portrait

Bora Taşdemir

Istanbul, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

0

Words Translated

41

Terms Translated

Bora’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Bora’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Compact fluorescent lamp

Also noted as "CFL," this is a type of longer-lasting fluorescent lamp that connects to a smaller light device.

Turkish (TR)Kompakt floresan lamba

Aynı zamanda "CFL" olarak da bilinen, daha küçük ışık aygıtına bağlanan daha uzun ömürlü bir floresan lamba çeşididir.

Computer; Laptops

English (EN)Video graphics array

Describes the standard type of display interface, measuring 680 x 480 pixels screen resolution, which calculates to the standard 1.33x aspect ratio.

Turkish (TR)Video grafik dizisi

Standart 1.33x en boy oranını hesaplayan 680 x 480 piksel ekran çözünürlüğünü ölçen standart tipteki görüntüleme arabirimini ifade eder.

Computer; Laptops

English (EN)Inverter board

Hardware that is the power supply for the backlight of the LCD screen.

Turkish (TR)İnvertör

LCD ekranının arka ışığı için güç kaynağı olarak çalışan donanımdır.

Computer; Laptops

English (EN)Bottom base

One part of a laptop's supporting hardware. The bottom base is located in the bottom tray of a laptop and connects to the top tray to prevent movement or sliding.

Turkish (TR)Alt kasa

Bir dizüstü bilgisayarın destek donanımının bir parçasıdır. Dizüstü bilgisayarın alt tepsisinde yer alır, hareket etmesini ya da kaymasını önlemek amacıyla üst tepsiye bağlıdır.

Computer; Laptops

English (EN)Application Firewall

Application firewalls secure and protect application communications in much the same way that network firewalls secure and protect network communications. By understanding the language that applications use to transmit information, application firewalls can ...

Turkish (TR)Uygulama Güvenlik Duvarı

Uygulama güvenlik duvarı, tıpkı ağ güvenlik duvarının ağ iletişimini koruyup güvence altına alması gibi uygulama iletişimlerini korur ve güvence altına alır. Uygulama güvenlik duvarı, uygulamaların bilgi göndermek için kullandığı dili algılayarak geçersiz ...

Computer; Storage

English (EN)Application Delivery Networking

Application delivery networking uses a combination of technologies that comprises application security , application acceleration and network availability . It ensures that applications are always secure, fast, and available across any network.

Turkish (TR)Uygulama Dağıtım Ağı

Uygulama dağıtım ağı; uygulama emniyeti, uygulama hızlandırma ve ağ kullanımını kapsayan teknoloji kombinasyonunu kullanır. Uygulamaların daima emniyette, hızlı ve herhangi bir ağ üzerinden kullanılabilir olmasını sağlar.

Computer; Storage

English (EN)Vertical total time

The amount of time that is used for the beam to complete one full vertical cycle, beginning from the top of the screen, scanning to the bottom of the screen, and returning to the top. Vertical total time can be calculate by adding vertical active time with ...

Turkish (TR)Dikey toplam süre

Görüntü sinyalinin ekranın en üst kısmından başlayarak ekranı alt kısmına doğru tarayıp en üst kısma dönmesiyle tamamladığı tam bir çevrim için geçen süredir. Dikey toplam süre, dikey aktif süresinin dikey boş süresine eklenmesiyle ...

Computer; Laptops

English (EN)Horizontal back porch

The time between the last horizontal sync pulse and the beginning of the next horizontal active time.

Turkish (TR)Yatay arka boşluk

Son yatay eşleme sinyali ile bir sonraki yatay aktif süresi başlangıcı arasındaki süredir.

Computer; Laptops

English (EN)Viewing angle

Encompasses all the angles that a display screen can be seen from.

Turkish (TR)Görüş açısı

Ekranın görülebildiği tüm açı değerlerini kapsar.

Computer; Laptops

English (EN)Vertical sync pulse

When the beam is in vertical blank time, a vertical sync pulse is emitted and received by the monitor to synchronize the monitor with the image data for output. At the completion of this stage, the beam is returned to the screen's upper left hand corner.

Turkish (TR)Dikey eşleme sinyali

Görüntü sinyali dikey boş süresindeyken, monitörün resim verisi ile çıktı için senkronize edilmesi adına dikey eşleme sinyali gönderilir. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından görüntü sinyali ekranın sol üst köşesine geri döner.

Computer; Laptops