portrait

RoxanaChirila

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

2,999

Words Translated

144

Terms Translated

RoxanaChirila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent RoxanaChirila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)floodlight

A lighting instrument that throws a wide, unfocused beam of light, "flooding" an area with illumination.

Romanian (RO)reflector

Un instrument de iluminat care aruncă o rază de lumină amplă şi necentrată „inundând” o zonă cu iluminare.

Performing arts; Theatre

English (EN)solitary rectal ulcer

A rare type of ulcer in the rectum that can develop because of straining to have a bowel movement.

Romanian (RO)ulcer rectal solitar

Un tip rar de ulcer in rect care se pot dezvolta din cauza incordare pentru a avea o mişcare intestinului.

Medical; Gastroenterology

English (EN)celiac

Pertaining to the abdomen.

Romanian (RO)celiac

Referitoare la abdomen.

Medical; Herbal medicine

English (EN)propulsive

tending or having power to propel; driving onward or forward; impelling to action or motion.

Romanian (RO)de propulsie

Care tinde către sau are puterea de a propulsa; care acţionează înainte sau în faţă; care îndeamnă la acţiune sau mişcare.

Pharmaceutical;

English (EN)employee handbook

A guide for employees including information about the company, terms and conditions, and policies and procedures in the company.

Romanian (RO)manualul angajatului

Un ghid pentru angajaţi care cuprinde informaţii despre companie, condiţiile contractului de angajare, precum şi politicile şi procedurile companiei.

Business services; Human resources

English (EN)capitalism

A form of economic order characterized by private ownership of the means of production and the freedom of private owners to use, buy and sell their property or services on the market at voluntarily agreed prices and terms, with only minimal interference with ...

Romanian (RO)capitalism

O formă de ordine economică caracterizată prin proprietatea privată a mijloacelor de producţie şi libertatea proprietarilor privaţi de a-şi folosi, cumpăra şi vinde proprietăţile sau serviciile pe piaţă la preţuri şi în condiţii acordate în mod voluntar, cu ...

Economy; Economics

English (EN)pact of competitiveness

It consists of an agreement established by Germany's chancelor Angela Merkel and France's president Nicolas Sarkozy within the European Union's euro zone aiming at sustaining financial stability and enhancing export capacities of european industry and ...

Romanian (RO)pact de competitivitate

Constă dintr-un acord stabilit de către cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele francez Nicolas Sarkozy în cadrul zonei euro a Uniunii Europene, care are ca scop susţinerea stabilităţii financiare şi mărirea capacităţiii de export a industriei şi ...

Economy; International economics

English (EN)koilonychia

dystrophy of the fingernails, sometimes associated with iron deficiency anaemia, in which they are thin and concave, with the edges raises; called also spoon nail.

Romanian (RO)coilonichie

Distrofie a unghiilor, asociată uneori anemiei cu deficit de fier, în care acestea sunt subţiri şi concave, cu marginile ridicare; se mai numeşte şi unghie-lingură.

Pharmaceutical;

English (EN)trichrome

Masson trichrome most commonly used. Stains collagen (fibrous tissue) blue and muscle red.

Romanian (RO)tricrom

Masson trichrome cele mai frecvent utilizate. Petele rosii colagen (tesut fibros) albastru şi musculare.

Medical; Histology

English (EN)induction

The process for introducing a new employee to the organization, potentially including a rundown of company procedures, speech by senior employee, office tour etc.

Romanian (RO)iniţiere

Procesul prin care se introduce un nou angajat în organizaţie, care poate cuprinde un rezumat al procedurilor companiei, un discurs al unui angajat cu vechime, un tur al biroului, etc.

Business services; Human resources