portrait

HinUndWieder

Netherlands

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

6,840

Words Translated

212

Terms Translated

HinUndWieder’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent HinUndWieder’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Mereda

One of the best coffees from Venezuela, known for its light, sweet flavor.

Dutch (NL)Mereda

Een van de beste koffies van Venezuela, bekend om zijn lichte, zoete smaak.

Beverages; Coffee

English (EN)tomato

A fruit from the nightshade family (like the potato and eggplant). The U.S. government classified it as a vegetable for trade purposes in 1893. Tomatoes should not be refrigerated--the cold adversely affects the flavor and the flesh.

Dutch (NL)Tomaat

Een vrucht van de nachtschade familie (net als de aardappel en de aubergine) De Amerikaanse regering classificeerde het als een groente voor handelsdoeleinden in 1893. Tomaten horen niet gekoeld te worden bewaard, de koude heeft een ongunstig effect op de ...

Fruits & vegetables; Fruits

English (EN)tuna

Although known widely minced, tuna is a family of large, flavorful fish that are unusually fast swimmers. When enjoyed in large cuts, it has a mild taste and

Dutch (NL)tonijn

Alhoewel overal bekend als in stukjes, is de tonijn een familie van grote smakelijke vissen, zekunnen ongebruikelijk snel zwemmen.

Seafood; General seafood

English (EN)yield

The Yield is defined as the number of copies a particular consumable (toner, developer) can support. The Yield for toner for example, can be calculated by estimating the number of copies made per month and the amount used per page.

Dutch (NL)rendement

Het rendement is het aantal kopieën dat een bepaald verbruiksartikel, (zoals toner, ontwikkelaar)kan ondersteunen. Het rendement voor toner is bijvoorbeeld te schatten via het aantal kopieën dat per maand wordt gemaakt en de hoeveelheid toner per pagina.

Office equipment; Copiers

English (EN)leash

A leash (lead, lead line or tether) is a kind of rope (or different material) attached to the neck or head of an animal to control it.

Dutch (NL)lijn, riem

Een lijn (draad, leiband of touw) is een soort touw (of ander materiaal) dat om de nek of hoofd van een dier zit om het onder controle te houden.

Pet products; Collars & leashes

English (EN)beauty

a combination of qualities, such as shape, color, or form, that pleases the aesthetic senses, esp. the sight

Dutch (NL)schoonheid

Een combinatie van kwaliteiten, zoals gedaante, kleur of vorm, die de esthetische zintuigen prikkelen, vooral het zicht.

Other;

English (EN)fishbowl

A fishbowl is a recipient full of water where you put fishes inside with the aim of having them locked there as pets. A fishbowl, despite the name, can be of different shapes (not necessarily round shape).

Dutch (NL)vissenkom

Een vissenkom is een bak vol met water waar je vissen in stopt met het doel ze daar op te sluiten als huisdier. Een vissenkom kan, ondanks de naam, verschillende vormen hebben (niet noodzakelijkerwijs een ronde vorm)

Pet products; Cages & tanks

English (EN)flute

A musical wind instrument, consisting of a hollow cylinder or pipe, with holes along its length, stopped by the fingers, or by keys which are opened by the fingers.

Dutch (NL)Fluit

Een muzikaal blaasinstrument, bestaat uit een holle pijp of cilinder, met gaten over de lengte, gestopt door de vingers of kleppen die door de vingers worden geopend.

Musical equipment; Wind instruments

English (EN)Ramadan

The ninth month of the Islamic calendar; the month of fasting; the holiest period for the Islamic faith. It is the Islamic month of fasting, in which participating Muslims refrain from eating, drinking and sexual relations from dawn until sunset. Fasting is ...

Dutch (NL)Ramadan

De negende maand van de islamitische kalender, de vastenmaand; de heiligste periode voor het islamitische geloof. In deze islamitische vastenmaand zien deelnemende moslims af van eten, drinken en seks tussen zonsopgang en zonsondergang. Vasten is bedoeld om ...

Festivals;

English (EN)dollhouse furniture

Any of several pieces of miniature furniture usually made of wood or plastic, used especially as an accessory to a dollhouse.

Dutch (NL)Poppenhuis meubilair

Verschillende stukken van miniatuur meubilair, meestal gemaakt van hout of kunststof, worden met name als accessoire in een poppenhuis gebruikt.

Home furnishings; General furniture