portrait

Roxana Brown

Long Island City, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

4,740

Words Translated

168

Terms Translated

Roxana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Roxana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)equip

In video games, to put on armor or weapons

Romanian (RO)a se echipa

În jocurile video, a se echipa cu armură sau arme

Video games; Software development

English (EN)predefined value

A fixed value defined by IBM that has a special use in the control language and is reserved in the operating system. A predefined value usually has an asterisk (*) as the first character in the value.

Romanian (RO)valoare predefinită

O valoare fixă ​​definită de către IBM, care are o utilizare specială în limbajul de control şi este rezervată în sistemul de operare. O valoare predefinită are de obicei, un asterisc (*) ca fiind primul caracter în valoare.

Software; Globalization software service

English (EN)alkalinity

The measurement of constituents in a water supply which determine alkaline conditions. The alkalinity of water is a measure of its capacity to neutralize acids. See pH.

Romanian (RO)alcalinitate

Măsurarea constituenţilor unei surse de apă care determină condiţiile de alcalinitate. Alcalinitatea apei este măsura capacităţii sale de a neutraliza acizii. A se vedea pH-ul.

Environment; Environmental conservation

English (EN)currency

The monetary system of a country or group of countries. Currencies can be referred to as being hard or soft depending on the level of confidence they enjoy worldwide. See also external value, ISO code.

Romanian (RO)monedă

Sistemul monetar al unei ţări sau grup de ţări. Moneda poate fi puternică sau slabă, în funcţie de nivelul de încredere de care se bucură în întreaga lume. A se vedea de asemenea şi valoarea externă, codul ISO.

Banking; Investment banking

English (EN)Greenpeace

international independent campaigning organisation that aims to raise public awareness about environmental issues and encourage people to preserve nature.

Romanian (RO)Greenpeace

organizaţie internaţională independentă care are ca scop organizarea de campanii de sensibilizare a publicului cu privire la problemele de mediu şi pentru a încuraja oamenii să conserve natura.

Non-profit organizations;

English (EN)waiver

A written acknowledgement that a passenger has declined something.

Romanian (RO)Renunţare

O confirmare scrisă prin care un pasager a refuzat ceva.

Travel; Air travel

English (EN)delegates

The men and women formally entitled to select the presidential nominees of the two major parties at their party’s presidential nominating convention.

Romanian (RO)delegaţi

Bărbaţii şi femeile, numiţi în mod oficial pentru a selecta candidaţii prezidenţiali din două partide majore la convenţia nominalizare prezidenţială a partidului lor .

Political systems; General

English (EN)aggressive water

Water which is soft and acidic and can corrode plumbing, piping, and appliances.

Romanian (RO)apă agresivă

Apă moale şi acidă care poate coroda instalaţii sanitare, conducte şi aparate.

Environment; Environmental conservation

English (EN)economies of scale

The decrease in the marginal cost of production as a firm's extent of operations expands.

Romanian (RO)economii de scară

Scăderea costului marginal de producţie ca urmare a extinderii operaţiunilor unei firme.

Financial services; General Finance

English (EN)Whiskas

A brand of cat food sold throughout the world. It is owned by the American group Mars, Incorporated. It is available either as meat-like pieces in cans, pouches or dry biscuits and most packaging is a recognisable purple colour.

Romanian (RO)Whiskas

O marcă de mâncare pentru pisici vândută în întreaga lume. Aceasta este deţinută de grupul american Mars, Incorporated. Aceasta este disponibilă fie sub formă de bucăţi cu aspect de carne în cutii, pungi sau biscuiţi uscaţi şi majoritatea ambalajelor sunt ...

Pet products; Cat food