portrait

Strega

Ballingry, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

366

Words Translated

36

Terms Translated

Strega’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Strega’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)finger

Each of the four slender jointed parts attached to either hand (or five, if the thumb is included);touch or feel (something) with the fingers.

Dutch (NL)vinger

Elk van de vier (of vijf, als men de duim meerekent) slanke onderdelen met gewrichten die aan de hand vast zitten; (iets) aanraken of voelen met de vingers.

Games; Computer games

English (EN)lucky dip

A random selection of numbers made by computer. (Also, Quick Pick)

Dutch (NL)Lucky dip

Een willekeurige selectie van getallen die door de computer gemaakt wordt. (Ook Quick Pick)

Games; Bingo

English (EN)Xbox 360 video game and entertainment system

Official product name of the Xbox 360 console and peripherals.

Dutch (NL)Xbox 360 video game en enterntainmentsysteem

Officieële productnaam voor de Xbox 360 console en randapparatuur.

Games; Consoles

English (EN)fog

A thick cloud of water droplets suspended in the atmosphere at or near the earth's surface that obscures or restricts visibility (strictly, reducing visibility to below 1 km).

Dutch (NL)mist

Een dikke wolk van waterdruppels die in de lucht hangt ter hoogte van of net boven het aardoppervlak en die de zichtbaarheid beperkt of ernstig belemmert (in de strikte zin, beperkt de zichtbaarheid tot minder dan 1 km).

Games; Computer games

English (EN)organic links

are backlinks that people add from other websites just because they find the content useful or otherwise worth sharing. Also called natural links.

Dutch (NL)organische links

zijn links die men toevoegt vanop andere websites omdat de content bruikbaar of waardevol is. Ook: natuurlijke links.

IT services; Web design

English (EN)sail

A piece of material extended on a mast to catch the wind and propel a boat, ship, or other vessel: "all the sails were unfurled".

Dutch (NL)zeil

Een stuk materiaal dat aan een mast uitgevouwen wordt om de wind op te vangen en een boot, schip of ander vaartuig voort te stuwen: "alle zeilen werden gehesen".

Games; Computer games

English (EN)metal

A solid material that is typically hard, shiny, malleable, fusible, and ductile, with good electrical and thermal conductivity.

Dutch (NL)metaal

Een solide materiaal dat meestal hard, glanzend, kneedbaar, smeltbaar en bewerkbaar is en dat een goede elektrische en thermische geleider is.

Games; Computer games

English (EN)bucket

A roughly cylindrical open container, typically made of metal or plastic, with a handle, used to hold and carry liquids or other material.

Dutch (NL)emmer

Een ruwweg cilindrisch open vat, typisch vervaardigd van metaal of kunststof, met een handvat, voor het houden en dragen vloeistoffen of ander materiaal.

Games; Computer games

English (EN)wood

The hard fibrous material that forms the main substance of the trunk or branches of a tree or shrub.

Dutch (NL)hout

Het harde vezelige materiaal dat het belangrijkste bestanddeel vormt van de stam of takken van een boom of struik.

Games; Computer games

English (EN)district manager

An operations manager responsible for conditions, safety, product levels and cash handling procedures for several retail stores; a district manager.

Dutch (NL)districtmanager

Een projectmanager die verantwoordelijk is voor de omstandigheden, veiligheid, productniveaus en financiële procedures in verschillende winkels; een regiomanager.

IT services; Word processing