portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)timetable

The order in which motions are debated as decided by the Standing Orders Committee and published in the Booklet of Motions.

Romanian (RO)Calendar

Ordinea în care sunt dezbătute mişcări ca a decis de către Comitetul permanent comenzi şi publicat în broşura de mişcări.

Convention; Conferences

English (EN)economizer

An arrangement of tubes through which the feed water passes before entering boiler drum and flue gases leave burners. Economizers are invariably counter flow; meaning the water flows opposite to the gases, and heat of gases is transferred to the water.

Romanian (RO)economizer

Un acord de tuburi care trece înainte de a intra cazan tambur şi ardere gaze apă prime lasă arzătoare. Economizoare sunt, invariabil, contor de flux; sensul fluxurile de apă opusă de gaze, și căldură de gaze este transferat la apă.

Energy; Natural gas

English (EN)continuous plankton meter

A device used by biological oceanographers to provide continuous qualitative and quantitative records of plankton distribution and patchiness when studying swarms over large areas. The meter is a square or round torpedo-shaped tube about 1 m long that is ...

Romanian (RO)plancton continuă metru

Un dispozitiv prin oceanographers biologice să furnizeze continuu înregistrări calitativă și cantitativă a planctonului cu distribuția și plasturilor studierea roiuri arii mari. Contorul este un pătrat sau rotunde în formă de torpila tub aproximativ 1 m ...

Earth science; Physical oceanography

English (EN)light fixture

Electrical device used to create artificial light or illumination.

Romanian (RO)lumină de fixare

Dispozitiv electric folosit pentru a crea lumina artificiala sau iluminarea.

Home furnishings; General furniture

English (EN)flooring

A primary floor surface or a final floor surface.

Romanian (RO)pardoseli

O suprafata podelei primar sau o suprafaţă finale podeaua.

Fire safety; Prevention & protection

English (EN)Advertising Research

research done to test the effectiveness of advertising; this may include the pre-testing and post-evaluating of specific advertisements and campaigns. Communication-effect research attempts to measure whether the advertising communicates effectively; ...

Romanian (RO)Publicitate de cercetare

cercetări efectuate pentru a testa eficacitatea de publicitate; Aceasta poate include pre-testare si post-evaluarea specifice reclame şi campanii. Încercările de efect de comunicare de cercetare pentru a măsura dacă publicitatea comunica eficient; încercări ...

Economy; Economics

English (EN)aeronautical chart

A map used in air navigation containing all or part of the following: topographic features, hazards and obstructions, navigation aids, navigation routes, designated airspace, and airports.

Romanian (RO)diagrame aeronautică

O hartă utilizate în navigația aeriană care conţine toate sau o parte din următoarele: caracteristici topografice, riscuri şi obstacole, navigaţie, rute de navigaţie, aerian desemnat şi aeroporturi.

Aviation; Aircraft

English (EN)cladism

Phylogenetic classification. The members of a group in a cladistic classification share a more recent common ancestor with one another than with the members of any other group. A group at any level in the classificatory hierarchy, such as a family, is formed ...

Romanian (RO)cladism

Clasificarea filogenetice. Membri ai unui grup în o cotă de clasificarea cladistic un stramos comun mai recente unul cu altul decât cu membrii de orice alt grup. Un grup de la orice nivel în ierarhia Clasificatorul, cum ar fi o familie, este format prin ...

Archaeology; Evolution

English (EN)brake light

A red light at the rear of the vehicle which is activated when the brakes are applied. Also called "stop light."

Romanian (RO)Frână lumină

O lumină roşie în partea din spate a vehiculului care este activat atunci când frânele sunt aplicate. , De asemenea, numit "staţie de lumina".

Automotive; Automobile

English (EN)sputum induction

A method used to obtain sputum from a patient who is unable to cough up a specimen spontaneously. The patient inhales a saline mist, which stimulates a cough from deep within the lungs.

Romanian (RO)sputa inducţie

O metodă utilizată pentru a obţine spută la un pacient care este în măsură să tuse până model spontan. Pacientul inhaleaza o ceaţă salină, care stimuleaza o tuse din adânc în plămâni.

Health care; Tuberculosis