portrait

DiegoDGarcia

A Coruña, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Galician (GL)

7,483

Words Translated

237

Terms Translated

DiegoDGarcia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent DiegoDGarcia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)isobar

Line joining places of equal barometric pressure on a map.

Galician (GL)isóbara

Liña que nos mapas meteorolóxicos une os lugares coa mesma presión atomosférica.

Environment; Environment statistics

English (EN)Bhutan

Located at the eastern part of the Himalayas, Bhutan is a South Asian landlocked kingdom bordered by India to the east, south and west, and by China to the north. Bhutan's population is approximately 708,500 (2010), and it's capital is the city of Thimphu, ...

Galician (GL)Bhután

O Reino de Bhután é un país do sur asiático sen saída ó mar que se atopa na parte oriental do Himalaia. Limita con India ó leste, sur e oeste e con China ó norte. A poboación aproximada de Bhután é de 708 500 habitantes (2010)e a capital é Thimphu, que tamén ...

Geography; Countries & Territories

English (EN)ecological balance

Equilibrium between, and harmonious coexistence of, organisms and their environment.

Galician (GL)balance ecolóxico

Equilibrio entre os organismos e o medio así como a súa coexistencia harmónica.

Environment; Environment statistics

English (EN)limnology

Study of the physical, chemical, meteorological and biological aspects of freshwaters.

Galician (GL)limnoloxía

Ciencia que estuda as condicións físicas, químicas, meteorolóxicas e biolóxicas das masas de auga doce.

Environment; Environment statistics

English (EN)monoculture

Repeated cultivation of a single crop on a given area of land.

Galician (GL)monocultivo

Sistema de produción agrícola que consiste no cultivo dunha soa especie vexetal.

Environment; Environment statistics

English (EN)habitat

The area in which an animal or plant normally lives, such as a rain forest, a pond, or a coral reef.

Galician (GL)hábitat

Dominio xeográfico propio para a vida dunha determinada especie animal ou vexetal como a selva tropical, un estanque ou un arrecife de coral.

Environment; Biodiversity

English (EN)terminator technology

Тhe genetic engineering of plants to produce sterile seeds. It is considered the most morally offensive application of agricultural biotechnology, because over 1.4 billion people depend on farm-saved seeds.

Galician (GL)tecnoloxía terminator

Métodos desenvolvidos grazas á enxeñaría xenética das plantas que busca que as plantas produzan sementes estériles. Considérase a aplicación máis ofensiva dende un punto de vista moral da biotecnoloxía aplicada á agricultura xa que máis de 1,4 billóns de ...

Environment; Biodiversity

English (EN)resilience

Capacity of a natural system to recover from disturbance.

Galician (GL)resiliencia

Medida da rapidez con que as variables do medio poden volver ó equilibrio despois de sufriren unha perturbación.

Environment; Environment statistics

English (EN)smoke

Particles suspended in air after incomplete combustion of materials.

Galician (GL)fume

Produto en forma gasosa que se desprende dunha combustión incompleta formado por vapor e outras partículas en po, entre outros.

Environment; Environment statistics

English (EN)vulcan

God of underworld and blacksmiths, is the god of beneficial and hindering fire, including the fire of volcanoes in ancient Roman religion and Roman Neopaganism. Vulcan is usually depicted with a thunderbolt.

Galician (GL)Vulcano

Deus dos infernos, dos ferreiros e do lume, ademais do deus do lume dos volcáns na antiga mitoloxía romana e no neopaganismo romano. Represéntase acompañado dun raio.

History; Roman gods