portrait

Omar omargarane

Eastleigh, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Somali (SO)

15,756

Words Translated

556

Terms Translated

Omar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Omar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)green burial or direct burial

Burial of a body without chemical preservation in a simple container to preserve the earth.

Somali (SO)aaska toos ka ah ama aaska cagaaran

Waa aaska aan loo isticmaalin kiimikda meydka lagu ilaaliyo waal fudud si lagu ilaalliyo dhulka.

Personal life; Funeral

English (EN)Wireless Application Protocol

Standard for providing Internet access and other data-based services over wireless networks.

Somali (SO)Maamuuska codsiga wireless

Heerka caadiga ah ee helitaanka interent macluumadka kale ee addegaya ku slana netwotk wirelesska.

Network hardware;

English (EN)survivor

The persons outliving the deceased, particularly the immediate family.

Somali (SO)badbaade

Shaqsiyaadka la xuso taarikh noolaledka marxuumka,qaasatan sida ugu dhqasi yahay badan ee qoyska.

Personal life; Funeral

English (EN)prearranged funeral

Funeral arranged and paid for by an individual prior to their death.

Somali (SO)tacsiyadda la diyaariay

Tacsiyadda la diyaariyay iyo mudnaan siinta shaqsiga dhintay

Personal life; Funeral

English (EN)checks and balances

Constitutional mechanisms that authorize each branch of government to share powers with the other branches and thereby check their activities. For example, the president may veto legislation passed by Congress, the Senate must confirm major executive ...

Somali (SO)Hubinta iyo dhelitirka

Farsamooyinka dastuuringa ee ogaalaanaya farac kasta ee dowladda la wadaaga awoodaha faracayada iyo hubinta hawlahooda. tusaale,madaxweynaha ayaa laga yaba codka qayaxan sharciga ay gudbiyeen kongereeska golaha duqowda ayay qasab ku tahay inay xaqiijiiyaan ...

Government; American government

English (EN)representative democracy

Form of government in which power is held by the people and exercised indirectly through elected representatives who make decisions.

Somali (SO)Wakiilka dimoqoraadiyadda

foomka dowladda ay awooda dadka leeyihiin iyo carbinta dadban iyaad oo waakiilada ayihiin kuwaa go'aanka gaara.

Government; American government

English (EN)promession

Promession is a form of body disposal invented by Swedish biologist Susanne Wiigh-Mäsak. Bodies are frozen in liquid nitrogen making them very brittle, and then vibrated for several hours to turn them into a fine powder. Non-degradable items (e.g. artificial ...

Somali (SO)promession

Promession waa qabka uu alifay sayniskayahankii reer Sweden in qashinka jirka laga soo saaro Susanne Wiigh-Mäsak. jirka waa lagu qaboojiyaa dureeraha nitrogen iyaga oo ka dhigaya kuwaa aad u liita,kadiba gaririya dhowr saacdood si ay ugu dhigaan budo fiican. ...

Personal life; Funeral

English (EN)serving

See above. These papers are usually presented to the respondent either by mail, or in person by a County Sheriff's Deputy or Process Server.

Somali (SO)Adeegid

firii kor.warqahaan ayaa si caadi ah loogu diraa jawaabta mail ahaan ama qofka maamuul ku xigeenaka degmada ama hab adeega.

Personal life; Divorce

English (EN)specialty store

a shop dealing in a product, article or articles distinguished by some special characteristic

Somali (SO)Baqaarka qaaska ah

Waa dukaan waxa soo saarka qabasha maqalka shey ama sheyaal kala duwaan marmarka qaar si gaar ah ugu sifobay.

Supermarkets;

English (EN)exhume

Digging up human remains.

Somali (SO)Qoyaan

Qodista haraga adanahaa.

Personal life; Funeral