portrait

Boglarka Acs

Budapest, Hungary

Translate From: English (EN)

Translate To: Hungarian (HU)

1,325

Words Translated

37

Terms Translated

Boglarka’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Boglarka’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)commercial register

a document that compulsorily registers individuals and legal entities (companies) engaging in commercial activities

Hungarian (HU)cégjegyzék

egy dokumentum, amely kötelező jelleggel nyilvántartja a kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó egyéneket és jogi személyeket (vállalatokat)

Law; Contracts

English (EN)Ostrich

The Ostrich, (Struthio camelus), is a large flightless bird native to Africa. It is the only living species of its family, Struthionidae and its genus, Struthio.

Hungarian (HU)Strucc

A strucc (Struthio camelus)egy Afrikában honos nagy testű röpképtelen madár. A Struthionidae család és Struthio nemzetség egyetlen élő faja.

Animals; Birds

English (EN)Provision

A stipulation or qualification, especially a clause in a document or agreement.

Hungarian (HU)Rendelkezés

Kikötés vagy képesítés, különösen egy záradék egy dokumentumban vagy megállapodásban.

Law; Contracts

English (EN)software license agreement

Contract usually signed by user of a software product to use it after purchasing.

Hungarian (HU)szoftver-licencszerződés

Olyan szerződés, amelyet általában egy szoftver felhasználója ír alá a vásárlás utáni felhasználásra.

Law; Contracts

English (EN)Spanish Imperial Eagle

The Spanish Imperial Eagle or Adalbert's Eagle (Aquila adalberti) is closely related to the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca). It occurs only in central and south-west Spain, Portugal and possibly northern Morocco.

Hungarian (HU)Ibériai sas

Az ibériai sas (Aquila adalberti) szoros rokonságban áll a parlagi sassal(Aquila heliaca). Csak Közép- és Délnyugat-Spanyolországban, Portugáliában és esetleg Dél-Marokkóban fordul elő.

Animals; Birds

English (EN)Queen Noor

Her Majesty Queen Noor was born Lisa Najeeb Halaby to an Arab-American family. She is an International humanitarian activist now.

Hungarian (HU)Noor királynő

Őfelsége Noor királynő, született Lisa Najeeb Halaby, egy arab-amerikai család gyermeke. Nemzetközi humanitárius aktivista.

Human rights; Equality

English (EN)non-disclosure agreement

Document usually signed by contracting parties by which they promise not to disclose reserved info related to the other party.

Hungarian (HU)titoktartási megállapodás

Egy olyan dokumentum, amelyet általában a szerződő felek írnak alá, akik ígéretet tesznek arra, hogy nem fedik fel a másik féllel kapcsolatos információkat.

Law; Contracts

English (EN)substantive law

Substantive law is the statutory or written law that governs rights and obligations of those who are subject to it. Substantive law defines the legal relationship of people with other people or between them and the state. Substantive law stands in contrast to ...

Hungarian (HU)anyagi jog

Az anyagi jog a hatálya alá tartozó alanyok jogait és kötelezettségeit szabályozó jogszabályban szabályozott vagy írott jog. Meghatározza az emberek közötti, valamint az emberek és az állam közötti kapcsolatokat. Az eljárásjoggal áll ...

Law;

English (EN)Verreaux's Eagle

Verreaux's Eagle (Aquila verreauxii), sometimes known as the Black Eagle (leading to confusion with the Asian Black Eagle), is a large bird of prey. This eagle lives in hilly and mountaineous regions of southern and eastern Africa (extending marginally into ...

Hungarian (HU)Kaffersas

A kaffersas(Aquila verreauxii, más néven Verreaux-sas egy nagytestű ragadozómadár. Dél- és Kelet-Afrika dombos és hegyes régióiban (kismértékben Csádra is kiterjedve), illetve lokális szinten Nyugat-Ázsiában őshonos.

Animals; Birds

English (EN)offline connection

A change of aircraft also involving a change of carriers.

Hungarian (HU)Offline kapcsolat

Olyan repülőgépváltás, amely hordozócserével is jár.

Travel; Air travel