portrait

NicoletaKlimek

Vienna, Austria

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

458

Words Translated

25

Terms Translated

NicoletaKlimek’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent NicoletaKlimek’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)evocative

evoking or tending to evoke an especially emotional response

Romanian (RO)evocativ

evocator sau cu tendința de a evoca un răspuns emoțional specific

Education;

English (EN)bottled gas

In the industry, liquefied petroleum gas contained under moderate pressure in cylinders, sometimes referred to as bottles. Usually propane and/or butane.

Romanian (RO)gaz îmbuteliat

În industrie, se face referire la gazul petrolier lichefiat ținut sub o presiune moderată în cilindre, denumite câteodată și sticle. De obicei propan și/sau butan.

Energy; Natural gas

English (EN)qualifying examination

An exam taken by all prospective teachers after a probationary period in order to obtain a teaching certificate.

Romanian (RO)examen de calificare

Examen susținut de toti profesorii în devenire în urma unei perioade de probă pentru a obține un certificat de predare.

Education; Professional training

English (EN)annuity

This is a fixed sum of money paid to a person at fixed times, such as yearly.

Romanian (RO)anuitate

O sumă fixă de bani plătită unei persoane în perioade stabilite de ex. anual.

Law; General law

English (EN)astraphobia

Astraphobia, also known as astrapophobia, brontophobia, keraunophobia, or tonitrophobia, is an abnormal fear of thunder and lightning.

Romanian (RO)astrafobie

astrafobia, cunoscută și sub denumirea de brontofobie, cheraunofobie sau toritrofobie este frica anormală de tunete și fulgere.

Psychiatry; Phobias

English (EN)mysophobia

Mysophobia is a term used to describe a pathological fear of contamination and germs.

Romanian (RO)misofobie

Misofobie este teremenul utilizat pentru descrierea unei frici patologice de contaminare și microbi.

Psychiatry; Phobias

English (EN)netbook

type of portable computer that is specifically designed for wireless communication and access to the Internet

Romanian (RO)netbook

Un tip de calculator portabil conceput special pentru comunicarea wireless (fără fir) și accesul la internet.

Computer;

English (EN)air change

A method of expressing the amount of air infiltration and/or ventilation of a building or room in terms of the number of building volumes or room volumes exchanged per unit of time.

Romanian (RO)modificare a circuitului de aer

Metodă de exprimare a cantității de infiltrație și/sau ventilație a aerului într-o clădire sau încăpere în ceea ce privește numărul de volume de construcție sau a volumelor încăperii schimbate per unitate de timp.

Energy; Natural gas

English (EN)viscosity

In general, resistance to flow; that property of semi-fluids and gases by virtue of which they resist an instantaneous change of shape or arrangement of molecules.

Romanian (RO)vâscozitate

In general exprimă rezistența la curent, proprietate a semi-lichidelor și gazelor astfel încât acestea rezistă la schimbări instantanee de formă sau de clasificare a moleculelor.

Energy; Natural gas

English (EN)calorie

A calorie is the amount of energy necessary to raise the temperature of one milliliter (ml) of water at a normal initial temperature by one degree centigrade (1�C).

Romanian (RO)calorie

O calorie reprezintă cantitatea de energie necesară pentru creșterea temperaturii unui mililitru (ml) de apă la o temperatură normală inițială cu un grad centigrad.

Dairy products; Ice cream