portrait

NicoletaKlimek

Vienna, Austria

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

458

Words Translated

25

Terms Translated

NicoletaKlimek’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent NicoletaKlimek’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)mysophobia

Mysophobia is a term used to describe a pathological fear of contamination and germs.

Romanian (RO)misofobie

Misofobie este teremenul utilizat pentru descrierea unei frici patologice de contaminare și microbi.

Psychiatry; Phobias

English (EN)enzyme inactivation

Raw milk enzymes are destroyed by traditional pasteurization procedures. Heat inactivation of alkaline phosphatase (AP) is used to determine the efficiency of the pasteurization process in cream to ensure quality and safety. AP is not found in butter.

Romanian (RO)Inactivarea enzimelor

Enzimele din laptele crud sunt distruse prin proceduri de pasteurizare tradițională. Inactivarea termică a fosfatazei alcaline (ALP) este utilizată pentru determinarea eficienței procesului de pasteurizare în smântână pentru a asigura calitate și siguranță. ...

Dairy products; Butter

English (EN)astraphobia

Astraphobia, also known as astrapophobia, brontophobia, keraunophobia, or tonitrophobia, is an abnormal fear of thunder and lightning.

Romanian (RO)astrafobie

astrafobia, cunoscută și sub denumirea de brontofobie, cheraunofobie sau toritrofobie este frica anormală de tunete și fulgere.

Psychiatry; Phobias

English (EN)quantity survey

Mathematical process used in estimating cost of a new building construction, improvement, or reproduction.

Romanian (RO)cercetare cantitativă

Proces matematic utilizat în estimarea costului unei noi construcții, a unei dezvoltări sau reproduceri.

Law; Contracts

English (EN)pharmacophobia

Pharmacophobia is a fear of the use of pharmacological treatments.

Romanian (RO)Farmacofobie

Farmacofobia este frica de a utiliza tratamente farmaceutice.

Psychiatry; Phobias

English (EN)calorie

A calorie is the amount of energy necessary to raise the temperature of one milliliter (ml) of water at a normal initial temperature by one degree centigrade (1�C).

Romanian (RO)calorie

O calorie reprezintă cantitatea de energie necesară pentru creșterea temperaturii unui mililitru (ml) de apă la o temperatură normală inițială cu un grad centigrad.

Dairy products; Ice cream

English (EN)bottled gas

In the industry, liquefied petroleum gas contained under moderate pressure in cylinders, sometimes referred to as bottles. Usually propane and/or butane.

Romanian (RO)gaz îmbuteliat

În industrie, se face referire la gazul petrolier lichefiat ținut sub o presiune moderată în cilindre, denumite câteodată și sticle. De obicei propan și/sau butan.

Energy; Natural gas

English (EN)tube cutter

A tube cutter is a tool for cutting pipe.

Romanian (RO)tăietor țeavă

Tăietorul de țeavă este un instrument pentru tăierea țevii.

Real estate; Home improvement

English (EN)netbook

type of portable computer that is specifically designed for wireless communication and access to the Internet

Romanian (RO)netbook

Un tip de calculator portabil conceput special pentru comunicarea wireless (fără fir) și accesul la internet.

Computer;

English (EN)prenuptial agreement

It is a contract between two persons about to marry regarding property settlement in the event of divorce.

Romanian (RO)contract prenupțial

Reprezintă un contract între două persoane care urmează să se căsătorească în ceea ce privește împărțirea bunurilor în caz de divorț.

Law; General law