portrait

NicoletaKlimek

Vienna, Austria

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

0

Words Translated

25

Terms Translated

NicoletaKlimek’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent NicoletaKlimek’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)pharmacophobia

Pharmacophobia is a fear of the use of pharmacological treatments.

Romanian (RO)Farmacofobie

Farmacofobia este frica de a utiliza tratamente farmaceutice.

Psychiatry; Phobias

English (EN)sign language

A language that uses a system of manual, facial and other body movements as the means of communication, especially among deaf people.

Romanian (RO)limbaj mimico-gestual

Limbaj ce folosește un sistem de mișcări manuale, faciale și corporale drept mijloace de comunicare, în special în rândul persoanelor surdo-mute.

Education; Special education

English (EN)evocative

evoking or tending to evoke an especially emotional response

Romanian (RO)evocativ

evocator sau cu tendința de a evoca un răspuns emoțional specific

Education;

English (EN)right, constitutional

right which is guaranteed to all citizens by the Constitution

Romanian (RO)drept constituțional

drept garantat prin Constituție tuturor cetățenilor

Legal services; General law

English (EN)netbook

type of portable computer that is specifically designed for wireless communication and access to the Internet

Romanian (RO)netbook

Un tip de calculator portabil conceput special pentru comunicarea wireless (fără fir) și accesul la internet.

Computer;

English (EN)calorie

A calorie is the amount of energy necessary to raise the temperature of one milliliter (ml) of water at a normal initial temperature by one degree centigrade (1�C).

Romanian (RO)calorie

O calorie reprezintă cantitatea de energie necesară pentru creșterea temperaturii unui mililitru (ml) de apă la o temperatură normală inițială cu un grad centigrad.

Dairy products; Ice cream

English (EN)prenuptial agreement

It is a contract between two persons about to marry regarding property settlement in the event of divorce.

Romanian (RO)contract prenupțial

Reprezintă un contract între două persoane care urmează să se căsătorească în ceea ce privește împărțirea bunurilor în caz de divorț.

Law; General law

English (EN)enuresis

The inability to control the flow of urine and involuntary urination.

Romanian (RO)Enureză

Inabilitatea de a controla fluxul de urină și urinarea involuntară

Health care; Psychiatry

English (EN)viscosity

In general, resistance to flow; that property of semi-fluids and gases by virtue of which they resist an instantaneous change of shape or arrangement of molecules.

Romanian (RO)vâscozitate

In general exprimă rezistența la curent, proprietate a semi-lichidelor și gazelor astfel încât acestea rezistă la schimbări instantanee de formă sau de clasificare a moleculelor.

Energy; Natural gas

English (EN)petitioner

A party who presents a petition to a court or other official body.

Romanian (RO)petiționar

Parte ce prezintă o petiție în fața instanței sau unei alte instituții publice.

Law; General law