portrait

Strega

Ballingry, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Dutch (NL)

366

Words Translated

36

Terms Translated

Strega’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Strega’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)ethernet cable

The high-speed cable that ships with the Xbox 360 video game and entertainment system.

Dutch (NL)Ethernetkabel

De high-speed kabel die wordt geleverd met het Xbox 360 video game en entertainmentsysteem.

Games; Consoles

English (EN)Kinect

Formerly known as Natal, the Microsoft Kinect is a gaming/entertainment system for the Xbox 360 that uses body gestures and voice commands instead of physical controllers for gaming interactivity. Unlike the Nintendo Wii and Sony PlayStation Move, Kinect ...

Dutch (NL)Kinect

Voorheen bekend als Natal. De Microsoft Kinect is een gaming/entertainmentsysteem voor de Xbox 360, dat gebaren en spraakopdrachten gebruikt voor interactiviteit bij games in plaats van fysieke controllers. In tegenstelling tot de Nintendo Wii en Sony ...

Games; Consoles

English (EN)sailing

The activity of a person or thing that sails; the departure of a ship from port: The cruise line offers sailings every other day; navigation . any of various methods for determining courses and distances by means of charts or with reference to longitudes and ...

Dutch (NL)zeilen

De activiteit van een persoon of ding dat vaart; het vertrekken van een schip uit de haven: De cruiselijn biedt afvaarten om de andere dag; navigatie. Elk van de verschillende methoden voor het bepalen van routes en afstanden door middel van kaarten die ...

Games; Computer games

English (EN)organic links

are backlinks that people add from other websites just because they find the content useful or otherwise worth sharing. Also called natural links.

Dutch (NL)organische links

zijn links die men toevoegt vanop andere websites omdat de content bruikbaar of waardevol is. Ook: natuurlijke links.

IT services; Web design

English (EN)lucky dip

A random selection of numbers made by computer. (Also, Quick Pick)

Dutch (NL)Lucky dip

Een willekeurige selectie van getallen die door de computer gemaakt wordt. (Ook Quick Pick)

Games; Bingo

English (EN)pirate

A robber on the high seas; one who by open violence takes the property of another on the high seas; especially, one who makes it his business to cruise for robbery or plunder; a freebooter on the seas; also, one who steals in a harbor.

Dutch (NL)Piraat

Een rover van de zeeën; iemand die met gebruik van grof geweld het eigendom van een ander in open zee steelt; meer bepaald iemand die over de zee reist met als doel te plunderen of te roven; een vrijbuiter van de zeeën; ook, iemand die in een haven steelt.

Games; Computer games

English (EN)xbox 360 wireless microphone

The Xbox 360 wireless microphone.

Dutch (NL)Xbox 360 draadloze microfoon

De draadloze microfoon voor een Xbox 360.

Games; Consoles

English (EN)lotto

A game where players select a small group of numbers (usually six) from a large set (usually 49) and are awarded prizes based on how many match the randomly drawn result. In a typical lotto game, a player might be asked to select six numbers from a set of 49. ...

Dutch (NL)Lotto

Een spel waar spelers een klein aantal getallen selecteert (meestal zes) uit een grote reeks (meestal 49) en waar prijzen worden uitgereikt op basis van het aantal gekozen getallen overrn komen met de willekeurig getrokken getallen. In een typisch lottospel ...

Games; Bingo

English (EN)Xbox LIVE Vision

The Xbox 360 video camera. It is acceptable to use the term 'camera' as long as it's clear what accessory is being referred to.

Dutch (NL)Xbox LIVE Vision

De videocamera voor Xbox 360. Het gebruik van de term 'camera' wordt aanvaard, op voorwaarde dat het duidelijk is naar welk accessoire verwezen wordt.

Games; Consoles

English (EN)Xbox Dashboard

The system display that appears at start-up, and outside of games, media, etc.

Dutch (NL)Xbox Dashboard

Het systeemscherm dat wordt weergegeven bij het opstarten en als er geen spellen, media, etc actief zijn.

Games; Consoles