portrait

Annika Asklund

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

304

Words Translated

775

Terms Translated

Annika’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annika’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)moccasin

Possibly the earliest type of shoe, a slip on style with visible stitching, often with a soft leather bottom

Swedish (SV)mockasin

Möjligen den tidigaste typ av sko, en slip på stil med synliga sömmar, ofta med en mjukt läder botten

Footwear; Childrens shoes

English (EN)Sara Ramirez

Actress Sara Ramirez is best recognized for her role as Dr. Callie Torres on Grey's Anatomy. Ramirez has also had Broadway experience, cast as Lady of the Lake in the musical Spamalot in 2004. This performance won her great recognition; she won a 2005 Tony ...

Swedish (SV)Sara Ramirez

Actress Sara Ramirez is best recognized for her role as Dr. Callie Torres on Grey's Anatomy. Ramirez has also had Broadway experience, cast as Lady of the Lake in the musical Spamalot in 2004. This performance won her great recognition; she won a 2005 Tony ...

People; Actresses

English (EN)Greenpeace

international independent campaigning organisation that aims to raise public awareness about environmental issues and encourage people to preserve nature.

Swedish (SV)Greenpeace

internationella oberoende kampanjarbete organisation som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och uppmuntra människor att bevara naturen.

Non-profit organizations;

English (EN)beehive

A structure that provides a natural habitation for bees, as in a hollow tree.

Swedish (SV)bikupa

En struktur som ger ett naturligt boning för bin, som i ett ihåligt träd.

Animals; Insects

English (EN)Aristotle

Aristotle (384 BC – 322 BC), a Greek philosopher, a student of Plato and teacher of Alexander the Great. His writings cover many subjects, including physics, metaphysics, poetry, theater, music, logic, rhetoric, linguistics, politics, government, ethics, ...

Swedish (SV)Aristoteles

Aristoteles (384-322 F.Kr.), en grekisk filosof, en elev till Platon och lärare till Alexander stort. Hans skrifter täcker många ämnen, däribland fysik, metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, lingvistik, politik, regeringen, etik, biologi och ...

People; Philosophers

English (EN)sample image

An image uploaded in TermWiki which represents the term, company or product shown. If an image is not present, feel free to add one.

Swedish (SV)exempelbild

En bild laddas upp i TermWiki som representerar termen, företaget eller produkten. Om en bild inte är närvarande, gärna lägga till en.

Translation & localization; Terminology management

English (EN)word count

The number of words in the source text. Translations pricing is usually calculated on the number of words to be translated.

Swedish (SV)antal ord

Antalet ord i källtexten. Översättningar prissättning beräknas oftast på antalet ord som ska översättas.

Translation & localization; Internationalization (I18N)

English (EN)Toomas Hendrik Ilves

Toomas Hendrik Ilves (born 26 December 1953) is the fourth and current President of Estonia. He is a former diplomat and journalist, was the leader of the Social Democratic Party in the 1990s and later a member of the European Parliament.

Swedish (SV)Toomas Hendrik Ilves

Toomas Hendrik Ilves, född 26 December 1953, är den fjärde och nuvarande ordförande i Estland. Han är en före detta diplomat och journalist, var ledare för det socialdemokratiska partiet i 1990-talet och senare ledamot av Europaparlamentet.

People; Politicians

English (EN)Ricardo Martinelli

Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (born 11 March 1952, in Panama City) is the 49th and current President of the Republic of Panama. He is a Panamanian politician and businessman of Italian descent from his father's side.

Swedish (SV)Ricardo Martinelli

Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, född 11 mars 1952, i Panama City, är den 49: e och nuvarande presidenten i Republiken Panama. Han är en panamansk politiker och affärsman av den italienska nedstigningen från faderns sida.

People; Politicians

English (EN)Copper

The metal's ability to conduct heat evenly makes it especially effective for top-of-range cooking.

Swedish (SV)koppar

Den metall förmåga att leda värme jämnt gör det särskilt effektivt för top-of-range matlagning.

Kitchen & dining; Cooking tools