portrait

Sabina Alasgarova

Baki, Azerbaijan

Translate From: English (EN)

Translate To: Azerbaijani (AZ)

1,409

Words Translated

76

Terms Translated

Sabina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Sabina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)grantor

A person who sells or gives the land.

Azerbaijani (AZ)bəxşişçi

Torpaq satan və ya verən şəxs.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)advertising plan

An outline of what goals an advertising campaign should achieve, how to accomplish those goals, and how to determine whether or not the campaign was successful in obtaining those goals.

Azerbaijani (AZ)reklam planı

Reklam kampaniyasının hansı məqsədlərə nail olmalı olduğunun, həmin məqsədlərə necə nail olunmasının və kampaniyanın bu məqsədlərə nail olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmənin icmalı.

Marketing; Advertising

English (EN)mercy

The loving kindness, compassion, or forbearance shown to one who offends (e.g., the mercy of God to us sinners) (1422, 1829). See Works of Mercy.

Azerbaijani (AZ)mərhəmət

Təhqir edənə göstərilən sevgi şəfqəti, rəhm və ya dözümlülük (məsələn, Tanrının biz günahkarlara mərhəməti) (1422, 1829). Mərhəmət əməllərinə baxın.

Religion; Catholic church

English (EN)banner ad

A graphical web advertising unit, typically a large headline or title extending across the full page width often measuring 468 pixels wide and 60 pixels tall.

Azerbaijani (AZ)banner reklamı

Qrafik veb reklam vahidi, adətən eni 468 piksel, hündürlüyü isə 60 piksel olan, tam səhifə boyunca uzanan geniş başlıq və ya sərlövhə.

Marketing; Advertising

English (EN)all rights reserved

"All rights reserved" is a phrase that originated in copyright law as part of copyright notices. It indicates that the copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and ...

Azerbaijani (AZ)Bütün hüquqlar qorunur

"All rights reserved" is a phrase that originated in copyright law as part of copyright notices. O, müəllif hüquqları sahibinin törəmə işlərin bölüşdürülməsi, icrası və yaradılması kimi müəllif hüquqları qanunu ilə təmin edilən bütün hüquqları özündə ...

Law; Products

English (EN)conveyance

An instrument by which title to property is conveyed.

Azerbaijani (AZ)köçürülmə

Mülkiyyət hüququnun ötürülməsi aləti.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)News Agency for Children's Rights

The News Agency for Children's rights is a non-governmental organisation with a mission to contribute toward raising awareness within the media of the promotion and defence of children's and adolescents’ rights.

Azerbaijani (AZ)Uşaq Hüquqları üzrə Xəbər Agentliyi

Uşaq hüquqları üzrə Xəbər Agentliyi media çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi ilə əlaqədar maarifləndirmənin artırılması missiyasını icra edən qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Non-profit organizations; Campaigning organizations

English (EN)nuclear family

A family group that consists only of father, mother, and children.

Azerbaijani (AZ)Nüvə ailə

Yalnız ata, ana və uşaqlardan ibarət olan ailə qrupu.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)pleasure

A feeling of extreme gratification aroused by something good or desired: delight, delectation, enjoyment, joy

Azerbaijani (AZ)həzz

Yaxşı və ya arzuedilən bir şeyin yaratdığı hədsiz məmnuniyyət hissi: ləzzət, kef, nəşə, sevinc

Weddings; Honeymoons

English (EN)Provision

A stipulation or qualification, especially a clause in a document or agreement.

Azerbaijani (AZ)Müddəa

Sənəd və ya müqavilədə şərt və ya maddə, xüsusilə də bənd.

Law; Contracts