portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)dove bar

Distributed in USA, Australia, The Netherlands, Poland. Creamy milk and dark chocolate, with added varieties sucha s fruit and nut.

Czech (CS)dove bar

Distribuován v USA, Austrálii, Nizozemsku a Polsku. Krémová mléčná a tmavá čokoláda s přidaným ovocem a oříšky.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)croque madame

In France, this is a croque monsieur (toasted ham and cheese sandwich) with the addition of a fried egg. In Britain and America, a croque madame simply substitutes sliced chicken for the ham, with no sign of an egg.

Czech (CS)croque madame

Ve Francii je to Croque monsieur (sendvič opékaný se šunkou a sýrem ) s přidáním sázeného vejce. V Británii a Americe Croque madame jednoduše nahrazuje nakrájené kuřecí místo šunky, bez známek vejce.

Culinary arts; Cooking

English (EN)martin scorsese red

A deep purplish red colour, as seen in many production design in a number of Martin Scorsese films.

Czech (CS)červená Martina Scorseseho

Hluboká nachově červená barva, jak je vidět v produkčním designu řady filmů Martina Scorseseho.

Cinema; Film studies

English (EN)sacramental bread

Sacramental bread, sometimes called the lamb, altar bread, host or simply Communion bread, is the bread which is used in the Christian ritual of the Eucharist.

Czech (CS)Hostie

Sacramental bread,někdy také the lamb, altar bread, host nebo jednoduše Communion bread, je používána v křesťanském rituálu eucharistie.

Baked goods; Bread

English (EN)picnic

Distributed in New Zealand, Australia, UK, Ireland by Cadbury. Peanuts, caramel, wafers and crisped rice in milk chocolate.

Czech (CS)piknik

Distribuovaná na Novém Zélandu, v Austrálii, Velké Británii a Irsku společností Cadbury. Arašídy, karamel, oplatky a burizony v mléčné čokoládě.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)fish sauce

A pungent brown sauce made by fermenting fish, usually anchovies, in brine. It's often used in Southeast Asian cooking.

Czech (CS)rybí omáčka

Štiplavá hnědá omáčka získaná fermentací ryb, obvykle ančoviček ve slaném nálevu. Je často používána v kuchyni jihovýchodní Asie.

Culinary arts; Cooking

English (EN)simmer

To cook food in a liquid that is kept just below the boiling point; a liquid is simmering when a few bubbles form slowly and burst just before reaching the surface.

Czech (CS)vřít

Vařit potraviny v kapalině, která je udržována těsně pod bodem varu; kapalina vře když se pomalu tvoří bubliny a prasknou těsně před dosažením povrchu.

Culinary arts; Cooking

English (EN)saturation

In material color and mixtures of color, saturation describes vividness or purity of hue. A color has a high saturation when there is no admixture of any other hue, nor any white or black. Saturation is distinct from value, which refers to relative lightness ...

Czech (CS)Saturace

V barvě materiálu a směsi barvy, saturace popisuje živost nebo čistotu odstínu. Barva má vysokou sytost, když nemá příměs jiného odstínu, ani bílé nebo černé. Saturace se liší od hodnoty, která se odkazuje na světlost a tmavost.

Art history; Visual arts

English (EN)canvas

A heavy, closely woven fabric; an oil painting on canvas fabric; the support used for an acrylic or oil painting that is typically made of linen or cotton, stretched very tightly and tacked onto a wooden frame. Linen is considered far superior to the heavy ...

Czech (CS)plátno

Těžká, těsně tkaná látka; olejomalba na plátně; podpora použita pro akryl nebo olejomalbu, která je obvykle ze lnu nebo bavlny, napnutá velmi pevně a připevněná na dřevěném rámu. Lněné je považováno za mnohem lepší než plátno z těžké ...

Arts & crafts; Fine art

English (EN)silver print

This generic term covers all prints made on paper that is coated with silver salts. Black and white photographs are usually silver prints.

Czech (CS)stříbrný tisk

Tento obecný pojem zahrnuje všechny tisky na papíru, který je potažen stříbrnými solemi. Černobílé fotografie jsou obvykle stříbrnými tisky.

Arts & crafts; Fine art