portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

0

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)achromatic

Black, white and greys. Artwork that is executed without color.

Czech (CS)achromatický

Černá, bílá a odstíny šedé. Umělecké dílo, které je provedené bez barvy.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)au lait

French for "with milk," referring to foods or beverages served or prepared with milk, as in café au lait.

Czech (CS)au lait

Francouzsky "s mlékem," odkazuje na potraviny či nápoje, podávané nebo připravené s mlékem, stejně jako v café au lait.

Culinary arts; Cooking

English (EN)golden rough

Distributed in Australia by Nestlé. Milk chocolate round with coconut.

Czech (CS)golden rough

Distribuované v Austrálii společností Nestlé. Kolo z mléčné čokolády s kokosem.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)Mr. Tom

Distributed in Germany by Hosta. Peanut bar covered with caramel.

Czech (CS)Mr. Tom

Distribuované v Německu společností Hosta. Arašídová tyčinka pokrytá karamelem.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)absorption

In terms of baking bread, absorption describes how much water is absorbed by the flour.

Czech (CS)vstřebávání

Pokud jde o pečení chleba, absorpce popisuje, kolik vody je absorbováno moukou.

Baked goods; Bread

English (EN)aurora borealis (AB)

The name given for the Northern Lights, this is a term for crystal stones that have a highly iridescent surface. This effect is achieved by vapor blasting the facets of the lower part of the crystals with an invisible, micro thin metal sheet. The effect was ...

Czech (CS)aurora borealis (AB)

Název zvolený pro polární záři, termín pro křišťálové kameny, které mají vysoce irizující povrch. Tohoto efektu je dosaženo parním ostřelováním fasetů dolní části krystalů s neviditelným, mikro tenkým kovovým plíškem. Účinek byl vytvořen SWAROVSKI® v roce ...

Arts & crafts; Beadwork

English (EN)thermoplastic

see PYROPLASTIC.

Czech (CS)termoplast

viz pyroplast.

Arts & crafts; Ceramics

English (EN)fish sauce

A pungent brown sauce made by fermenting fish, usually anchovies, in brine. It's often used in Southeast Asian cooking.

Czech (CS)rybí omáčka

Štiplavá hnědá omáčka získaná fermentací ryb, obvykle ančoviček ve slaném nálevu. Je často používána v kuchyni jihovýchodní Asie.

Culinary arts; Cooking

English (EN)semiprecious stones

Natural stones that generally have a lower value than precious stones, including amethyst, aventurine, carnelian, garnet, opal, rose quartz, and others. Primarily used in fashion jewelry.

Czech (CS)polodrahokamy

Přírodní kameny, které mají obecně nižší hodnotu než drahokamy, například ametyst, aventurýn, karneol, granát, opál, růženín a další. Primárně použitý v módních špercích.

Arts & crafts; Beadwork

English (EN)design

The arrangement of the design elements to create a single effect. The organization or composition of a work; the skilled arrangement of its parts. An effective design is one in which the elements of art and principles of design have been combined to achieve ...

Czech (CS)design

Uspořádání konstrukčních prvků k vytvoření jednotného efektu. Organizace nebo složení díla; odborné uspořádání jeho částí. Efektivní design je ten, ve kterém prvky umění a principy navrhování byly sloučeny s cílem dosáhnout celkového pocitu ...

Arts & crafts; Fine art