portrait

Annika Asklund

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

304

Words Translated

0

Terms Translated

Annika’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annika’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)font

Any of numerous sets of graphical representations of characters that can be installed on a computer, printer, or another graphic output device.

Swedish (SV)teckensnitt

Någon av flera uppsättningar av grafiska representationer av tecken som kan installeras på en dator, en skrivare eller en annan grafisk utdataenhet.

Software; Internationalization (I18N)

English (EN)Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano (born 29 June 1925) is an Italian politician and former lifetime senator, the 11th and current President of the Italian Republic. His election took place on 10 May 2006, and his term started with the swearing-in ceremony held on 15 May ...

Swedish (SV)Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano, född 29 juni 1925, är en italiensk politiker och tidigare livstids senator, 11 och nuvarande presidenten av Republiken Italien. Hans val ägde rum den 10 maj 2006, och hans mandatperiod började med svära ceremonin hölls den 15 maj ...

People; Politicians

English (EN)Mocha

espresso, a lot of steamed milk, and mocha syrup, which is essentially dark chocolate syrup

Swedish (SV)Mocha

espresso, ångad mjölk och mocha sirap, som är i huvudsak mörk choklad sirap mycket

Beverages; Coffee

English (EN)headphone

Simultaneous interpretation equipment includes a variety of headphones and earphones; some for the interpreters, others for the participants.

Swedish (SV)hörlur

Simultantolkning utrustning omfattar en mängd olika hörlurar och hörlurar; några för tolkarna, andra för deltagarna.

Translation & localization; Internationalization (I18N)

English (EN)immortality

The quality of the spiritual human soul whereby it survives the death of the body and remains in existence without end, to be reunited with the body at the final resurrection (366).

Swedish (SV)odödlighet

Kvaliteten på den andliga mänskliga själen whereby det överlever döden av kroppen och existerar utan slut, att återförenas med kroppen vid den slutliga uppståndelsen (366).

Religion; Catholic church

English (EN)Tim Burton

Born Timothy Walter Burton (August 25, 1958), an American film director, film producer, writer and artist. He is known for dark, quirky-themed, artsy movies such as Beetlejuice, Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas, Sleepy Hollow, Corpse Bride ...

Swedish (SV)Tim Burton

Född Timothy Walter Burton (25 augusti 1958), en amerikansk filmregissör, filmproducent, författare och konstnär. Han är känd för mörk, egendomliga-tema, konstnärliga filmer som Beetlejuice, Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas, Sleepy Hollow, ...

People; Directors

English (EN)French roast

Also known as Heavy or Spanish Roast. This roasting style is darker than American Raost and approaches that of espresso. The roast may vary in color from dark brown to nearly black and the flavor can vary from rich and bittersweet to thin-bodied and burned.

Swedish (SV)franskrost

Kallas även tunga eller spanska Roast. Denna stekheta stil är mörkare än amerikansk Raost och tillvägagångssätt som espresso. Steken kan variera i färg från mörkt brun till nästan svart och smaken kan variera från rika och bittersöt till tunna arbetsföra och ...

Beverages; Coffee

English (EN)this is a minor edit

When users are editing a term in a minor way, e.g. correcting a spelling mistake in the description, they are recommended to check this box before saving. This will prevent users who are watching this term from being notified every time an insignificant ...

Swedish (SV)detta är en mindre ändring

När användarna redigerar en term i en mindre väg, rekommenderas exempelvis korrigera ett stavfel i beskrivningen, de att markera den här kryssrutan innan du sparar. Detta förhindrar användare som tittar på denna term från anmälan varje gång en obetydlig ...

Translation & localization; Terminology management

English (EN)Brad Pitt

Born William Bradley Pitt (December 18, 1963), an American actor and film producer. Pitt has received two Academy Award nominations and four Golden Globe Award nominations, winning one. He has been rated one of the world's most attractive men, a title for ...

Swedish (SV)Brad Pitt

Born William Bradley Pitt (December 18, 1963), an American actor and film producer. Pitt has received two Academy Award nominations and four Golden Globe Award nominations, winning one. He has been rated one of the world's most attractive men, a title for ...

People; Actors

English (EN)manager

See trainer

Swedish (SV)manager

Se tränare

Sports; Boxing