave a speech: "How dare the Taliban take away my basic right to education?" as a reaction on ...

Czech (CS)Malala Yousafzai

Malala Yousafzai je patnáctiletá pákistánská aktivistka bojující za právo na vzdělání, na kterou světová média zaostřila svou pozornost poté, co byla postřelena ozbrojencem tálibánského hnutí v Pákistánu v říjnu 2012. Do té doby Malala hájila práva dívek na ...

People; Personalities

English (EN)Quincy Market

A historic building located in downtown Boston, Masschusetts near Faneuil Hall. Built in 1824-1826, Quincy Market is now a popular dining destination for tourists and locals alike.

Czech (CS)Bostonské tržiště Quincy Market

Historická budova, která se nachází v centru Bostonu ve státě Massachusetts blízko Faneuil Hall. Tržiště Quincy Market, postavené v letech 1824 až 1826, je dnes vyhledávaným gastronomickým cílem nejenom turistů, ale i místních obyvatel.

General; Miscellaneous