portrait

NicoletaKlimek

Vienna, Austria

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

458

Words Translated

0

Terms Translated

NicoletaKlimek’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent NicoletaKlimek’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)tube cutter

A tube cutter is a tool for cutting pipe.

Romanian (RO)tăietor țeavă

Tăietorul de țeavă este un instrument pentru tăierea țevii.

Real estate; Home improvement

English (EN)astraphobia

Astraphobia, also known as astrapophobia, brontophobia, keraunophobia, or tonitrophobia, is an abnormal fear of thunder and lightning.

Romanian (RO)astrafobie

astrafobia, cunoscută și sub denumirea de brontofobie, cheraunofobie sau toritrofobie este frica anormală de tunete și fulgere.

Psychiatry; Phobias

English (EN)Download

To transfer information from one computer to another. Downloading receives and uploading transmits information.

Romanian (RO)a descărca

A transfera informații de pe un calculator pe altul. Descărcarea implică recepționarea de informații iar încărcarea transmiterea de informații.

Computer;

English (EN)enzyme inactivation

Raw milk enzymes are destroyed by traditional pasteurization procedures. Heat inactivation of alkaline phosphatase (AP) is used to determine the efficiency of the pasteurization process in cream to ensure quality and safety. AP is not found in butter.

Romanian (RO)Inactivarea enzimelor

Enzimele din laptele crud sunt distruse prin proceduri de pasteurizare tradițională. Inactivarea termică a fosfatazei alcaline (ALP) este utilizată pentru determinarea eficienței procesului de pasteurizare în smântână pentru a asigura calitate și siguranță. ...

Dairy products; Butter

English (EN)sign language

A language that uses a system of manual, facial and other body movements as the means of communication, especially among deaf people.

Romanian (RO)limbaj mimico-gestual

Limbaj ce folosește un sistem de mișcări manuale, faciale și corporale drept mijloace de comunicare, în special în rândul persoanelor surdo-mute.

Education; Special education

English (EN)prenuptial agreement

It is a contract between two persons about to marry regarding property settlement in the event of divorce.

Romanian (RO)contract prenupțial

Reprezintă un contract între două persoane care urmează să se căsătorească în ceea ce privește împărțirea bunurilor în caz de divorț.

Law; General law

English (EN)viscoelasticity

The tendency of plastics to respond to stress as if they were a combination of viscous liquids and elastic solids.

Romanian (RO)vascoelasticitate

Tendința materialelor plastice de a răspunde la stres ca și cum ar fi formate dintr-o combinație de lichide vâscoase și solide elastice.

Energy; Natural gas

English (EN)qualifying examination

An exam taken by all prospective teachers after a probationary period in order to obtain a teaching certificate.

Romanian (RO)examen de calificare

Examen susținut de toti profesorii în devenire în urma unei perioade de probă pentru a obține un certificat de predare.

Education; Professional training

English (EN)air change

A method of expressing the amount of air infiltration and/or ventilation of a building or room in terms of the number of building volumes or room volumes exchanged per unit of time.

Romanian (RO)modificare a circuitului de aer

Metodă de exprimare a cantității de infiltrație și/sau ventilație a aerului într-o clădire sau încăpere în ceea ce privește numărul de volume de construcție sau a volumelor încăperii schimbate per unitate de timp.

Energy; Natural gas

English (EN)netbook

type of portable computer that is specifically designed for wireless communication and access to the Internet

Romanian (RO)netbook

Un tip de calculator portabil conceput special pentru comunicarea wireless (fără fir) și accesul la internet.

Computer;