portrait

DiegoDGarcia

A Coruña, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Galician (GL)

7,483

Words Translated

237

Terms Translated

DiegoDGarcia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent DiegoDGarcia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Democratic Republic of the Congo

The Democratic Republic of the Congo, formerly Zaire, is a state located in Central Africa, with a short Atlantic coastline (37 km). It is the third largest country in Africa by area after Sudan and Algeria and the twelfth largest in the world. With a ...

Galician (GL)República Democ´ratica do Congo

A República Democrática do Congo, antigo Zaire, é un país de África central que posúe unha pequena lista de costa no Atlántico (37 km). É o terceiro país de África máis extenso tras Sudán e Alxeria e o decimosegundo do mundo. A poboación da República ...

Geography; Countries & Territories

English (EN)sewage

Organic waste and waste water produced by residential and commercial establishments.

Galician (GL)augas residuais

Augas que conteñen residuos diversos procedentes da industria, núcleos de poboación ou actividades agropecuarias.

Environment; Environment statistics

English (EN)sedimentation

Settling of matter to the bottom of a liquid or water body, notably a reservoir.

Galician (GL)sedimentación

Fenómeno de depósito de partículas no fondo dun corpo acuático.

Environment; Environment statistics

English (EN)fermentation

Incomplete breakdown of food molecules, especially sugars, in the absence of oxygen.

Galician (GL)fermentación

Proceso de transformación química sufrido por unha substancia orgánica debido á acción dalgúns microorganismos como o fermento, as bacterias, etc.

Environment; Environment statistics

English (EN)haze

State of atmospheric obscurity due to the presence of fine dust particles in suspension.

Galician (GL)bruma

Estado de escuridade atomosférica debido á presenza de pequenas partículas de po en suspensión.

Environment; Environment statistics

English (EN)noise pollution

Sound at excessive levels that may be detrimental to human health.

Galician (GL)contaminación acústica

Tipo de contaminación causada polos altos niveles de son que poden causar problemas de saúde.

Environment; Environment statistics

English (EN)compression

Process of compaction of refuse in which volume is reduced by about 80 per cent.

Galician (GL)compresión

Proceso de compactación dos residuos nos que se reduce o volume un 80%.

Environment; Environment statistics

English (EN)ecology

Totality or pattern of relationships between organisms and their environment.

Galician (GL)ecoloxía

Rama da bioloxía que estudia as relacións recíprocas e as interdependencias que establecen os seres vivos entre si e mais co medio.

Environment; Environment statistics

English (EN)earthquake

Sudden shaking or trembling of the earth caused by faulting or volcanic activity.

Galician (GL)terremoto

Movemento brusco ou sacudida violenta nalgún punto da superficie terrestre, orixinado por fenómenos subterráneos.

Environment; Environment statistics

English (EN)Costa Rica

Costa Rica, officially the Republic of Costa Rica is a country in Central America, bordered by Nicaragua to the north, Panama to the east and south, the Pacific Ocean to the west and south and the Caribbean Sea to the east. San Jose is the name of its capital ...

Galician (GL)Costa Rica

A República de Costa Rica é un país de América Central que limita ó norte con Nicaragua, ó leste e sur con Panamá, ó oeste e ó sur co océano Pacífico e ó leste co mar Caribe. A capital é San José.

Geography; Countries & Territories