portrait

Bora Taşdemir

Istanbul, Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

910

Words Translated

41

Terms Translated

Bora’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Bora’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Application Accelerator

An application accelerator enables faster delivery of application services over a network. As Web applications are becoming more widespread, reliable and seamless Web speed and functionality are critically important.

Turkish (TR)Uygulama Hızlandırıcı

Uygulama hızlandırıcı, uygulama hizmetlerinin ağ üzerinden daha hızlı iletilmesini sağlar. Web uygulamalarının gün geçtikçe daha yaygın hale gelmesiyle güvenilir ve kusursuz Web hızı ile işlevsellik ciddi derecede önemli hale gelmiştir.

Computer; Storage

English (EN)Horizontal refresh rate

Measured in kilohertz, this rate refers to the number of horizontal cycles that occur per second.

Turkish (TR)Yatay yenileme oranı

Kilohertz cinsinden hesaplanan bu oran, saniye başına oluşan yatay çevrim sayısını ifade eder.

Computer; Laptops

English (EN)Viewing angle

Encompasses all the angles that a display screen can be seen from.

Turkish (TR)Görüş açısı

Ekranın görülebildiği tüm açı değerlerini kapsar.

Computer; Laptops

English (EN)Hinge

The part of the laptop that allows movement of the screen to be able to adjust degree of angle in accordance to viewpoint.

Turkish (TR)Menteşe

Görüş açısına uygun olarak ayarlamak için ekranın hareket etmesini sağlayan diz üstü bilgisayar parçası.

Computer; Laptops

English (EN)Clock signal

A fundamental type of signal that fluctuates between high and low to synchronize various circuits.

Turkish (TR)Saat vurumu

Çeşitli devreleri senkronize etmek için yüksek ve düşük arasında değişen önemli bir sinyal çeşididir.

Computer; Laptops

English (EN)Horizontal back porch

The time between the last horizontal sync pulse and the beginning of the next horizontal active time.

Turkish (TR)Yatay arka boşluk

Son yatay eşleme sinyali ile bir sonraki yatay aktif süresi başlangıcı arasındaki süredir.

Computer; Laptops

English (EN)Kilohertz

Unit of measuring frequency that is equal to one thousand cycles per second; written as kHz

Turkish (TR)Kilohertz

Saniyede bin devre eşdeğer olan frekans ölçüm birimidir; kHz ile gösterilir.

Computer; Laptops

English (EN)Inverter board

Hardware that is the power supply for the backlight of the LCD screen.

Turkish (TR)İnvertör

LCD ekranının arka ışığı için güç kaynağı olarak çalışan donanımdır.

Computer; Laptops

English (EN)S/2012 P 1

S/2012 P 1 is a small natural satellite of the planet Pluto. The moon was discovered on July 11, 2012. It is the fifth satellite of Pluto to be confirmed. The other four Pluto moons are Hydra, Nix, Charon and P4, discovered in 2011. The Plutonian moons are ...

Turkish (TR)S/2012 P 1

S/2012 p 1, Plüton gezegeninin küçük doğal uydusudur. Bu uydu 11 Temmuz 2012'de keşfedilmiştir. Plüton'un tanımlanan beşinci uydusudur. 2011'de bulunan diğer dört Plüton ayının isimleri Hydra, Nix, Charon ve P4'tür. Plüton ayları burada yörünge periyoduna ...

Astronomy; Moon

English (EN)Vertical refresh rate

Measured in hertz, this rate refers to the number of vertical cycles that occur per second.

Turkish (TR)Yatay yenileme oranı

Hertz cinsinden hesaplanan bu oran, saniye başına oluşan dikey çevrim sayısını ifade eder.

Computer; Laptops