portrait

HinUndWieder

Netherlands

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

6,840

Words Translated

212

Terms Translated

HinUndWieder’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent HinUndWieder’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)occupancy rate

The percent of hotel rooms expected to be filled during a specific time period.

Dutch (NL)bezettingsgraad

Het percentage hotelkamers dat verwacht wordt gevuld te zijn gedurende een specifieke tijdsperiode.

Travel; Air travel

English (EN)beauty

a combination of qualities, such as shape, color, or form, that pleases the aesthetic senses, esp. the sight

Dutch (NL)schoonheid

Een combinatie van kwaliteiten, zoals gedaante, kleur of vorm, die de esthetische zintuigen prikkelen, vooral het zicht.

Other;

English (EN)jet lag

A fatigue caused by disorientation of a person's biological clock as a result of travel across several time zones.

Dutch (NL)jetlag

Een vermoeidheid veroorzaakt door de desoriëntatie van iemands biologische klok als het resultaat van het reizen door verschillende tijdzones.

Travel; Air travel

English (EN)Chipinga

A region in Zimbabwe that produces the most significant coffees in the country.

Dutch (NL)Chipinga

Een regio in Zimbabwe waar men de meest significante koffies van het land produceert.

Beverages; Coffee

English (EN)postlaminectomy pain

pain that comes after a surgical procedure that involves cutting the backbone to access disks

Dutch (NL)postlaminectomie pijn

pijn die ontstaat na een chirurgische ingreep waarbij in de ruggengraat is gesneden om bij de wervels te kunnen.

Medical; Implants and interventional materials

English (EN)baritone

The male singing voice that is higher than bass but lower than tenor.

Dutch (NL)bariton

Een mannelijke stem met een bereik tussen bas en tenor, gewoonlijk de schurk of komiek in tragische opera.

Drama; Opera

English (EN)Christmas

Annual celebration and cultural holiday held around the globe, generally on December 25th. The day marks the supposed birth of Jesus Christ, although the holiday is celebrated by Christians and non-Christians alike. Celebratory customs associated with ...

Dutch (NL)Kerstmis

Jaarlijkse viering en feestdag over de hele wereld gehouden, meestal op 25 december. De dag markeert de veronderstelde geboorte van Jezus Christus, hoewel de feestdag gevierd wordt door zowelChristenen als niet- Christenen. Vieringgebruiken die te maken ...

Holiday; Religious holidays

English (EN)carambolla

Also known as "star fruit," this fruit reveals a star-shaped center when it is cut crosswise. This juicy and fragrant tropical fruit ranges in taste from sweet to tart, depending on the variety.

Dutch (NL)carambola

Ook wel bekend als \"stervrucht\", dit fruit onthuld een stervormige binnenkant als het doormidden wordt gesneden. Deze sappige en geurige tropische vrucht gaat in smaak van zoet naar zuur, afhankelijk van de variant.

Fruits & vegetables; Fruits

English (EN)Pulveriser

A heavy duty electrical grinding machine with a very high speed of grinding and breaking down of ingredients.

Dutch (NL)maalmachine

Een elektrische maalmachine voor het zwaardere werk met een hoge maalsnelheid om ingrediënten te vermalen.

Kitchen & dining; Cooking tools

English (EN)victim blaming

When the victim of a crime is told that they are in some way responsible for their situation. This generally happens very subtly, to the point where the victim and the accusor can be unaware that it is happening. A common example is in rape cases, where ...

Dutch (NL)blaming-the-victim

Als het slachtoffer van een misdrijf wordt verteld dat ze in zekere zin zelf verantwoordelijk voor hun situatie zijn. Dit gebeurt in het algemeen zeer subtiel, soms zelfs tot het punt dat het slachtoffer en de aanklager niet in de gaten hebben dat het ...

Law enforcement; Crime & punishment