portrait

Sabina Alasgarova

Baki, Azerbaijan

Translate From: English (EN)

Translate To: Azerbaijani (AZ)

1,409

Words Translated

76

Terms Translated

Sabina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Sabina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)bounty land

Land given to military servicemen as payment for their services.

Azerbaijani (AZ)bəxşiş torpaq

Hərbi qulluqçulara xidmətlərinə görə ödəniş şəklində verilən torpaq.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)birth certificate

A formal document normally issued by a government body responsible for the registration of vital statistics within a particular jurisdiction.

Azerbaijani (AZ)doğum şəhadətnaməsi

Adətən müəyyən bir yurisdiksiya çərçivəsində zəruri statistik məlumatların qeydiyyatı üçün məsul hökumət orqanı tərəfindən verilən rəsmi sənəd.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)brand image

The perception of your product or your brand by the consumer.

Azerbaijani (AZ)brend obrazı

Məhsulunuzun və ya brendinizin istehlakçı tərəfindən qavranılması.

Marketing; Advertising

English (EN)advertising plan

An outline of what goals an advertising campaign should achieve, how to accomplish those goals, and how to determine whether or not the campaign was successful in obtaining those goals.

Azerbaijani (AZ)reklam planı

Reklam kampaniyasının hansı məqsədlərə nail olmalı olduğunun, həmin məqsədlərə necə nail olunmasının və kampaniyanın bu məqsədlərə nail olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmənin icmalı.

Marketing; Advertising

English (EN)advertising allowance

Money provided by a manufacturer to a distributor for the purpose of advertising a specific product or brand. See also,Cooperative advertising.

Azerbaijani (AZ)reklam müavinəti

Konkret məhsul və ya markanın reklamı məqsədilə istehsalçı tərəfindən distribütora təmin edilən pul. Müştərək reklama da baxın.

Marketing; Advertising

English (EN)pleasure

To give great or keen pleasure or to feel or take joy or pleasure.

Azerbaijani (AZ)həzz vermək

Böyük və ya güclü nəşə vermək və ya sevinc, yaxud kef hiss etmək və ya almaq.

Weddings; Honeymoons

English (EN)brand manager

Person who has marketing responsibilities to develop and execute marketing programs that increase brand identity and awareness for a specific product.

Azerbaijani (AZ)brend meneceri

Konkret məhsulla əlaqədar brend kimliyini və məlumatlılığını artıran marketinq proqramlarını işləyib hazırlamaq və icra etmək kimi marketinq vəzifələri olan şəxs.

Marketing; Advertising

English (EN)herd

A group of cattle or other domestic animals of a single kind kept together for a specific purpose.

Azerbaijani (AZ)sürü

Konkret məqsəd üçün birlikdə saxlanılan mal-qara və ya eyni növdən olan digər ev heyvanları qrupu

Agriculture; General agriculture

English (EN)shareholder

Any person who owns shares of a company's stock.

Azerbaijani (AZ)səhmdar

Şirkətin səhmdar səhmlərinə sahib olan hər hansı bir şəxs.

Banking; Initial public offering

English (EN)juvenile offenders

A person who performs illegal acts and who has not reached an age at which treatment as an adult can be accorded under the laws of the community having jurisdiction.

Azerbaijani (AZ)yetkinlik yaşına çatmamış cinayətkarlar

Qeyri-qanuni hərəkətlər icra edən və yurisdiksiyalı icmanın qanunlarına uyğun olaraq yetkinlik yaşına çatmış şəxs kimi mühakimə edilə bilməyən şəxs.

Legal services; Criminal