portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)hake

Related to the cod, hake is a saltwater fish that makes its home in the Atlantic and northern Pacific Oceans. It's low in fat and has white, delicately flavored meat. Ranging in size from 1 to 8 pounds, hake is marketed whole or in fillets and steaks. It ...

Czech (CS)hejk

Příbuzný s treskou, hejk je slanovodní ryba, která má domov v Atlantiku a Severním Tichém oceánu. Má nízký obsah tuku a bílé, jemně chutnající maso. Jeho velikost se pohybuje od 1 do 8 liber, hejk se prodává celý nebo jako filety a steaky. Dodává se v ...

Culinary arts; Cooking

English (EN)Sfogliatelle

Sfogliatelle are shell or cone shaped filled pastries native to Italian cuisine. "Sfogliatelle" means "many leaves/layers," the pastry's texture resembling leaves stacked on each other.

Czech (CS)Sfogliatelle

Sfogliatelle je plněné pečivo ve tvaru mušle nebo kužele původní italské kuchyni. "Sfogliatelle" znamená "mnoho listů/ vrstev," Pečivo má texturu připomínající listy naskládané na sebe.

Baked goods; Cakes

English (EN)gouache (gwash)

A medium in which opaque pigments are mixed with water and a preparation of gum. Gouache is also used to describe a painting made with such pigments.

Czech (CS)kvaš (gwash)

Medium, ve kterém jsou neprůhledné pigmenty smíchané s vodou a preparací gumy. Kvaš je také používano k popisu obrazu vyrobeného s takovými pigmenty.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)gianduja

Gianduja is a delicious mixture of emulsified hazelnuts and cocoa mass, cocoa butter and sugar. Originally this was an Italian specialty.

Czech (CS)Gianduja

Gianduja je vynikající směs emulgovaných lískových ořechů a kakaové hmoty, kakaového másla a cukru. Původně to byla italská specialita.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)bear claw

Shaped like a claw, this pastry can either be made from an almond-flavored dough or be filled with almond paste. The filling sometimes also includes raisins or dates. It is usually topped with fondant and sliced almonds.

Czech (CS)Medvědí pracka

Ve tvaru medvědí pracky, toto pečivo může být vyrobeno z těsta s mandlovou příchutí nebo být naplněná mandlovou pastou. Náplň někdy zahrnuje také rozinky či datle. Obvykle má navrchu fondant a plátky mandlí.

Baked goods; Pastries

English (EN)bead work

Bead work is a art of attaching beads to one another or to cloth, usually by the use of needle and thread or soft flexible wire. Bead work techniques are broadly divided into loom and off-loom weaving, string, bead embroidery, bead crochet, and bead knitting.

Czech (CS)Korálkování

Korálkování je umění spojování korálků k sobě navzájem nebo na tkaniny, obvykle za použití jehly a nití nebo měkkého pružného drátu. Korálkovací techniky jsou široce rozděleny do tkaní na stavu a bez něho, řetězec, korálková výšivka, korálkové háčkování a ...

Arts & crafts; Beadwork

English (EN)popover

A quickbread batter that is heavy on the eggs. The name hails from the fluffy and light texture as the batter expands from the heat and "pops over" the muffin tins they are usually baked in.

Czech (CS)popover

Quickbread těsto, které obsahuje hodně vajec. Jméno dostal díky nadýchané a lehké textuře, jak těsto nabyde v teple, přeteče "pops over" muffinovou formu, ve které se obvykle peče.

Baked goods; Bread

English (EN)hallulla

Hallulla is a popular bread in Chile. The hallulla is a flat round bread baked with butter and is used for Chilean aliados (cheese and ham sandwich).

Czech (CS)hallulla

Hallulla je populární chléb v Chile. Hallulla je plochý kulatý chléb pečený na másle a používá se pro chilské Aliados (sendvič se sýrem a šunkou).

Baked goods; Bread

English (EN)kaolinite

Crystalline clay mineral forming the basis of most clays we use in ceramics.

Czech (CS)kaolinit

Krystalický jílový minerál tvořící základ většiny jílů, které používáme v keramice.

Arts & crafts; Ceramics

English (EN)pressed cookies

Cookies made from a soft dough that is extruded from a cookie press into various decorative shapes before baking. Spritzgebäck are an example of a pressed cookie.

Czech (CS)tlačené cukroví

Sušenky vyrobené z měkkého těsta, které se před pečením vytlačuje z lisu na cukroví do různých dekorativních tvarů. Spritzgebäck jsou příkladem tlačeného cukroví.

Baked goods; Cookies