portrait

Bora Taşdemir

Istanbul, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

910

Words Translated

41

Terms Translated

Bora’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Bora’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Video graphics array

Describes the standard type of display interface, measuring 680 x 480 pixels screen resolution, which calculates to the standard 1.33x aspect ratio.

Turkish (TR)Video grafik dizisi

Standart 1.33x en boy oranını hesaplayan 680 x 480 piksel ekran çözünürlüğünü ölçen standart tipteki görüntüleme arabirimini ifade eder.

Computer; Laptops

English (EN)Application Server

Hosts and manages distributed logic and supports services, such as: high performance data access, transaction management, distribution state and session management, request brokering, dynamic load balancing and fault tolerance. The application server is ...

Turkish (TR)Uygulama Sunucusu

Dağıtılan mantığı yönetir ve barındırır, bunun yanı sıra yüksek performanslı veri erişimi, karşılıklı işlem yönetimi, dağıtım durumu ve oturum yönetimi, aracılık istemi, dinamik yük dengelemesi ve hata toleransı gibi hizmetleri destekler. Uygulama sunucusu ...

Computer; Workstations

English (EN)Horizontal back porch

The time between the last horizontal sync pulse and the beginning of the next horizontal active time.

Turkish (TR)Yatay arka boşluk

Son yatay eşleme sinyali ile bir sonraki yatay aktif süresi başlangıcı arasındaki süredir.

Computer; Laptops

English (EN)Response time

The amount of time it takes after a command is given or input is entered for a response to occur.

Turkish (TR)Tepki süresi

Bir komut verildikten ya da veri girildikten sonra tepki oluşana kadar geçen süre miktarı.

Computer; Laptops

English (EN)Monochrome

Refers to a screen that only features black-and-white ability

Turkish (TR)Tek renkli ekran

Sadece siyah ve beyaz renk özelliğine sahip ekran anlamına gelir.

Computer; Laptops

English (EN)Clock signal

A fundamental type of signal that fluctuates between high and low to synchronize various circuits.

Turkish (TR)Saat vurumu

Çeşitli devreleri senkronize etmek için yüksek ve düşük arasında değişen önemli bir sinyal çeşididir.

Computer; Laptops

English (EN)Horizontal total time

The amount of time it takes to complete one full horizontal cycle; this is calculated by adding the horizontal active time with the horizontal blank time.

Turkish (TR)Yatay toplam süre

Bir tam yatay çevrimin tamamlanması için geçen süredir; yatay aktif süresinin yatay boş süresine eklenmesi ile hesaplanır.

Computer; Laptops

English (EN)Graphic card

Allows laptop to display images or output graphic data

Turkish (TR)Ekran kartı

Dizüstü bilgisayarın resim görüntülemesini ya da grafik verileri üretmesini sağlar.

Computer; Laptops

English (EN)Horizontal front porch

The time between the last horizontal active time and the beginning of the next horizontal sync pulse.

Turkish (TR)Yatay ön boşluk

Son yatay aktif süresi ile bir sonraki yatay eşleme sinyali başlangıcı arasındaki süredir.

Computer; Laptops

English (EN)Viewing angle

Encompasses all the angles that a display screen can be seen from.

Turkish (TR)Görüş açısı

Ekranın görülebildiği tüm açı değerlerini kapsar.

Computer; Laptops