portrait

Anastas Dimitrov

Porto, Portugal

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

3,074

Words Translated

349

Terms Translated

Anastas’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Anastas’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)aerobic

exercise at an intensity that allows the body's need for oxygen to be continually met. This intensity can be sustained for long periods.

Bulgarian (BG)аеробен

упражнение при интензитет, който позволява продължително време да се задоволява нуждата на тялото от кислород. Този интензитет може да бъде поддържан за дълги ...

Sports; Bicycle & electric bicycle

English (EN)dribble

A player is only allowed to take three steps before they must pass or shoot the ball. If however a player takes three steps and then bounces the ball, they can take another three steps then they must pass the ball. See Three Step / Three Second Rule.

Bulgarian (BG)дрибъл

Един играч има право да направи само три крачки преди да бъде задължен да подаде или изстреля топката. Ако обаче играч направи три крачки и тогава тупне топката, може да направи още три крачки, след което е задължен да подаде. Вижте Правилото на Трите стъпки/ ...

Sports; Handball

English (EN)in bounds

when a ball is within the boundaries of the field, having not completely crossed a sideline or goal line.

Bulgarian (BG)в рамки

когато топката е в рамките на терена, ненапуснала напълно страничната или гол линията.

Sports; Soccer

English (EN)far center

Political slang similar to "far left". A politician who is far center is one who attempts to incorporate both leftist and rightist policies in their manifesto, but their muddled approach ends up pleasing nobody.

Bulgarian (BG)широк център

Политически жаргон подобен на 'крайна левица'. Политик от широкия център е този, който се опитва да въведе и леви, и десни политики в своята програма, но неговият размътен подход в крайна сметка не задоволява ...

Politics;

English (EN)score

to put the ball into the net for a goal; also, the tally of goals for each team playing in a game.

Bulgarian (BG)вкарвам гол/резултат

вкарване на топката в мрежата за гол; също така броят голове за всеки отбор, участващ в мача.

Sports; Soccer

English (EN)touchdown (TD)

when a team crosses the opponents goal line with the ball, catches a pass in the opponents end zone, or recovers a loose ball in the opponents end zone; earns a team 6 points.

Bulgarian (BG)тъчдаун (TD)

Когато даден отбор пресече голлинията на противниковия отбор с топката, хване пас в крайната зона на противника, или спечели спорна топка в крайната зона на протичника; печели 6 ...

Sports; Football

English (EN)push-in

When one team knocks the ball out-of-bounds and the other team hits the ball back in play quickly in an effort to take the other team by surprise.

Bulgarian (BG)вкарване в игра

Когато един отбор извади топката от игра и противниковият отбор бърза да я вкара отново в игра в опит да изненада противника.

Sports; Field hockey

English (EN)scoring opportunity

a situation where a team stands a good chance of scoring a goal.

Bulgarian (BG)голова възможност

ситуация, при която даден отбор има добра възможност за отбелязване на гол.

Sports; Soccer

English (EN)penalty kick

when a foul is committed inside the 18yard box,a penalty kick is given to the team whose player has been fouled.the resulting spot kick or penalty kick is taken by the attacking team

Bulgarian (BG)дузпа

когато бъде извършено нарушение в наказателното поле се отсъжда наказателен удар за отбора, чийто играч е бил фаулиран. последващият свободен удар или дузпа се изпълнява от атакуващия ...

Sports; Soccer

English (EN)groundies

see Groundstroke.

Bulgarian (BG)граундис

Виж Граундстроук.

Sports; Tennis