portrait

Anastas Dimitrov

Porto, Portugal

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

3,074

Words Translated

349

Terms Translated

Anastas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Anastas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)chalk

A powder that weightlifters use to help them grip the barbell.

Bulgarian (BG)тебешир

Пудра, която щангистите използват за захващане на щангата.

Sports; Weightlifting

English (EN)wing right and left

When a team is attacking the "wingers" run down the side of the field to try and create scoring opportunities for themselves. On defense they play against the opposing teams wingers and always try to keep them from getting behind them because it would be ...

Bulgarian (BG)дясно и ляво крило

Когато отбор атакува, крилата по краищата на терена в опит да си създадат голови положения. При игра в зьащита те играят срещу противниковите крила и винаги се опитват да не ги допускат зад себе си, защото така за вторите би било по-лесно да отбележат ...

Sports; Handball

English (EN)capital case

In a capital case, the prosecution asks the jury to sentence a defendant on trial for murder to death. By the time a capital case reaches the Supreme Court, the defendant has already been convicted and sentenced, and either the defendant or the government is ...

Bulgarian (BG)дело по углавно престъпление

При дело по углавно престъпление обвинението моли съдебните заседатели да осъдят подсъдимия за убийство на смърт. Когато делото по углавно престъпление достигне до Върховния съд, подсъдимият вече е бил обвинен и осъден и или той или правителството моли съдът ...

Government; American government

English (EN)set play

a planned strategy that a team uses when a game is restarted with a free kick, penalty kick, corner kick, goal kick, throw-in or kickoff.

Bulgarian (BG)статично положение

планирана стратегия, която даден отбор използва когато играта се подновява със свободен удар, дузпа, ъглов удар, удар от вратата, странично хвърляне или начален ...

Sports; Soccer

English (EN)blocking

legally impeding the progress of opposing riders to allow teammates a better chance of success.

Bulgarian (BG)блокиране

позволено възпрепятстване на противникови колоездачи, за да се даде по-добра възможност за успех на съотборници.

Sports; Bicycle & electric bicycle

English (EN)goal throw

The goalkeeper throws the ball back in-bounds after they or an opposing player has knocked the ball over the back line.

Bulgarian (BG)хвърляне от вратата

Вратарят хвърля топката обратно в игра след като той или противников играч я е изкарал от игра през крайната линия.

Sports; Handball

English (EN)bye

in golf, a short game played over the remaining holes when the main match finishes early because one player or team has won by a large margin, similar to the "mercy rule" in baseball

Bulgarian (BG)Чао

в голф кратка игра играе над останалите дупки, когато главния мач завършва по-рано тъй като един играч или отбор спечели с голяма разлика, подобие на"милост" в ...

Sports; Golf

English (EN)sin bin

This is the penalty area that a player must stay in after they have been given a yellow card to sit out their temporary suspension from the game. Usually this is 5 minutes.

Bulgarian (BG)наказателна зона

Това е наказателната зона, в която даден играя трябва да стои след като е получил жълт картон и трябва да изтърпи своето временно отстраняване от игра. Обикновено това трае 5 ...

Sports; Field hockey

English (EN)diatonic

The contrary of 'chromatic'. Said of melody or harmony using only the unaltered major (or sometimes minor) scale.

Bulgarian (BG)двувалентен

Обратното на "цветните". Каза на мелодия или хармония с помощта само на непроменено големи (или понякога незначителни) скала.

Music; Jazz

English (EN)dead ball

a ball becomes dead when a play is over and becomes live as soon as it is snapped for the next play.

Bulgarian (BG)мъртвa топка

топката става мъртва, когато дадено разиграване свърши и става жива, веднага след като бъде грабната за следващото.

Sports; Football