portrait

DiegoDGarcia

A Coruña, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Galician (GL)

7,483

Words Translated

237

Terms Translated

DiegoDGarcia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent DiegoDGarcia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)invertebrate

Animal that does not have a backbone or spinal column.

Galician (GL)invertebrado

Animal que non posúe esqueleto interno nin columna vertebral.

Environment; Environment statistics

English (EN)plankton

Floating or weakly swimming plant and animal life in water, often microscopic in size.

Galician (GL)plancto

Conxunto de seres vivos, tanto vexetais como animais que flutúan libremente nas augas sendo transportados pasivamente polas correntes marítimas.

Environment; Environment statistics

English (EN)genecology

Study of the genetics of plant and animal populations in relation to their environment.

Galician (GL)xenecoloxía

Estudo científico da variación xenética dos animais e das plantas e a relación co seu contorno.

Environment; Environment statistics

English (EN)extinct species

Species not definitely located in the wild during the past 50 years.

Galician (GL)especies extintas

Seres vivos dos que non se teñen probas da súa existencia durante os últimos 50 anos.

Environment; Environment statistics

English (EN)Belarus

The former Soviet republic of Belarus is an Eastern European landlocked country that is bordered by Ukraine to the south, Russia to the northeast, Poland to the west, and Lithuania and Latvia to the northwest. The republic's population is approximately 9.6 ...

Galician (GL)Bielorrusia

Esta antiga república soviética é un país de Europa do leste sen saída ó mar que limita ó sur con Ucraína, ó nordeste con Rusia, ó oeste con Polonia e ó noroeste con Lituania e Letonia. A poboación aproximada é duns 6,6 millóns de habitantes (2010). A capital ...

Geography; Countries & Territories

English (EN)chemical mutagens

Chemical substances that can cause congenital defects in future generations.

Galician (GL)mutáxeno químico

Subtancia química que pode inducir defectos conxénitos en xeracións futuras.

Environment; Environment statistics

English (EN)minerva

Goddess of wisdom and crafts. Also known as the virgin goddess of poetry, medicine, wisdom, commerce, weaving, crafts, magic.

Galician (GL)Minerva

Deusa da sabedoría e da artesanía. Coñécese tamén coma a deusa virxe da poesía, da medicina, da sabedoría, do comercio, da artesanía e da maxia.

History; Roman gods

English (EN)isotherm

Line joining points of the same temperature on a map.

Galician (GL)isoterma

Liña que, nunha representación cartográfica, une tódolos puntos coa mesma temperatura.

Environment; Environment statistics

English (EN)dump

Site used to dispose of solid wastes without environmental controls.

Galician (GL)vertedoiro

Lugar que se caracteriza pola falta de controis ambientais onde se depositan os residuos sólidos.

Environment; Environment statistics

English (EN)Chad

Chad, officially known as the Republic of Chad, is a landlocked country in Central Africa. It is bordered by Libya to the north, Sudan to the east, the Central African Republic to the south, Cameroon and Nigeria to the southwest, and Niger to the west. Due to ...

Galician (GL)O Chad

A República do Chad é un país de África central sen saída ó amr. Limita ó norte con Libia, ó leste con Sudán, ó sur coa República Centroafricana, ó suroeste con Camerón e Nixeria e ó oeste con Níxer. Debido á gran distancia ó mar e ó seu clima desértico, ...

Geography; Countries & Territories