portrait

Lidia Ionescu

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

2,020

Words Translated

79

Terms Translated

Lidia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Lidia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)depreciation, normalized

An accounting method under which Net Income includes charges or credits equal to the decreases or increases in current taxes on income, arising from the use of liberalized depreciation or accelerated amortization for tax purposes instead of the straight-line ...

Romanian (RO)Amortizare, normalizare

O metoda de contabilitate în conformitate cu care venitul net include taxele de credite sau egală cu scăderi sau creşteri în impozitele curente pe venit, care rezultă din utilizarea de amortizare liberalizate sau amortizare accelerată în scopuri fiscale în ...

Energy; Natural gas

English (EN)upstream

From a reference point, any point located nearer the origin of flow, that is, before the reference point is reached.

Romanian (RO)Amonte

Dintr-un punct de referinţă, orice punct situat mai aproape de plecare sau de debit, care este, înainte ca punctul de referinţă sa fie atins.

Energy; Natural gas

English (EN)owner

A legal entity which has ownership interest in a fixed asset, product, pipeline or well.

Romanian (RO)Proprietar

O entitate juridică, care are un interes într-o proprietate a mijloacelor fixe, a produsului, a conductelor sau a sondelor

Energy; Natural gas

English (EN)vaporizer

A heat exchange used to return liquid natural gas to a gaseous form and then continue to heat the gas to a temperature at which it can be sent into the distribution system.

Romanian (RO)Vaporizator

Un schimb de căldură utilizat pentru a transforma gazul natural lichid într-o formă gazoasă şi apoi pentru a continua să incalzeasca gazul la o temperatură la care acesta poate fi trimis în sistemul de distribuţie.

Energy; Natural gas

English (EN)shooting rights

Permission to conduct geological and geophysical activity only, without the option to acquire lease acreage.

Romanian (RO)Drepturile de fotografiere

Permisiunea de a efectua numai activităţi geologice si geofizice, fără opţiunea de a achiziţiona terenul de leasing.

Energy; Natural gas

English (EN)gathering line

A pipeline, usually of small diameter, used in gathering gas from the field to a central point.

Romanian (RO)Linia de colectare

O conducta, de obicei, de diametru mic, folosita în culegerea de gaze de la baza la un punct central.

Energy; Natural gas

English (EN)producing sand

A rock stratum that contains recoverable oil or gas.

Romanian (RO)Producator de nisip

Un strat de roca care conţine ulei recuperat sau gaze naturale.

Energy; Natural gas

English (EN)pipe tongs

A hand or power tool for gripping or rotating pipe.

Romanian (RO)Clesti/chei pentru teava

Un instrument de mână sau de alimentare pentru prinderea sau rotirea ţevii.

Energy; Natural gas

English (EN)indexing

Tying the commodity price in a contract to other published prices, such as spot prices for gas or alternate fuels, or general indexes like the Consumer Price Index or Producer Price Index.

Romanian (RO)Indexarea

Aducerea preţurilor materiilor prime într-un contract la alte preţuri publicate, cum ar fi preţurile la faţa locului pentru combustibili de gaz sau combustibili alternativi, sau indicii generale, cum ar Indicele preţurilor de consum sau Indicele Preţului de ...

Energy; Natural gas

English (EN)administrative law judge (ALJ)

The officer designated by the FERC to conduct the proceedings in a rate or other tariff filing.

Romanian (RO)Judecator de drept administrativ

Ofiţerul desemnat de FERC să efectueze acţiunea într-o rată de depozit sau alt tarif.

Energy; Natural gas