portrait

Boglarka Acs

Budapest, Hungary

Translate From: English (EN)

Translate To: Hungarian (HU)

1,325

Words Translated

0

Terms Translated

Boglarka’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Boglarka’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)International Convention on the Rights of the Child

The Convention on the Rights of the Child (1989) is the first legally binding international instrument to incorporate the full range of human rights—civil, cultural, economic, political and social rights. Built on varied legal systems and cultural ...

Hungarian (HU)A Gyermek Jogairól Szóló Nemzetközi Szerződés

A Gyermek Jogairól Szóló Nemzetközi Szerződés (1989) az első jogilag kötelező érvényű nemzetközi eszköz az emberi jogok teljes körének beépítésére - beleértve a polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogokat. A számos jogrendszeren és ...

Non-profit organizations; Campaigning organizations

English (EN)People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) is the largest animal rights organization in the world. They count with more than 2 million members and supporters. The objective of the founders of PETA was to offer a way to help for those who want to ...

Hungarian (HU)Emberek az állatokkal való etikus bánásmódért (PETA)

Az Emberek az állatokkal való etikus bánásmódért (PETA) elnevezésű szervezet. Több mint 2 millió taggal és támogatóval rendelkeznek. A PETA alapítóinak célja, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akik meg szeretnék változtatni a társadalmat. Az egészséges ...

Non-profit organizations; Advocacy

English (EN)Spanish Imperial Eagle

The Spanish Imperial Eagle or Adalbert's Eagle (Aquila adalberti) is closely related to the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca). It occurs only in central and south-west Spain, Portugal and possibly northern Morocco.

Hungarian (HU)Ibériai sas

Az ibériai sas (Aquila adalberti) szoros rokonságban áll a parlagi sassal(Aquila heliaca). Csak Közép- és Délnyugat-Spanyolországban, Portugáliában és esetleg Dél-Marokkóban fordul elő.

Animals; Birds

English (EN)Denham's Bustard

Denham's Bustard, Stanley Bustard or Stanley's Bustard, Neotis denhami, is a large bird in the bustard family. It breeds in much of sub-Saharan Africa.

Hungarian (HU)Denham-túzok

A Denham-túzok (Neotis denhami) a túzokfélék családjába tartozó nagytestű madár. Fekete-Afrika legnagyobb részén költ.

Animals; Birds

English (EN)Macqueen's Bustard

The MacQueen's Bustard, Chlamydotis macqueenii, is a large bird in the bustard family. It breeds in southwestern Asia. It has recently been split as a separate species from the Houbara Bustard, Chlamydotis undulata of the Canary Islands and north Africa.

Hungarian (HU)Macqueen-túzok

A Macqueen-túzok (Chlamydotis macqueenii) a túzokfélék családjába tartozó nagytestű madár. Délnyugat-Ausztráliában költ. Nemrég határozták meg külön fajként a Kanári-szigeteken és Észak-Afrikában őshonos Houbara-túzoktól(Chlamydotis ...

Animals; Birds

English (EN)Avaaz.org

A global web movement and civic organization, whose stated intention is to “bring people-powered politics to decision-making everywhere”. The organization promotes activism for issues including human rights, climate change and corruption. It has over nine ...

Hungarian (HU)Avaaz.org

Egy globális internet-alapú mozgalom és civil szervezet, amelynek kifejezett szándéka, hogy \"nép-irányította politikát vigyen a döntéshozásba mindenhol\". A szervezet támogatja az aktivizmust számos ügyben, beleértve az emberi jogokat, klímaváltozást és ...

Non-profit organizations; Advocacy

English (EN)The Airlines Reporting Corporation (ARC)

Oversees the tracking of payments from travel agency to airline, upon issuance of tickets; created by the air carriers.

Hungarian (HU)Airlines Reporting Corporation (ARC)

Felügyeli a kifizetések nyomon követését az utazási irodától a légitársaságig, a jegyek kiállítását követően; a légi fuvarozók által kerül létrehozásra.

Travel; Air travel

English (EN)copyright

The exclusive legal right, given to an originator or an assignee to print, publish, perform, film, or record literary, artistic, or musical material, and to authorize others to do the same.

Hungarian (HU)szerzői jog

Kizárólagos jog, amely biztosítja, hogy a kezdeményező vagy engedményes kizárólagosan jogosult irodalmi, művészeti vagy zenei alkotások nyomtatására, publikálására, előadására, vagy felvételére, valamint mások felhatalmazására ezek ...

Law; Products

English (EN)Efficiency

Small area for residency, including bathroom and kitchen, that is usually furnished; designed to be occupied by one individual or a couple

Hungarian (HU)Hatékonyság

Egy turbina hatékonysága az aktív villamos energia mennyiségét írja le, amely a forgórész területén beeső szélerő százalékaként jön létre.

Energy; Wind energy

English (EN)Institutional setting

Community service settings which facilitate its residents with access to education, legal, and health services.

Hungarian (HU)Intézményi környezet

Közszolgálati környezet, amely a lakók számára az oktatáshoz, valamint a jogi és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést segíti el.

Non-profit organizations; Advocacy