portrait

Jan Kutálek

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,387

Words Translated

0

Terms Translated

Jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)fluency

Ability to read text or converse with others accurately and quickly.

Czech (CS)Plynulost

Schopnost číst text nebo konverzovat s ostatními přesně a rychle.

Education; Teaching

English (EN)teamwork

Process where individuals engage in a cooperative effort to achieve a common objective.

Czech (CS)Týmová práce

Činnost, kterou vykonává tým složený z jednotlivců. Lidé v týmu spolu spolupracují a snaží se dosáhnout stejného cíle.

Education; Teaching

English (EN)mimic

mimic, is the action of imitating somebody else's actions, can be voice, gestures

Czech (CS)Napodobování

napodobit, je činnost napodobovat něčí akce, může být hlas, gesta

Education; SAT vocabulary

English (EN)parody

To render ludicrous by imitating the language of.

Czech (CS)parodovat

Směšně podat napodobováním. Například parodie na film.

Education; SAT vocabulary

English (EN)evocative

evoking or tending to evoke an especially emotional response

Czech (CS)vyvolávající

Přídavné jméno, používá se např. když nějaká situace má za příčinu emocionální odezvu.

Education;

English (EN)user groups

Groups of individuals who meet to share information about technology and computer-related activities, often to aid each other solve problems.

Czech (CS)Skupiny uživatelů

Skupiny složené z jednotlivců, kteří mezi sebou sdílejí informace o technologiích a aktivitách souvisejících s počítačem; často si pomáhají v řešení určitých problémů.

Education; Teaching

English (EN)penalty

short for penalty kick; also, a punishment given by the referee for a violation of the rules.

Czech (CS)Penalta

Nebo také pokutový kop; je to trest, který uděluje rozhodčí za porušení pravidel.

Sports; Soccer

English (EN)hardware

The physical components of a computer including the monitor, keyboard, processor, disk drives, printers, disks, mouse, and other peripheral items.

Czech (CS)Hardware

Fyzické vybavení počítače, jako například monitor, klávesnice, procesor, pevný disk, tiskárna, myš a další.

Education; Teaching

English (EN)evidence

Information offered to support a conclusion or judgment.

Czech (CS)Důkaz

Informace nabídnutá k podpoření závěru nebo rozsudku. Používá se například při soudním řízení.

Education; Teaching

English (EN)mete

apportion, to give portion of, to define portion, quantity of

Czech (CS)Přidělit

rozdělit, aby část, definovat část, množství

Education; SAT vocabulary