portrait

zumra

London, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

298

Words Translated

15

Terms Translated

zumra’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent zumra’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)academic advisor

The officer (a member of the faculty or another professional) who provides academic advice and guidance to students.

Turkish (TR)Rehber

Fakülte üyesi yada fakülte dışından gelen öğrencilere rehber olacak tavsiyelerde bulunan memur

Education; Higher education

English (EN)exemption

The practice of exempting a student from a requirement. For example, if a college required all students to take freshman English, but on the basis of evidence of outstanding prior achievement (such as high scores on an examination) waived the requirement, ...

Turkish (TR)muaf tutma

Öğrenciyi başarısından dolayı bazı derslerden yada sınavlaradan sorumlu tutmama Örneğin; bir üniversite bütün öğrencilerin hazırlık sınıfında okumasını istiyor fakat öğrenci sınavda yüksek başarı gösterirse yada önceden başarıları varsa hazırlık sınıfından ...

Education; Higher education

English (EN)thesis

A written piece of work required for a degree.

Turkish (TR)tez

Üniversite yada Master programlarında mezun olabilmek için gerekli olan belli bir konu üzerine yazılmış akademik yazı

Education; Higher education

English (EN)semester system

The academic year is divided into two 15-week semesters.

Turkish (TR)yarıyıl sistemi

Akademik yılın 15 haftadan oluşan iki yarıyıla bölünmesi

Education; Higher education

English (EN)Veneno Roadster

Launched in October 2013, the Lamborghini Veneno Roadster is one of the most expensive cars ever made in the world, selling at the equivalent of $5.4 million U.S. dollar each. The super aggressive models is a race car developed for the road and is powered by ...

Turkish (TR)Veneno Roadster

2013 Ekim ayında tanıtımı gerçekleştirilen Lamborghini Veneno Roadster 5.4 milyon dolarlık fiyatıyla dünyada bu güne kadar yapılmış en pahalı arabalardan biri olmuştur. Süper agresif modelleri yol için geliştirilen yarış arabalarıdır ve 2,91 saniyede 0-60 mph ...

Automotive; Makes & models

English (EN)drop-out

A person who has withdrawn from all courses. One who leaves school entirely is known as a 'dropout'.

Turkish (TR)okulu bırakan

Okuldaki hiçbir derse girmeyen ve bırakan Okulu tamamen bırakana verilen ad

Education; Higher education

English (EN)course

A discrete subject studied during one semester or quarter.

Turkish (TR)ders

Bir yada çeyrek dönemde alınan bölüm dersi

Education; Higher education

English (EN)Salem State University

A public university founded in 1854 and located in the city of Salem, Massachusetts. The institution has more than 10,000 students studying in its five campuses, making it one of the largest state universities in Massachusetts.

Turkish (TR)Salem Eyalet Üniversitesi

1854 yılında kurulan ve Massachusetts'in Salem şehrinde olan devlet üniversitesi Üniversite bünyesindeki 5 kampüste 10,000 üzerinde öğrenci okumaktadır ve bu üniversiteyi Massachusetts deki en büyük üniversitelerden biri yapmaktadır.

Education; Colleges & universities

English (EN)continuing education

Educational programs offered by colleges and universities to adults in the community during the evening and on weekends. It usually refers to non-credit course work.

Turkish (TR)sürekli eğitim

Kolejlerde ve Üniversitelerde yetişkinlere yönelik akşam ve haftasonu kursları Genellikle akademik kredi sağlamayan kurslardır

Education; Higher education

English (EN)stanza

A group of rimed lines, usually forming one of a series of similar divisions in a poem.

Turkish (TR)şiir kıtası

4 veya daha fazla kafiyeli satırın bir araya gelmesiyle şiiri oluşturan parçalardır

Education; SAT vocabulary