portrait

Boglarka Acs

Budapest, Hungary

Translate From: English (EN)

Translate To: Hungarian (HU)

1,325

Words Translated

37

Terms Translated

Boglarka’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Boglarka’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Public Service Sphere

A sphere dedicated in providing benefits to a community.

Hungarian (HU)Közszolgálati szféra

A közösség számára ellátást biztosító szféra.

Non-profit organizations; Advocacy

English (EN)glottal

A term referring to sounds produced at the gap in the vocal folds. Such sounds can either be stops [?] or fricatives [h, H] — voiceless and voiced respectively.

Hungarian (HU)glottális

A glottális hangok képzésénél a hangszalagok közötti rés az artikuláció helye. Az ilyen hang lehet a glottális stop [?] vagy réshang [h, H] — zöngés vagy zöngétlen.

Language; Terminology

English (EN)consent

Consent is giving permission to a person to do something to or for another person.

Hungarian (HU)jóváhagyás

A jóváhagyás engedély adása egy személynek, hogy elvégezzen valamit egy másik személy számára.

Law; European law

English (EN)Verreaux's Eagle

Verreaux's Eagle (Aquila verreauxii), sometimes known as the Black Eagle (leading to confusion with the Asian Black Eagle), is a large bird of prey. This eagle lives in hilly and mountaineous regions of southern and eastern Africa (extending marginally into ...

Hungarian (HU)Kaffersas

A kaffersas(Aquila verreauxii, más néven Verreaux-sas egy nagytestű ragadozómadár. Dél- és Kelet-Afrika dombos és hegyes régióiban (kismértékben Csádra is kiterjedve), illetve lokális szinten Nyugat-Ázsiában őshonos.

Animals; Birds

English (EN)Institutional setting

Community service settings which facilitate its residents with access to education, legal, and health services.

Hungarian (HU)Intézményi környezet

Közszolgálati környezet, amely a lakók számára az oktatáshoz, valamint a jogi és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést segíti el.

Non-profit organizations; Advocacy

English (EN)as amended

a legislative measure altered formally by adding, deleting, or rephrasing

Hungarian (HU)módosított

Hivatalos hozzáadással, törléssel vagy átfogalmazással módosított jogalkotási intézkedés

Law; Contracts

English (EN)software license agreement

Contract usually signed by user of a software product to use it after purchasing.

Hungarian (HU)szoftver-licencszerződés

Olyan szerződés, amelyet általában egy szoftver felhasználója ír alá a vásárlás utáni felhasználásra.

Law; Contracts

English (EN)commercial register

a document that compulsorily registers individuals and legal entities (companies) engaging in commercial activities

Hungarian (HU)cégjegyzék

egy dokumentum, amely kötelező jelleggel nyilvántartja a kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó egyéneket és jogi személyeket (vállalatokat)

Law; Contracts

English (EN)copyright

The exclusive legal right, given to an originator or an assignee to print, publish, perform, film, or record literary, artistic, or musical material, and to authorize others to do the same.

Hungarian (HU)szerzői jog

Kizárólagos jog, amely biztosítja, hogy a kezdeményező vagy engedményes kizárólagosan jogosult irodalmi, művészeti vagy zenei alkotások nyomtatására, publikálására, előadására, vagy felvételére, valamint mások felhatalmazására ezek ...

Law; Products

English (EN)non-disclosure agreement

Document usually signed by contracting parties by which they promise not to disclose reserved info related to the other party.

Hungarian (HU)titoktartási megállapodás

Egy olyan dokumentum, amelyet általában a szerződő felek írnak alá, akik ígéretet tesznek arra, hogy nem fedik fel a másik féllel kapcsolatos információkat.

Law; Contracts