portrait

Roxana Brown

Long Island City, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

4,740

Words Translated

168

Terms Translated

Roxana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Roxana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Friskies

A brand of cat food. It is owned by Nestlé Purina PetCare Company, a subsidiary of Nestlé. This brand is offered as a canned soft/wet food, as well as dry food (i.e. kibbles). Flavors include poultry, beef and seafood.

Romanian (RO)Friskies

O marcă de mâncare pentru pisici. Aceasta este deţinută de Nestlé Purina PetCare Company, o filială a Nestlé. Această marcă este oferită sub formă de conserve cu mâncare de consistenţă moale / umedă produse alimentare, precum şi hrană uscată (de exemplu ...

Pet products; Cat food

English (EN)capitalism

An economic system of free enterprise with private ownership of the means of production.

Romanian (RO)capitalism

Un sistem economic al întreprinderii libere cu proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie.

Political systems; General

English (EN)corporate agency

A travel agency that specializes in corporate clients.

Romanian (RO)agenţie corporativă

O agenţie de turism specializată în clienţi corporativi.

Travel; Air travel

English (EN)aim

To point towards a particular point or person.

Romanian (RO)a ţinti

A arăta către un anumit punct sau persoană

Recording equipment; Video camera

English (EN)grey market

1. Also called silver market, it's used to refer to the market of individuals over 65. 2. The sale of products, many times imported, that may be legal but is unauthorized by the original manufacturer.

Romanian (RO)piaţa gri

1. De asemenea, numită piaţă de argint, este un termen utilizat pentru a desemna piaţa persoanelor fizice de peste 65 de ani. 2. Vânzarea de produse, de multe ori importate, care poate fi legală, dar este neautorizată de producătorul original.

Business services; Marketing

English (EN)distributive policy

A public policy that benefits everyone.

Romanian (RO)politică distributivă

O politică publică de care beneficiază toată lumea.

Political systems; General

English (EN)american plan (AP)

A type of room rate which includes the price of the room, breakfast, lunch, and dinner. Also known as full pension.

Romanian (RO)Plan american (PA)

Un tip de tarif al camerei care include preţul camerei, mic dejun, prânz şi cină. De asemenea, cunoscut sub numele de pensiune completă.

Travel; Hotels

English (EN)perfect competition

A theoretical condition in a market in which no company or consumer has any real power. The following are considered to be characteristics of perfect markets: infinite buyers or infinite sellers, no entry or exit barriers, information on prices and quality ...

Romanian (RO)concurenţă perfectă

O condiţie teoretică pe o piaţă în care nici societăţile, nici consumatorii nu au vreo putere reală. Următoarele sunt considerate a fi caracteristicile pieţelor perfecte: număr nelimitat de cumpărători sau vânzători, fără bariere la intrare sau la ieşire, ...

Business services; Marketing

English (EN)modified American plan ( MAP)

Meal plan that includes two daily meals, usually breakfast and dinner.

Romanian (RO)Planul american modificat (PAM)

Planul de masă care include două mese pe zi, de obicei, mic dejun şi cină.

Travel; Air travel

English (EN)watercourse

It is any flowing body of water. These include rivers, streams, brooks, anabranches, and so forth.

Romanian (RO)curs de apă

Orice formă curgătoare de apă. Acestea includ râuri, pârâuri, pâraie, anastomoze şi aşa mai departe.

Water bodies; Rivers