portrait

HinUndWieder

Netherlands

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

6,840

Words Translated

212

Terms Translated

HinUndWieder’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent HinUndWieder’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Valentine's Day

The annual day for celebrating romantic love between parties, often involving the exchange of flowers, chocolates and greeting cards on Feb 14th. The celebration has been observed since 496 AD, in commemoration of multiple martyred saints named Valentine, ...

Dutch (NL)Valentijnsdag

De jaarlijkse dag om de romantische liefde tussen twee partijen te vieren, vaak brengt het het uitwisselen van bloemen, chocolade en kaarten op 14 Februari. De viering is gezien sinds 496 na Christus, ter herinnering aan meerdere gemartelde heiligen die ...

Holiday; Secular celebrations

English (EN)Degchi

A pot of metal normally with good depth, round in shape. Generally used in Indian cooking provided with a lid.

Dutch (NL)degchi

Een metalen pot met goede diepte, ronde vorm. Meestal gebruikt bij Indiaas koken, uitgerust met een deksel.

Kitchen & dining; Cooking tools

English (EN)banana

The world's most popular fruit. The most common U.S. variety is the yellow Cavendish. They are picked green and develop better flavor when ripened off the bush. Two sweeter varieties are the red banana and the dwarf or finger banana.

Dutch (NL)banaan

's Werelds meest populaire vrucht. De meest voorkomende variant in de V.S. is de gele Cavendish. Ze worden groen geplukt en ontwikkelen een betere smaak als ze van de boom af rijpen. Twee zoetere varianten zijn de rode banaan en de dwerg of vinger banaan.

Fruits & vegetables; Fruits

English (EN)kermanshah

A Kurdish village in western Iran which is currently named Bakhtaran. Many villages are exported oriental rugs from this village.

Dutch (NL)Kermanshah

Een Koerdisch dorp in het westen van Iran, wat op dit moment Bakhtaran wordt genoemd. Veel dorpen exporteren oriëntaalse kleden vanuit dit dorp.

Home furnishings; Oriental rugs

English (EN)meals on wheels

Daily meals are delivered directly to the home for individuals unable to cook for themselves.

Dutch (NL)tafeltje-dek-je

Dagelijkse maaltijden die direct aan huis worden geleverd bij personen die niet meer voor zichzelf kunnen koken.

Health care; Hospitals

English (EN)ghimbi

This is a good washed coffee from Ethiopia. At its best, it offers a sharp yet rich acidity and complex flavor.

Dutch (NL)ghimbi

Dit is een goed gewassen koffie uit Ethiopië. Op zijn best geeft de koffie een een scherpe maar rijke zuurgraad en een complexe smaak.

Beverages; Coffee

English (EN)first class

The highest class of service, available on most aircraft.

Dutch (NL)eerste klasse

De hoogste service klasse, beschikbaar in de meeste vliegtuigen

Travel; Air travel

English (EN)kellegi

A Persian word for a wide runner, for example 6 x 13.

Dutch (NL)kellegi

Een Perzisch woord voor een brede loper, bijvoorbeeld 6 x 13.

Home furnishings; Oriental rugs

English (EN)harp

A stringed musical instrument, which, in its usual form, consists of a framework of wood fitted with a series of strings of definite lengths which are played with the fingers, (or, in some earlier types, with a plectrum).

Dutch (NL)Harp

Een muzikaal snaarinstrument, dat, in de gebruikelijke vorm, bestaat uit een lijst van hout uitgerust met een serie snaren van specifieke lengtes, bespeeld door de vingers ( of, bij sommige vroege types, met een plectrum).

Musical equipment; String instruments

English (EN)beverage

Any liquid suitable for drinking, usually other than water.

Dutch (NL)drank

Elke vloeistof die geschikt is om te drinken, meestal anders dan water.

Travel; Travel services