portrait

Omar omargarane

Eastleigh, Kenya

Translate From: English (EN)

Translate To: Somali (SO)

15,756

Words Translated

556

Terms Translated

Omar’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Omar’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)certified death certificate

A legalized copy of the original certificate, issued upon request by the local government for the purpose of substantiating various claims by the family of the deceased such as insurance and other death benefits.

Somali (SO)Caadaynta shahada dhimashada

Waa nuqulka asalka shahadada, oo ay sameeysan dowladda ka dib codsi qoyska marxuumka si uu sheegtan caymiska iyo waxa yaalah kale fai;iddada ah.

Personal life; Funeral

English (EN)advection

The predominately horizontal large-scale movement of air that causes changes in temperature or other physical properties. In oceanography, advection is the horizontal or vertical flow of sea water as a current.

Somali (SO)Saadaalinta

cidka dadban cabirka ballaran dhaqaaqa ee hawada kaas oo sababa is bedelka heerkulka ama waax yabaha ee jireeda guryahay. jigaarka bada,sadaalinta si dadban ama toosan qulquli biyaha socda ee bada.

Environment; Environmental conservation

English (EN)trial

The formal legal process in which the court (judge) receives evidence and testimony to enable him or her to decide in a dispute between two parties.

Somali (SO)Maxkamada

habka rasmiga ah maxkamada (gaarsoorka)uu heliyaayo cadaynta iyo marqitga oo uu fuduudeynaya in uu asaga ama iyada go'aan ka gaaro muraanka labada dhinac.

Personal life; Divorce

English (EN)bi-partisan

Representing, characterized by, or including members from two parties or factions.

Somali (SO)xaglin

Wakiil,tayada,ay ka mid yihiin xubnaha labada dhinac ama kooxda.

Politics; U.S. politics

English (EN)medical examiner

Government official who is usually appointed and has a thorough medical knowledge whose function is to perform autopsies on bodies dead from crime, violence, suicide, etc. , and investigate circumstances of death.

Somali (SO)Baaraha cafimaadka

Waa sarkaalka dowladda kaaso sida caadiga ah cilmi uu leh sida loo baaro meydka wxixi saababy dhimashadiisa,sida dembiga,violence ama isdilada iyo wixi la mid ah. iyo baarits dhimashada.

Personal life; Funeral

English (EN)brute force hacker attack

One of most widely used forms of attack. It tries using every possible code, combination, or password until it finds the one that works. Some methods used to circumvent a brute force attack: 1) imposing a delay between failed attempts 2) locking the ...

Somali (SO)weererka ciidamada caqli lahayn

Waa mid ka mid ah qaabka ugu ballaran ee weererka. Waxaay isku daydaa fura kasta oo macquul ah,isku darka ama xarref sireedka ilaa laga helo hal shaqeeyo. Qababka qaarkooda aya loo isticmaalay guddiga weererka cidamada aan caqliga layan: 1) ku soo rogis ...

Politics; U.S. politics

English (EN)rule of law

Principle that every member of a society, even a ruler, must follow the law.

Somali (SO)Xeerka sharciga

Mabda'a oo qof kasta oo xubin ka bulshada,xitaa taliyaha ay qasab tahay in uu raaco sharciga.

Government; American government

English (EN)cobra

The Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA) is a federal law giving you and your covered dependents the right to continue group health coverage on a self-paid basis if eligibility for employer-sponsored group medical and dental insurance is ...

Somali (SO)Cobra

falka Wadajira dhammaan Miisaaniyadda heshiisiinta (COBRA) waa sharci federaal ah oo kusinya inaad iyo aad ugu tiirsantahay in uu siinaya daboolo xaqa aad ku leedahay in ay sii wadaan caymiska caafimaadka koox ku salaysan is-bixiyey haddii xaq u yeelashada ...

Personal life; Divorce

English (EN)Contracting State

A state that has accepted the terms of a contract (i.e. member state of a Union or Association of States)

Somali (SO)Heshiiska gobolka

Waa gobol aqbalay xeerka heshiiska (waxan ka wadaa xubin ka tarsan midowga gobolka ama ururka Maraykanga)

Non-profit organizations; Organ transplant organizations

English (EN)Code of Criminal Procedure

Rules governing criminal procedure in court for banking related crimes.

Somali (SO)Furaah nidaamka Dembiyada

Qawaanin nidaamka dembiyada maxkamada ee la xirira dembiyada arrimaha bangiyada

Legal services; Commerical law