portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)constant-current characteristic

A condition in which the current through a circuit remains constant— even if the voltage across the circuit increases or decreases.

Romanian (RO)caracteristica curent constant

O condiţie în care actuala printr-un circuit rămâne constantă — chiar în cazul în care căderea de tensiune pe circuitul creşte sau scade.

Engineering; Electronic engineering

English (EN)holding over

A tenant who continues in possession after the efflux of time with the consent, express or implied, of the land lord, is said to be holding over tenant.

Romanian (RO)deține

Un chiriaş care continuă în posesia după efluxul de timp cu acordul, explicite sau implicite, Domnului teren, este declarat a fi deţine peste chiriaş.

Law; General law

English (EN)progesterone

A hormone produced primarily by the corpus luteum of the ovary, but also by the placenta, that prepares the inner lining of the uterus for implantation of a fertilized egg cell.

Romanian (RO)progesteron

Un hormon produs de corpul luteal de ovar, dar, de asemenea, de placenta, care pregăteşte captuseala interioara a uterului pentru implantare de o celulă ou fecundat.

Biotechnology; Genetic engineering

English (EN)threaded tree

A binary search tree in which each node uses an otherwise-empty left child link to refer to the node's in-order predecessor and an empty right child link to refer to its in-order successor.

Romanian (RO)copac filetate

Un copac de căutare binară, în care fiecare nod foloseste un copil stânga altfel gol-link-ul se referă la nod în ordinea predecesorul şi un link de gol dreptul copilului se referă la succesorul său în ordine.

Computer science; Algorithms & data structures

English (EN)plant

Any of the members of the kingdom Plantae typically lacking locomotive movement or obvious nervous or sensory organs and possessing cellulose cell walls and usually capable of photosynthesis.

Romanian (RO)plante

Oricare dintre membrii Britanie Plantae lipsit de obicei mişcării locomotiva sau evident organe nervoase sau senzoriale şi dotată cu celuloza peretii celulelor şi, de obicei, capabile de fotosinteza.

Garden; Gardening

English (EN)globalization of wine

Refers to the increasingly international nature of the wine industry, including vineyard management practices, winemaking techniques, wine styles, and wine marketing.

Romanian (RO)globalizarea de vin

Se referă la natura tot mai mult internaţionale industria vinului, inclusiv practicile de management al podgoriei, tehnicile de vinificaţie, stiluri de vin şi vin de marketing.

Beverages; Wine

English (EN)generic product

Product packaged and sold without brand name or advertisements. Usually of a standard grade as opposed to grade A or top quality. Offers customers lower quality at a lower price, and is packed in a plain package with only a simple product description and no ...

Romanian (RO)produs generic

Produsul ambalat şi vândut fără de nume de brand sau reclame. , De obicei, de o clasa standard, spre deosebire de categoria A sau de calitate superioară. Ofera clientilor mai mici de calitate la un preţ mai mic, şi este ambalat într-un pachet simplu cu doar o ...

Retail; Supermarkets

English (EN)short-term memory (STM)

Memory processes associated with preservation of recent experiences and with retrieval of information from long-term memory; short-term memory is of limited capacity and stores information for only a short length of time without rehearsal.

Romanian (RO)memoria de scurta durata (MST)

Procese de memorie asociate cu păstrarea experienţe recente și cu regăsirea de informaţii din memorie pe termen lung; memoria de scurta durata este de capacitate limitată şi stochează informaţii pentru doar o perioadă scurtă de timp fără ...

Psychology; General psychology

English (EN)nitrous oxide

N 2 O, this is a by-product of biological activity of a symbiotic bacteria living in leguminous plant roots. It is a principal greenhouse gas that absorbs in the infrared wavelength region and unfortunately falls in an IR "window" between IR absorbing ...

Romanian (RO)protoxid de azot

N 2 O, acesta este un produs de activitatea biologică a unei bacterii simbiotice trăiesc în rădăcinile plantelor leguminoase. Este un gaz cu efect de seră principale care absoarbe în regiunea infraroşu lungimea de undă şi, din păcate, se încadrează într-un ...

Chemistry; Atmospheric chemistry

English (EN)software development kit

A set of routines (usually in one or more libraries) designed to allow developers to more easily write programs for a given computer, operating system, or user interface.

Romanian (RO)Kitul de dezvoltare software

Un set de rutina (de obicei în una sau mai multe biblioteci) conceput pentru a permite dezvoltatorilor să scrie programe pentru un anumit computer, sistemul de operare sau interfaţa cu utilizatorul de mult mai uşor.

Computer; Software engineering