portrait

RoxanaChirila

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

2,999

Words Translated

144

Terms Translated

RoxanaChirila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent RoxanaChirila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)social indifference curve

A curve showing the combinations of goods that, when available to a country, yield the same level of social welfare.

Romanian (RO)curbă de indiferenţă socială

O curbă care arată combinaţiile de bunuri care, atunci când sunt la dispoziţia unei ţări, dau acelaşi nivel de bunăstare socială.

Economy; International economics

English (EN)opisthotonos

a form of spasm in which the head and the heels are bent backward and the body bowed forward.

Romanian (RO)opistotonus

Un spasm muscular în care capul şi călcâiele sunt îndoite înapoi şi corpul este aplecat înainte.

Pharmaceutical;

English (EN)shock

1. An unexpected change. 2. Any change in an exogenous variable (although strictly speaking, models often fail to deal adequately with the complications of an exogenous change being expected).

Romanian (RO)şoc

1. O schimbare neaşteptată. 2. Orice modificare a unei variabile exogene (deşi, în mod strict, modelele nu reuşesc adesea să facă faţă în mod adecvat complicaţiilor derivate dintr-o schimbare exogenă care este aşteptată.)

Economy; International economics

English (EN)Back up

To reverse

Romanian (RO)a da înapoi

A mişca în sens invers

Automotive; Automobile

English (EN)koilonychia

dystrophy of the fingernails, sometimes associated with iron deficiency anaemia, in which they are thin and concave, with the edges raises; called also spoon nail.

Romanian (RO)coilonichie

Distrofie a unghiilor, asociată uneori anemiei cu deficit de fier, în care acestea sunt subţiri şi concave, cu marginile ridicare; se mai numeşte şi unghie-lingură.

Pharmaceutical;

English (EN)floxuridine

anticancer antimetabilite that interferes with cell reproduction it is a highly toxic drug with a narrow margin of safety

Romanian (RO)floxuridină

antimetabilite împotriva cancerului, care interferează cu reproducerea celulară a este un medicament foarte toxice cu o marjă îngustă de siguranţă

Medical; Implants and interventional materials

English (EN)single global currency

A proposal that the world should share a single currency, managed by a single international central bank.

Romanian (RO)monedă globală unică

O propunere prin care întreaga lume ar trebui să aibă o singură monedă, administrată de o singură bancă centrală internaţională.

Economy; International economics

English (EN)iatrogenic

Illness, disease, or imbalances created by medical or nonmedical treatment that were not present before treatment. In medicine the therapy is blamed (not the therapist) and changed to something else. In alternative medicine it may be called a "healing crisis" ...

Romanian (RO)iatrogen

Illness, disease, or imbalances created by medical or nonmedical treatment that were not present before treatment. In medicine the therapy is blamed (not the therapist) and changed to something else. In alternative medicine it may be called a "healing crisis" ...

Medical; Herbal medicine

English (EN)guest worker

A foreign worker who is permitted to enter a country temporarily in order to take a job for which there is shortage of domestic labor.

Romanian (RO)angajat străin

Un muncitor străin căruia îi este permisă intrarea temporară într-o ţară pentru a ocupa un post pentru care există un deficit de forţă de muncă autohtonă.

Economy; International economics

English (EN)marketing plan

The formal document containing the information designed to guide the development and implementation of the marketing strategy.

Romanian (RO)plan de marketing

Documentul oficial care cuprinde informaţiile menite a ghida dezvoltarea şi implementarea strategiei de marketing.

Advertising; Marketing communications