portrait

brighita

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

94,781

Words Translated

0

Terms Translated

brighita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent brighita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)art nouveau

Art nouveau was a decorative movement which reached its zenith in the period 1893-1907. The Parque Güell Barcelona (started 1900) is the most famous art nouveau garden.

Romanian (RO)art nouveau

Art Nouveau a fost o mişcare in stilul decorativ, care a atins apogeul în perioada 1893-1907. Parque Güell din Barcelona (început in 1900) este una dintre cele mai renumite gradini in stilul art nouveau.

Garden; Gardening

English (EN)saline

A saline solution, especially one that is isotonic with blood and is used in medicine and surgery.

Romanian (RO)salin

O soluţie salină, mai ales una care este izotonă în sânge şi este folosita în medicină şi chirurgie.

Animals; Dogs

English (EN)lipocyte

A fat cell.

Romanian (RO)lipocite

Celule adipoase.

Health care; General

English (EN)dominant

exerting forcefulness or having dominance in a social hierarchy.

Romanian (RO)dominant

Exercitarea autoritatii sau o poziţie dominantă într-o ierarhie sociala.

Animals; Dogs

English (EN)complementary color

color of light which, when combined with another specified color in the correct proportions, will form gray or white.

Romanian (RO)culori complementare

Culoarea care, atunci când este combinata cu o altă culoare specificată, în proporţii corecte, va forma gri sau alb.

Photography; Professional photography

English (EN)acute

A type of disease or disorder having a sudden onset with severe symptoms, and generally a short or self-limited duration (such as a head cold or sprain). The opposite of CHRONIC.

Romanian (RO)acut

Un tip de boală sau de tulburare, care are un debut brusc, cu simptome severe, şi, în general, o durată scurtă sau de auto-limitata (cum ar fi o durere de cap sau o entorsă). Opusul bolii cronice.

Medical; Herbal medicine

English (EN)uninsured

People who do not have health insurance of any type. Over 80 percent of the uninsured are working adults and their family members.

Romanian (RO)neasigurate

Oamenii care nu au nici un fel de asigurare de sănătate. Peste 80 la suta din persoanele neasigurate sunt adulţi care lucreaza şi membrii familiilor lor.

Health care; General

English (EN)chimpanzee

The chimps come under the group of some of the largest primates. They are closely related to humans, gorillas and the orangutans. They are highly intelligent and sophisticated primates and are known to make tools to help themselves gather food. They are ...

Romanian (RO)cimpanzeu

Cimpanzeii intră in grupul celor mai mari primate. Ele sunt inrudite cu omul, gorilele şi urangutanii. Sunt primate extrem de inteligente şi sofisticate şi sunt cunoscute pentru faptul ca sunt capaile sa-si faca instrumente, pe care le folosesc pentru a se ...

Animals; Apes

English (EN)hybrid

The offspring of two plants of different species or varieties of plants. Hybrids are created when the pollen from one kind of plant is used to pollinate and entirely different variety, resulting in a new plant altogether.

Romanian (RO)hibrid

Descendenţii a două plante din specii sau soiuri de plante diferite. Hibrizii sunt creati atunci când polenul de la un tip de plante este folosit pentru a poleniza o varietate cu totul diferit de planta, rezultând o planta cu caracteristici noi.

Horticulture; General

English (EN)customhouse

A government office where duties are paid, import documents filed, etc., on foreign shipments.

Romanian (RO)vamă

Institutie guvernamentala la care sunt platite taxele,se dewpun documentele de import, referitoare la transporturile externe,etc.

Transportation; Shipping