portrait

NicoletaKlimek

Vienna, Austria

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

458

Words Translated

25

Terms Translated

NicoletaKlimek’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent NicoletaKlimek’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sign language

A language that uses a system of manual, facial and other body movements as the means of communication, especially among deaf people.

Romanian (RO)limbaj mimico-gestual

Limbaj ce folosește un sistem de mișcări manuale, faciale și corporale drept mijloace de comunicare, în special în rândul persoanelor surdo-mute.

Education; Special education

English (EN)bottled gas

In the industry, liquefied petroleum gas contained under moderate pressure in cylinders, sometimes referred to as bottles. Usually propane and/or butane.

Romanian (RO)gaz îmbuteliat

În industrie, se face referire la gazul petrolier lichefiat ținut sub o presiune moderată în cilindre, denumite câteodată și sticle. De obicei propan și/sau butan.

Energy; Natural gas

English (EN)quantity survey

Mathematical process used in estimating cost of a new building construction, improvement, or reproduction.

Romanian (RO)cercetare cantitativă

Proces matematic utilizat în estimarea costului unei noi construcții, a unei dezvoltări sau reproduceri.

Law; Contracts

English (EN)calorie

A calorie is the amount of energy necessary to raise the temperature of one milliliter (ml) of water at a normal initial temperature by one degree centigrade (1�C).

Romanian (RO)calorie

O calorie reprezintă cantitatea de energie necesară pentru creșterea temperaturii unui mililitru (ml) de apă la o temperatură normală inițială cu un grad centigrad.

Dairy products; Ice cream

English (EN)pharmacophobia

Pharmacophobia is a fear of the use of pharmacological treatments.

Romanian (RO)Farmacofobie

Farmacofobia este frica de a utiliza tratamente farmaceutice.

Psychiatry; Phobias

English (EN)netbook

type of portable computer that is specifically designed for wireless communication and access to the Internet

Romanian (RO)netbook

Un tip de calculator portabil conceput special pentru comunicarea wireless (fără fir) și accesul la internet.

Computer;

English (EN)petitioner

A party who presents a petition to a court or other official body.

Romanian (RO)petiționar

Parte ce prezintă o petiție în fața instanței sau unei alte instituții publice.

Law; General law

English (EN)semantics

The relationships of symbols or groups of symbols to their meanings in a given language.

Romanian (RO)semantica

Relațiile dintre simboluri sau grupuri de simboluri și semnificațiile lor într-o limbă dată.

Computer; Software engineering

English (EN)background selection

A selection in an inactive window. In Aqua, such selections are in the secondary highlight color.

Romanian (RO)selecţie fundal

O selecție într-o fereastră inactivă. În Aqua acest tip de selecții se află în culoarea secundară evidențiată.

Software; Operating systems

English (EN)viscosity

In general, resistance to flow; that property of semi-fluids and gases by virtue of which they resist an instantaneous change of shape or arrangement of molecules.

Romanian (RO)vâscozitate

In general exprimă rezistența la curent, proprietate a semi-lichidelor și gazelor astfel încât acestea rezistă la schimbări instantanee de formă sau de clasificare a moleculelor.

Energy; Natural gas