portrait

RoxanaChirila

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

2,999

Words Translated

144

Terms Translated

RoxanaChirila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent RoxanaChirila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)balance of trade

The value of a country's exports minus its imports.

Romanian (RO)balanţă comercială

Valoarea exporturilor unei ţări minus importuri.

Economy; International economics

English (EN)media

The vehicles of communication by which a message is transmitted to its audience.

Romanian (RO)media

Mijloacele de comunicare prin care un mesaj este transmis publicului său.

Advertising; Marketing communications

English (EN)brain fever

Cerebral hyperemia. See Poe, Edgar Allen

Romanian (RO)encefalită

Hiperemia cerebrale. A se vedea Poe, Edgar Allen

Medical; Herbal medicine

English (EN)monetary approach

A framework for analyzing exchange rates and the balance of payments that focuses on supply and demand for money in different countries. A floating exchange rate is assumed to equate supply and demand and thus to reflect relative growth rates of money ...

Romanian (RO)abordare monetară

Un cadru de analiză a ratelor de schimb valutar şi a bilanţului plăţilor care se concentrează asupra cererii şi ofertei de bani în diferite ţări. Se presupune că un curs de schimb fluctuant este egal cu cererea şi oferta şi că reflectă astfel ratele de ...

Economy; International economics

English (EN)paycheck

A check issued to employees every week, fortnight or month in payment of his or her salary.

Romanian (RO)cec de plată a salariului

Cec emis abgajaţilor în fiecare săptămână, la două săptămâni sau o dată pe lună drep plată a salariului.

Business services; Human resources

English (EN)corvee

Unpaid labor in lieu of taxation, usually on road construction and maintenance.

Romanian (RO)clacă

Muncii neremunerate în loc de impozitare, de obicei pe construcţia de drumuri şi de întreţinere.

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)virtual workplace

Online space for egaging with the company for employees based off company premises.

Romanian (RO)loc de muncă virtual

Spaţiu online pentru intrarea în contact cu compania a angajaţilor aflaţi în afara sediului companiei.

Business services; Human resources

English (EN)packaging

The protective material used on products that also presents an opportunity to promote the product and brand.

Romanian (RO)ambalaj

Materialul protector folosit la produse care oferă şi ocazia de a promova produsul sau marca.

Business services; Marketing

English (EN)pitch

a vessel's motion, rotating about the beam/transverse axis, causing the fore and aft ends to rise and fall repetitively.

Romanian (RO)tangaj

Mişcarea unei nave, în jurul traversei / axei transversale, care face ca prova şi prora să se ridice şi să coboare în mod repetat.

Transportation; Nautical

English (EN)virtual mentoring

The mentouring of a new employee by an experienced one, but done in a situation where they may not physically meet; rather communication occurs over email etc.

Romanian (RO)mentorat online

Mentoratul unui nou angajat de către un angajat cu experienţă, realizat în situaţia în care nu se pot întâlni faţă în faţă; comunicarea are loc prin e-mail, etc.

Business services; Human resources